Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
София Област, 02.04.2023

ОТНОСНО: Прекратяване на гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски в 10.12ч. постъпи сигнал от община Ихтиман, че в СИК № 262000003, СИК № 262000005 и СИК № 262000026 машините не са започнали да работят. Повикан е техник. Съответно в 07.26ч. на 02.04.2023г. е подписан констативен протокол /Приложение № 4/, от който е видно, че Специализирано устройство за машинно гласуване с идентификационен № CHCА4E1200011569 се е повредило. Уведомен е техникът на „Сиела Норма“. В 19.00ч. на 01.04.2023г. е подписан констативен протокол /Приложение № 4/, от който е видно, че Специализирано устройство за машинно гласуване с идентификационен № ELZA4E2A00015361 се е повредило. Уведомен е техникът на „Сиела Норма“. В 07.00ч. на 02.04.2023г. е подписан констативен протокол /Приложение № 4/, от който е видно, че Специализирано устройство за машинно гласуване с идентификационен № ELZA4E2A00017980 се е повредило. Уведомен е техникът на „Сиела Норма“.

След проверка на представените протоколи и обстоятелствата довели до спиране на гласуване на машина  беше уведомена Централната избирателна комисия, която с писмо даде разрешение за преминаване на гласуване само с хартиени бюлетини.

С оглед гореизложеното Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски следва да вземе решение за преустановяване на гласуването с машина в СИК СИК № 262000003, СИК № 262000005 и СИК № 262000026 в община Ихтиман

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, чл.269 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. Преустановява гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване с идентификационен № CHCH4E1200011569  в СИК № 262000003 в община Ихтиман, с идентификационен № ELZA4E2A00015361  в  СИК № 262000005 и с идентификационен № ELZA4E2A00017980  в СИК № 262000026
 2. Гласуването в, СИК № 262000003, СИК № 262000005, СИК № 262000026 в община Ихтиман да продължи само с хартиени бюлетини.

 Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.04.2023 в 16:45 часа

Календар

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения