Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
София Област, 02.04.2023

ОТНОСНО: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.04.2023 г.

 1. Сигнал с вх. № 18/02.04.2023г. от Регистъра за жалбите и сигналите, подадени до РИК 26 – Софийски. Сигналът е подаден от Валентин Милушев – кандидат за народен представител в 26-МИР-София област относно нарушение на ИК в СИК 263900044 в село Ярлово, Община Самоков.  В сигнала е описано, че член на секционната избирателна комисия е отправил обиден коментар към подателя на сигнала.

След извършена справка по телефона с ръководството на СИК 263900044 от страна на Районна избирателна комисия 26 район – Софийски, са дадени указания при съмнение за нарушение на закона, комисията да отправя сигнали до компетентните органи и да следи за спазването на добрите нрави.

Предвид гореизложеното, РИК 26 – Софийски, като разгледа сигнала установи, че няма извършено нарушение на ИК.

 1. Сигнал с вх. № 19/02.04.2023г. от Регистъра за жалбите и сигналите, подадени до РИК 26 – Софийски. Сигналът е от адв. Надежда Йорданова – пълномощник на коалиция „ПП-ДБ“, относно нарушение на ИК в СИК 263900033, относно нарушение на ИК в СИК 263900034 и относно нарушение на ИК в СИК 263900035 град Самоков, Община Самоков, относно довеждане на лица до секциите и използване на език различен от българския, извиква членове на СИК и възпрепятства нормалното протичане на изборния процес.

Предвид гореизложеното, РИК 26 – Софийски, като разгледа сигнала установи, че няма извършено нарушение на ИК, предвид факта, че чуждия език не се използва за агитация и даде указания на гореизброените СИК да не допускат възпрепятстване на изборния процес.

 1. Сигнал с вх. № 20/02.04.2023г. от Регистъра за жалбите и сигналите, подадени до РИК 26 – Софийски. Сигналът е от Фондация „АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“ , представлявано от Бойко Станкушев, относно системно гласуване с повредени лични карти в секция №232000011 в град Ихтиман, като явно подателя на сигнала е имал предвид секция №262000011 в град Ихтиман.

Предвид гореизложеното, РИК 26 – Софийски, като разгледа сигнала установи, че няма извършено нарушение на ИК и даде указания на горецитираната СИК да следи за целостта и валидността на документите за самоличност.

 1. Сигнал с вх. № 21/02.04.2023г. от Регистъра за жалбите и сигналите, подадени до РИК 26 – Софийски. Подателя на сигнала не може да бъде установен, като същия съдържа твърдения за контролиран вот.

Предвид гореизложеното, РИК 26 – Софийски, като разгледа сигнала, оставя същия без разглеждане, поради факта, че подателя не може да бъде установен.

 1. Сигнал с вх. № 22/02.04.2023г. от Регистъра за жалбите и сигналите, подадени до РИК 26 – Софийски. Сигналът е от адв. Венцислав Бенов – пълномощник на коалиция „ПП-ДБ“, относно даване на указания от неустановено лице на ромски език, разполагащо с бадж на представител на партия.

Предвид гореизложеното, РИК 26 – Софийски, като разгледа сигнала установи, че няма извършено нарушение на ИК, предвид факта, че чуждия език не се използва за агитация.

 1. Сигнал с вх. № 23/02.04.2023г. от Регистъра за жалбите и сигналите, подадени до РИК 26 – Софийски. Сигналът е от Ели Колева, относно невъзможност да упражни вота си на специализирано машинно устройство за гласуване в секцията в село Реброво.

След извършена справка по телефона с ръководството на горецитирания СИК беше установено, че машината е била спряла към момента, извикан е техник и работата на устройството е подновена.

Предвид гореизложеното, РИК 26 – Софийски, като разгледа сигнала установи, че няма извършено нарушение на ИК.

 1. Жалба с вх. № 24/02.04.2023г. от Регистъра за жалбите и сигналите, подадени до РИК 26 – Софийски. Сигналът е от Елена Соколова – представляващ ПП „Български възход“ на територията на РИК-26, относно неизвършена смяна на член на СИК №263900018, община Самоков.

След извършена справка по телефона със секретаря на община Самоков беше установено, че заявлението за смяна е изпратено на официалния електронен адрес на община Самоков, а не на предвидения за избори такъв, поради този факт е било невъзможно смяната да бъде обработена и изпратена до РИК-26 за последващи действия.

Предвид гореизложеното, РИК 26 – Софийски, като разгледа сигнала установи, че няма извършено нарушение на ИК.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и е обявено на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Христо Пламенов Пенчев

* Публикувано на 04.04.2023 в 12:49 часа

Календар

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения