Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
София Област, 03.04.2023

ОТНОСНО: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №2601006 на СИК № 26060003 на Община Божурище при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В РАЙОННА ИЗИБРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН СОФИЙСКИ постъпи протокол, при който се установиха следните грешки:

Общият брой на положените подписи в избирателния списък  за народни представители е 292 ( двеста деветдесет и два), а броят на потвърдените гласове от машинното гласуване за народни представители е 296 ( двеста деветдесет и шест) гласа. Установено е  несъответствие между броя на подписите и резултати от гласуване с бюлетини от машинното гласуване. Проблемът е установен с протокол на секцията, в който е отразено, че са били отпечатани 4 дефектни бюлетини.

След обсъждане РИК прецени, че следва да приеме протокола на секцията с грешка.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски,

РЕШИ:

Приема Приложение № 82-НС-хм с фабричен № 26010006 на СИК № 26060003 в Община Божурище.

Решението подлежи на оспорване пред Централната Избирателна Комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и е обявено на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 04.04.2023 в 12:56 часа

Календар

Решения

  • № 202-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 201-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 200-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения