Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 197-НС
София Област, 03.04.2023

ОТНОСНО: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010227 на СИК № 263900042 в Община Самоков при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В РАЙОННА ИЗИБРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН СОФИЙСКИ постъпи протокол, при който са установени следните грешки:

Броят на действители гласове (бюлетини) от гласуване със СУЕМГ е 122 (сто двадесет и две), а сумата от общият брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитет от гласуване със СУЕМГ и от общият брой на действителните гласове с отбелязан вот „ неподкрепям никого“ от гласуване със СУЕМГ, е 121 (сто двадесет и едно). Установено е  несъответствие между броят на действители гласове (бюлетини) от гласуване със СУЕМГ и сумата от общият брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитет от гласуване със СУЕМГ и от общият брой на действителните гласове с отбелязан вот „ неподкрепям никого“ от гласуване със СУЕМГ.

Проблемът е отразен в Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010227 на СИК № 263900042 на реда "Изборите в секцията бяха проведени при следната обстановка" като членовете на СИК са описали, че  е намерена  една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия.

След обсъждане РИК прецени, че следва да приеме протокола на секцията с грешка.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски,

РЕШИ:

Приема Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010227  на СИК № 263900042 в Община Самоков.

Решението подлежи на оспорване пред Централната Избирателна Комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и е обявено на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 04.04.2023 в 13:09 часа

Календар

Решения

  • № 202-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 201-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 200-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения