Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
София Област, 01.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Драгоман за провеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Драгоман, с вх.№ 68/28.02.2023г. и с вх.№ 69/28.02.2023г.  до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 48-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС/16.02.2023год. на ЦИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Драгоман.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1683-НС/16.02.2023 год. на ЦИК, Решение № 9-НС/16.02.2023г. и Решение № 12-НС/19.02.2023г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,  Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 18 броя секционни избирателни комисии на територията на община Драгоман за изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

гр. Драгоман

261600001

Иринка Великова Иванова

 

председател

2

гр. Драгоман

261600001

Любка Иванова Габриел - Велчева

 

зам.- председател

3

гр. Драгоман

261600001

Искра Михайлова Спасова

 

секретар

4

гр. Драгоман

261600001

Стамболка Игнатова Гюрова

 

член

5

гр. Драгоман

261600001

Павлина Димитрова Влашева

 

член

6

гр. Драгоман

261600001

Десислава Александрова Стоянова

 

член

7

гр. Драгоман

261600001

Светозар Стоянов Атанасов

 

член

8

гр. Драгоман

261600001

Евгения Величкова Каралеева

 

член

9

гр. Драгоман

261600001

Клавдия Милчева Петрова

 

член

10

гр. Драгоман

261600002

Ваня Младенова Петрова

 

председател

11

гр. Драгоман

261600002

Иванела Стоянова Аначкова-Георгиева

 

зам.- председател

12

гр. Драгоман

261600002

Камелия Панкова Костадинова

 

секретар

13

гр. Драгоман

261600002

Павлина Георгиева Колева

 

член

14

гр. Драгоман

261600002

Надка Томова Найденова

 

член

15

гр. Драгоман

261600002

Даниела Ангелова Милованова

 

член

16

гр. Драгоман

261600002

Иванела Никифорова Христова

 

член

17

гр. Драгоман

261600002

Силвия Миронова Владимирова

 

член

18

гр. Драгоман

261600002

Радослава Анчева Радославова

 

член

19

гр. Драгоман

261600003

Бойка Стоименова Методиева

 

председател

20

гр. Драгоман

261600003

Виолетка Кирилова Рангелова

 

зам.- председател

21

гр. Драгоман

261600003

Мая Иванова Иванова

 

секретар

22

гр. Драгоман

261600003

Милена Кирилова Пейчева

 

член

23

гр. Драгоман

261600003

Екатерина-Мария Ангелова Костадинова

 

член

24

гр. Драгоман

261600003

Илияна Илиева Манина

 

член

25

гр. Драгоман

261600003

Людмила Розева Любомирова

 

член

26

гр. Драгоман

261600003

Ева Пламенова Евлогиева

 

член

27

гр. Драгоман

261600003

Силвия Георгиева Маноилова

 

член

28

гр. Драгоман

261600004

Мариана Стоименова Николова

 

председател

29

гр. Драгоман

261600004

Екатерина Кирилова Асенова

 

зам.- председател

30

гр. Драгоман

261600004

Даниела Здравкова Тончева

 

секретар

31

гр. Драгоман

261600004

Мариана Цветанова Витанова

 

член

32

гр. Драгоман

261600004

Ренета Ивайлова Стоянова

 

член

33

гр. Драгоман

261600004

Милена Герасимова Кирилова

 

член

34

гр. Драгоман

261600004

Бетина Дончева Дончева

 

член

35

гр. Драгоман

261600004

Златка Костадинова Рангелова

 

член

36

гр. Драгоман

261600004

Ели Ивайлова Симеонова

 

член

37

гр. Драгоман

261600005

Златка Никифорова Георгиева

 

председател

38

гр. Драгоман

261600005

Моника Найденова Йорданова

 

зам.- председател

39

гр. Драгоман

261600005

Галя Николаева Ангелова

 

секретар

40

гр. Драгоман

261600005

Ангел Иванов Ангелков

 

член

41

гр. Драгоман

261600005

Десислав Григоров Григоров

 

член

42

гр. Драгоман

261600005

Анастасия Миланова Анева

 

член

43

гр. Драгоман

261600005

Елеонора Иванова Александрова

 

член

44

с. Драгоил       

261600006

Мария Йорданова Денкова

 

председател

45

с. Драгоил       

261600006

Стефка Симеонова Борисова

 

зам.- председател

46

с. Драгоил       

261600006

Марин Петров Димитров

 

секретар

47

с. Драгоил       

261600006

Катерина Христова Йосифова

 

член

48

с. Драгоил       

261600006

Цецка Славчева Николова

 

член

49

с. Драгоил       

261600006

Емилия Кирилова Ценкова

 

член

50

с. Драгоил       

261600006

Илия Ясенов Борисов

 

член

51

с. Прекръсте, с. Летница, с. Беренде

261600007

Тотка Генчева Петрова

 

председател

52

с. Прекръсте, с. Летница, с. Беренде

261600007

Боби Кирилов Господинов

 

зам.- председател

53

с. Прекръсте, с. Летница, с. Беренде

261600007

Никол Николаева Найденова

 

секретар

54

с. Прекръсте, с. Летница, с. Беренде

261600007

Райна Станиславова Радкова

 

член

55

с. Прекръсте, с. Летница, с. Беренде

261600007

Светослав Димитров Влашев

 

член

56

с. Прекръсте, с. Летница, с. Беренде

261600007

Илина Тодорова Вилкова

 

член

57

с. Прекръсте, с. Летница, с. Беренде

261600007

Росица Руменова Александрова

 

член

58

с. Големо Малово, с. Раяновци

261600008

Георги Цветанов Борисов

 

председател

59

с. Големо Малово, с. Раяновци

261600008

Величка Първанова Божилова

 

зам.- председател

60

с. Големо Малово, с. Раяновци

261600008

Младина Михайлова Боянова

 

секретар

61

с. Големо Малово, с. Раяновци

261600008

Димитър Петров Тодоров

 

член

62

с. Големо Малово, с. Раяновци

261600008

Тодор Станиславов Деянов

 

член

63

с. Големо Малово, с. Раяновци

261600008

Димитър Младенов Димитров

 

член

64

с. Големо Малово, с. Раяновци

261600008

Ваня Ценкова Кирилова

 

член

65

с. Мало Малово

261600010

Борислав Георгиев Владимиров

 

председател

66

с. Мало Малово

261600010

Виолета Атанасова Стоилова

 

зам.- председател

67

с. Мало Малово

261600010

Зоя Драганова Крумова

 

секретар

68

с. Мало Малово

261600010

Светлана Невенова Петрова

 

член

69

с. Мало Малово

261600010

Костадинка Ваклинова Миленкова

 

член

70

с. Мало Малово

261600010

Латинка Сандова Атанасова

 

член

71

с. Мало Малово

261600010

Атанаска Станева Григорова

 

член

72

с. Василовци

261600011

Камелия Лозанова Стоилова

 

председател

73

с. Василовци

261600011

Илия Методиев Иванов

 

зам.- председател

74

с. Василовци

261600011

Мария Георгиева Цветанова

 

секретар

75

с. Василовци

261600011

Наталия Петрова Спиридонова

 

член

76

с. Василовци

261600011

Боряна Емилова Атанасова

 

член

77

с. Василовци

261600011

Павлинка Павлова Чуканова

 

член

78

с. Василовци

261600011

Валерия Неделчева Симова

 

член

79

с. Цръклевци

261600012

Йорданка Тодорова Иванова

 

председател

80

с. Цръклевци

261600012

Вера Николова Рашкова

 

зам.- председател

81

с. Цръклевци

261600012

Анита Иванова Трендафилова

 

секретар

82

с. Цръклевци

261600012

Ивайла Горанова Георгиева

 

член

83

с. Цръклевци

261600012

Богомил Петров Симов

 

член

84

с. Цръклевци

261600012

Мариела Стефанова Драгомирова

 

член

85

с. Цръклевци

261600012

Емилия Димитрова Цветанова

 

член

86

с. Калотина, с. Ново бърдо

261600013

Николай Георгиев Георгиев

 

председател

87

с. Калотина, с. Ново бърдо

261600013

Александър Данаилов Неделчев

 

зам.- председател

88

с. Калотина, с. Ново бърдо

261600013

Ефрусима Николайчова Тодорова

 

секретар

89

с. Калотина, с. Ново бърдо

261600013

Искра Методиева Христова

 

член

90

с. Калотина, с. Ново бърдо

261600013

Елисавета Стефанова Петрова

 

член

91

с. Калотина, с. Ново бърдо

261600013

Людмила Карамфилова Панова

 

член

92

с. Калотина, с. Ново бърдо

261600013

Стоянка Руменова Петрова-Крумова

 

член

93

с. Калотина, с. Чепърлинци, с. Беренде извор

261600014

Ели Илиева Христова

 

председател

94

с. Калотина, с. Чепърлинци, с. Беренде извор

261600014

Росен Иванов Златков

 

зам.- председател

95

с. Калотина, с. Чепърлинци, с. Беренде извор

261600014

Петя Богданова Соколова

 

секретар

96

с. Калотина, с. Чепърлинци, с. Беренде извор

261600014

Тодорка Ерменова Иванова

 

член

97

с. Калотина, с. Чепърлинци, с. Беренде извор

261600014

Костадин Петров Милушев

 

член

98

с. Калотина, с. Чепърлинци, с. Беренде извор

261600014

Татяна Ангелова Илиева

 

член

99

с. Калотина, с. Чепърлинци, с. Беренде извор

261600014

Павлина Иванова Ангелова

 

член

100

с. Габер

261600015

Албена Славчева Владова

 

председател

101

с. Габер

261600015

Зорница Кирилова Андреева

 

зам.- председател

102

с. Габер

261600015

Нели Ангелова Кирилова

 

секретар

103

с. Габер

261600015

Маринела Емилова Петрова

 

член

104

с. Габер

261600015

Елисавета Боянова Манина

 

член

105

с. Габер

261600015

Силвия Василева Стоименова

 

член

106

с. Габер

261600015

Стефан Николаев Енчев

 

член

107

с. Владиславци, с. Чорул, с. Табан, с. Камбелевци, с. Чуковезер

261600016

Бертолина Вецкова Михайлова

 

председател

108

с. Владиславци, с. Чорул, с. Табан, с. Камбелевци, с. Чуковезер

261600016

Сениха Салимехмед Сали

 

зам.- председател

109

с. Владиславци, с. Чорул, с. Табан, с. Камбелевци, с. Чуковезер

261600016

Илия Костадинов Велинов

 

секретар

110

с. Владиславци, с. Чорул, с. Табан, с. Камбелевци, с. Чуковезер

261600016

Иван Стоянов Нацев

 

член

111

с. Владиславци, с. Чорул, с. Табан, с. Камбелевци, с. Чуковезер

261600016

Гергина Кирилова Донкова

 

член

112

с. Владиславци, с. Чорул, с. Табан, с. Камбелевци, с. Чуковезер

261600016

Ефтим Ясенов Манин

 

член

113

с. Владиславци, с. Чорул, с. Табан, с. Камбелевци, с. Чуковезер

261600016

Даниела Рашкова Ставрева

 

член

114

с. Несла, с. Долна невля, с. Круша, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Вишан, с. Долно Ново село

261600017

Мариана Георгиева Грънчарова

 

председател

115

с. Несла, с. Долна невля, с. Круша, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Вишан, с. Долно Ново село

261600017

Кирила Велинова Нацева

 

зам.- председател

116

с. Несла, с. Долна невля, с. Круша, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Вишан, с. Долно Ново село

261600017

Лидия Методиева Долкина

 

секретар

117

с. Несла, с. Долна невля, с. Круша, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Вишан, с. Долно Ново село

261600017

Детелина Георгиева Аначкова

 

член

118

с. Несла, с. Долна невля, с. Круша, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Вишан, с. Долно Ново село

261600017

Пламен Иванов Герасимов

 

член

119

с. Несла, с. Долна невля, с. Круша, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Вишан, с. Долно Ново село

261600017

Иван Викторов Илиев

 

член

120

с. Несла, с. Долна невля, с. Круша, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Вишан, с. Долно Ново село

261600017

Томислав Руменов Николов

 

член

121

с. Цацаровци

261600019

Евгения Рангелова Генадиева

 

председател

122

с. Цацаровци

261600019

Даниела Ангелова Николова

 

зам.- председател

123

с. Цацаровци

261600019

Анна Маринова Крумова

 

секретар

124

с. Цацаровци

261600019

Ангел Димитров Костадинов

 

член

125

с. Цацаровци

261600019

Венета Иванова Боянова

 

член

126

с. Цацаровци

261600019

Валентина Георгиева Николова

 

член

127

с. Цацаровци

261600019

Александрина Венциславова Вецева

 

член

128

с. Ялботина, с. Чеканец, с.  Начево, с. Дреатин

261600020

Антоанета Венцеславова Толтукова - Хаджиперева

 

председател

129

с. Ялботина, с. Чеканец, с.  Начево, с. Дреатин

261600020

Кина Добрева Симеонова

 

зам.- председател

130

с. Ялботина, с. Чеканец, с.  Начево, с. Дреатин

261600020

Магдалена Мартинова Паричкова-Михайлова

 

секретар

131

с. Ялботина, с. Чеканец, с.  Начево, с. Дреатин

261600020

Георги Иванов Ангелов

 

член

132

с. Ялботина, с. Чеканец, с.  Начево, с. Дреатин

261600020

Ирина Кирилова Георгиева

 

член

133

с. Ялботина, с. Чеканец, с.  Начево, с. Дреатин

261600020

Костадинка Асенова Григорова

 

член

134

с. Ялботина, с. Чеканец, с.  Начево, с. Дреатин

261600020

Лъчезар Милков Василев

 

член

 1. Утвърждава списъка на резервните членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.03.2023 в 16:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения