Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 37-НС
София Област, 01.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Сливница за провеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Сливница, с вх.№ 81/01.03.2023 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените консултации на 23.02.2023 г. с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 48-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС/16.02.2023год. на ЦИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Сливница.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1683-НС/16.02.2023 год. на ЦИК, Решение № 9-НС/16.02.2023г. и Решение № 12-НС/19.02.2023г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,  Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 17 /седемнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Сливница за изборите  за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Сливница

с. Гургулят

264500001

Румяна Борисова Грозданова

 

председател

2

Сливница

с. Гургулят

264500001

Иглика Младенова Чупетловска

 

зам.-председател

3

Сливница

с. Гургулят

264500001

Теодора Миланова Стоянова

 

секретар

4

Сливница

с. Гургулят

264500001

Жана Илиева Филипова

 

член

5

Сливница

с. Гургулят

264500001

Григорий Цветанов Григоров

 

член

6

Сливница

с. Гургулят

264500001

Кирил Костадинов Георгиев

 

член

7

Сливница

с. Гургулят

264500001

Маргарита Павлова Василева

 

член

8

Сливница

с.Гълъбовци

264500002

Гергана Георгиева Николова

 

председател

9

Сливница

с.Гълъбовци

264500002

Соня Асенова Радоева

 

зам.-председател

10

Сливница

с.Гълъбовци

264500002

Мариана Христова Ставрева

 

секретар

11

Сливница

с.Гълъбовци

264500002

Роза Григорова Владимирова

 

член

12

Сливница

с.Гълъбовци

264500002

Борислав Иванов Стоянов

 

член

13

Сливница

с.Гълъбовци

264500002

Румен Арсов Никифоров

 

член

14

Сливница

с.Гълъбовци

264500002

Негрита Тодорова Алексова

 

член

15

Сливница

гр. Сливница

264500003

Вера Райчева Димитрова

 

председател

16

Сливница

гр. Сливница

264500003

Снежана Миткова Стоименова

 

зам.- председател

17

Сливница

гр. Сливница

264500003

Вероника Цветанова Николова

 

секретар

18

Сливница

гр. Сливница

264500003

Елза Богданова Димитрова

 

член

19

Сливница

гр. Сливница

264500003

Виолета Димитрова Миланова

 

член

20

Сливница

гр. Сливница

264500003

Емилия Богданова Георгиева

 

член

21

Сливница

гр. Сливница

264500003

Виолета Димитрова Арсова

 

член

22

Сливница

гр. Сливница

264500003

Бояна Петрова Горянова

 

член

23

Сливница

гр. Сливница

264500003

Ивайла Павлова Гергинова

 

член

24

Сливница

гр. Сливница

264500004

Маргарита Иванова Свиленова -Павлова

 

председател

25

Сливница

гр. Сливница

264500004

Десислава Петрова Гълъбова

 

зам.-председател

26

Сливница

гр. Сливница

264500004

Василка Николова Стоянова

 

секретар

27

Сливница

гр. Сливница

264500004

Славка Софрониева Асенова

 

член

28

Сливница

гр. Сливница

264500004

Цветелина Благоева Асенова

 

член

29

Сливница

гр. Сливница

264500004

Анна Иванова Василева

 

член

30

Сливница

гр. Сливница

264500004

Силвия Василева Петрова

 

член

31

Сливница

гр. Сливница

264500004

Анета Велинова Горянова

 

член

32

Сливница

гр. Сливница

264500004

Ива Калинова Тодорова

 

член

33

Сливница

гр. Сливница

264500005

Николета Василева Димитрова

 

председател

34

Сливница

гр. Сливница

264500005

Мария Игнатова Шулева

 

зам.-председател

35

Сливница

гр. Сливница

264500005

Лиляна Евгениева Димитрова

 

секретар

36

Сливница

гр. Сливница

264500005

Александра Руменова Николинова

 

член

37

Сливница

гр. Сливница

264500005

Теменужка Генчева Ботева

 

член

38

Сливница

гр. Сливница

264500005

Аника Георгиева Крумова

 

член

39

Сливница

гр. Сливница

264500005

Анита Ангелова Малинова

 

член

40

Сливница

гр. Сливница

264500005

Борислава Александрова Тодорова

 

член

41

Сливница

гр. Сливница

264500005

Нели Богданова Михайлова

 

член

42

Сливница

гр. Сливница

264500006

Теодора Димитрова Костадинова

 

председател

43

Сливница

гр. Сливница

264500006

Марияна Кирилова Венева

 

зам.- председател

44

Сливница

гр. Сливница

264500006

Снежанка Асенова Атанасова

 

секретар

45

Сливница

гр. Сливница

264500006

Владимир Григоров Владимиров

 

член

46

Сливница

гр. Сливница

264500006

Веселка Борисова Игнатова

 

член

47

Сливница

гр. Сливница

264500006

Мария Венелинова Богданова

 

член

48

Сливница

гр. Сливница

264500006

Емилия Атанасова Кирилова

 

член

49

Сливница

гр. Сливница

264500006

Михаела Орлинова Василева

 

член

50

Сливница

гр. Сливница

264500006

Евелин Тодорова Божкова

 

член

51

Сливница

гр. Сливница

264500007

Борислав Николов Борисов

 

председател

52

Сливница

гр. Сливница

264500007

Румяна Божилова Димова

 

зам.-председател

53

Сливница

гр. Сливница

264500007

Силвия Тодорова Хокинова

 

секретар

54

Сливница

гр. Сливница

264500007

Кристина Валентинова Петрова

 

член

55

Сливница

гр. Сливница

264500007

Силвия Неделчева Николова

 

член

56

Сливница

гр. Сливница

264500007

Антоанета Асенова Генадиева

 

член

57

Сливница

гр. Сливница

264500007

Милена Иванова Петкова

 

член

58

Сливница

гр. Сливница

264500007

Антоанета Траянова Иванова

 

член

59

Сливница

гр. Сливница

264500007

Цветалина Йорданова Павлова

 

член

60

Сливница

гр. Сливница

264500008

Маргарита Борисова Никифорова

 

председател

61

Сливница

гр. Сливница

264500008

Тони Ивайлова Томова

 

зам.- председател

62

Сливница

гр. Сливница

264500008

Валентин Василев Владимиров

 

секретар

63

Сливница

гр. Сливница

264500008

Ани Никифорова Николова

 

член

64

Сливница

гр. Сливница

264500008

Лия Асенова Иванова

 

член

65

Сливница

гр. Сливница

264500008

Ася Венциславова Асенова

 

член

66

Сливница

гр. Сливница

264500008

Кристиян Иванов Михайлов

 

член

67

Сливница

гр. Сливница

264500008

Вяра Радкова Манова

 

член

68

Сливница

гр. Сливница

264500008

Вера Миткова Славенкова

 

член

69

Сливница

гр. Сливница

264500009

Николета Свиленова Владимирова

 

председател

70

Сливница

гр. Сливница

264500009

Адриана Велчова Драганова

 

зам.- председател

71

Сливница

гр. Сливница

264500009

Красимира Евгениева Димитрова - Григорова

 

секретар

72

Сливница

гр. Сливница

264500009

Милена Илиянова Томова

 

член

73

Сливница

гр. Сливница

264500009

Гергана Ангелова Робертова

 

член

74

Сливница

гр. Сливница

264500009

Албена Златанова Спасова

 

член

75

Сливница

гр. Сливница

264500009

Катерина Недялкова Витанова

 

член

76

Сливница

гр. Сливница

264500009

Йорданка Николова Величкова

 

член

77

Сливница

гр. Сливница

264500009

Галина Стефанова Павлова

 

член

78

Сливница

гр. Сливница

264500010

Антоанета Йорданова Йонина

 

председател

79

Сливница

гр. Сливница

264500010

Никола Валентинов Павлов

 

зам.- председател

80

Сливница

гр. Сливница

264500010

Мария Стилиянова Костадинова

 

секретар

81

Сливница

гр. Сливница

264500010

Виолета Тотюва Димитрова

 

член

82

Сливница

гр. Сливница

264500010

Васил Александров Петров

 

член

83

Сливница

гр. Сливница

264500010

Ерик Василев Иванов

 

член

84

Сливница

гр. Сливница

264500010

Асен Александров Лилов

 

член

85

Сливница

гр. Сливница

264500010

Сашка Петрова Свиленова

 

член

86

Сливница

гр. Сливница

264500010

Борис Маринов Любенов

 

член

87

Сливница

гр. Сливница

264500011

Илияна Василева Любомирова

 

председател

88

Сливница

гр. Сливница

264500011

Вина Георгиева Стоянова

 

зам.- председател

89

Сливница

гр. Сливница

264500011

Алекс Кирилов Паунов

 

секретар

90

Сливница

гр. Сливница

264500011

Райна Манолова Евтимова

 

член

91

Сливница

гр. Сливница

264500011

Асен Николаев Венев

 

член

92

Сливница

гр. Сливница

264500011

Дило Весков Витанов

 

член

93

Сливница

гр. Сливница

264500011

Лиляна Георгиева Иванова-Кръстева

 

член

94

Сливница

гр. Сливница

264500011

Сузана Асенова Георгиева

 

член

95

Сливница

гр. Сливница

264500011

Златка Тодорова Рангелова

 

член

96

Сливница

с. Алдомировци

264500012

Ани Петрова Кирилова

 

председател

97

Сливница

с. Алдомировци

264500012

Росица Петрова Георгиева

 

зам.- председател

98

Сливница

с. Алдомировци

264500012

Благинка Крумова Найденова

 

секретар

99

Сливница

с. Алдомировци

264500012

Весела Пантева Лозанова

 

член

100

Сливница

с. Алдомировци

264500012

Даниела Костадинова Стоянова

 

член

101

Сливница

с. Алдомировци

264500012

Антоанета Василева Свиленова

 

член

102

Сливница

с. Алдомировци

264500012

Силвия Любчова Иванова

 

член

103

Сливница

с. Алдомировци

264500012

Венка Трайкова Мацева

 

член

104

Сливница

с. Алдомировци

264500012

Даниела Иванова Александрова

 

член

105

Сливница

с. Алдомировци

264500013

Радослав Кирилов Костадинов

 

председател

106

Сливница

с. Алдомировци

264500013

Людмила Василева Василева

 

зам.- председател

107

Сливница

с. Алдомировци

264500013

Ася Емилова Тодорова

 

секретар

108

Сливница

с. Алдомировци

264500013

Тинка Стоянова Иванова

 

член

109

Сливница

с. Алдомировци

264500013

Цветелина Неделчева Нероева

 

член

110

Сливница

с. Алдомировци

264500013

Лидия Каменова Иванова

 

член

111

Сливница

с. Алдомировци

264500013

Виолина Васкова Любомирова

 

член

112

Сливница

с. Радуловци

264500014

Мартин Петров Димитров

 

председател

113

Сливница

с. Радуловци

264500014

Маргарита Петрова Николова

 

зам.- председател

114

Сливница

с. Радуловци

264500014

Никол Георгиева Арсова

 

секретар

115

Сливница

с. Радуловци

264500014

Аспарух Николаев Пашов

 

член

116

Сливница

с. Радуловци

264500014

Теодор Никифоров Никифоров

 

член

117

Сливница

с. Радуловци

264500014

Людмила Димитрова Варадинова

 

член

118

Сливница

с. Радуловци

264500014

Райна Илиева Иванова

 

член

119

Сливница

с. Бърложница

264500015

Доника Грозданова Робертова

 

председател

120

Сливница

с. Бърложница

264500015

Кирил Аспарухов Иванов

 

зам.- председател

121

Сливница

с. Бърложница

264500015

Лозка Евстатиева Павлова

 

секретар

122

Сливница

с. Бърложница

264500015

Иванка Асенова Горянова

 

член

123

Сливница

с. Бърложница

264500015

Димитричка Желязкова Дончева

 

член

124

Сливница

с. Бърложница

264500015

Даниела Методиева Лазарова

 

член

125

Сливница

с. Бърложница

264500015

Латинка Димитрова Йосифова

 

член

126

Сливница

с. Извор

264500016

Надежда Миланова Варадинова

 

председател

127

Сливница

с. Извор

264500016

Боян Йорданов Петков

 

зам.- председател

128

Сливница

с. Извор

264500016

Ангел Костадинов Робертов

 

секретар

129

Сливница

с. Извор

264500016

Ивет Величкова Стоилова

 

член

130

Сливница

с. Извор

264500016

Медиана Захариева Свиленова

 

член

131

Сливница

с. Извор

264500016

Цветанка Богданова Гълъбова

 

член

132

Сливница

с. Извор

264500016

Васил Любомиров Иванов

 

член

133

Сливница

с. Драготинци

264500017

Сузана Любомирова Костадинова

 

председател

134

Сливница

с. Драготинци

264500017

Емилия Христова Петрова

 

зам.-председател

135

Сливница

с. Драготинци

264500017

Даниела Стефанова Боровинова

 

секретар

136

Сливница

с. Драготинци

264500017

Нина Вергилова Дойчева

 

член

137

Сливница

с. Драготинци

264500017

Николина Соколова Арсова

 

член

138

Сливница

с. Драготинци

264500017

Арсо Младенов Арсов

 

член

139

Сливница

с. Драготинци

264500017

Антоанета Петрова Петрова

 

член

 1. Утвърждава списъка на резервните членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.03.2023 в 16:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения