Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
София Област, 01.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Ботевград за провеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Ботевград, с вх. № 83/01.03.2023 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 48-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС/16.02.2023 год. на ЦИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Ботевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1683-НС/16.02.2023 год. на ЦИК, Решение № 9-НС/16.02.2023 г. и Решение № 12-НС/19.02.2023 г. на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,  Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Ботевград за изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Ботевград

260700001

Тодоринка Цолова Йотова

 

председател

2

Ботевград

260700001

Ивелина Маринова Димитрова

 

зам.-председател

3

Ботевград

260700001

Славейка Димитрова Калфова

 

секретар

4

Ботевград

260700001

Нина Василева Дюлгерска

 

член

5

Ботевград

260700001

Дария Маргарит Иванова

 

член

6

Ботевград

260700001

Владислав Събев Георгиев

 

член

7

Ботевград

260700001

Биляна Иванова Иванова

 

член

8

Ботевград

260700001

Катя Петрова Накова

 

член

9

Ботевград

260700001

Галина Йорданова Георгиева

 

член

10

Ботевград

260700002

Мариана Христова Иванова - Орманджиева

 

председател

11

Ботевград

260700002

Памела Димитрова Петрова

 

зам.-председател

12

Ботевград

260700002

Паолина Иванова Цанова

 

секретар

13

Ботевград

260700002

Биляна Нейкова Миткова

 

член

14

Ботевград

260700002

Йонка Иванова Иванова

 

член

15

Ботевград

260700002

Десислава Валентинова Пекова

 

член

16

Ботевград

260700002

Явор Николаев Иванов

 

член

17

Ботевград

260700002

Марина Иванова Христова

 

член

18

Ботевград

260700002

Ваня Милкова Цветкова

 

член

19

Ботевград

260700003

Илонка Деянова Огнянова

 

председател

20

Ботевград

260700003

Веса Василева Накова

 

зам.- председател

21

Ботевград

260700003

Милена Кирилова Златева

 

секретар

22

Ботевград

260700003

Десислава Василева Христова

 

член

23

Ботевград

260700003

Вероника Добрева Иванова

 

член

24

Ботевград

260700003

Денис Людмилов Згуров

 

член

25

Ботевград

260700003

Ана Борисова Николова

 

член

26

Ботевград

260700003

Анелия Андреева Симова

 

член

27

Ботевград

260700003

Радка Цолова Гъсашка

 

член

28

Ботевград

260700004

Мария Пешева Петкова

 

председател

29

Ботевград

260700004

Йонетка Николова Йончева

 

зам.-председател

30

Ботевград

260700004

Васил Иванов Георгиев

 

секретар

31

Ботевград

260700004

Соня Станиславова Барбушева

 

член

32

Ботевград

260700004

Петранка Петрова Бешкова

 

член

33

Ботевград

260700004

Пенка Василева Балтова

 

член

34

Ботевград

260700004

Маргарита Василева Тодорова

 

член

35

Ботевград

260700004

Ягодинка Янкова Мицова

 

член

36

Ботевград

260700004

Павлинка Иванова Васева

 

член

37

Ботевград

260700005

Филип Кирилов Драгомиров

 

председател

38

Ботевград

260700005

Ивайло Вълков Христов

 

зам.- председател

39

Ботевград

260700005

Камелия Милчова Мицова-Зеринова

 

секретар

40

Ботевград

260700005

Цветелина Бориславова Бенчева

 

член

41

Ботевград

260700005

Николай Борисов Бешков

 

член

42

Ботевград

260700005

Стоянка Маркова Иванова

 

член

43

Ботевград

260700005

Валерия Павлинова Кирилова

 

член

44

Ботевград

260700005

Силвия Георгиева Бекярова

 

член

45

Ботевград

260700005

Красимира Миткова Петкова

 

член

46

Ботевград

260700006

Мария Преславова Райчинова

 

председател

47

Ботевград

260700006

Ива Стилиянова Попова

 

зам.-председател

48

Ботевград

260700006

Цветомир Христов Йолов

 

секретар

49

Ботевград

260700006

Петя Любенова Маринова

 

член

50

Ботевград

260700006

Игор Лъчезаров Лазаров

 

член

51

Ботевград

260700006

Рилка Ангелова Лазарова

 

член

52

Ботевград

260700006

Иванка Петрова Цанова

 

член

53

Ботевград

260700006

Цветелина Иванова Найденова

 

член

54

Ботевград

260700006

Радка Христова Луканова

 

член

55

Ботевград

260700007

Веселка Цветанова Киркова

 

председател

56

Ботевград

260700007

Николай Косев Драганчев

 

зам.- председател

57

Ботевград

260700007

Йонка Илиева Кожухарова

 

секретар

58

Ботевград

260700007

Петър Иванов Иванов

 

член

59

Ботевград

260700007

Росица Иванова Панайотова

 

член

60

Ботевград

260700007

Петя Димитрова Петрова

 

член

61

Ботевград

260700007

Петър Цанов  Батев

 

член

62

Ботевград

260700007

Станислав Светозаров Найденов

 

член

63

Ботевград

260700007

Валентина Василева Паланковска

 

член

64

Ботевград

260700008

Цветина Валериева Димитрова

 

Председател

65

Ботевград

260700008

Теодорина Георгиева Джундровска

 

зам.-председател

66

Ботевград

260700008

Габриела Маринова Коларска

 

секретар

67

Ботевград

260700008

Нели Тодорова Дакова

 

член

68

Ботевград

260700008

Васил Георгиев Данов

 

член

69

Ботевград

260700008

Веса Илиева Дашовска

 

член

70

Ботевград

260700008

Минчо Енчев Николов

 

член

71

Ботевград

260700008

Мариана  Макавеева Николова

 

член

72

Ботевград

260700008

Йордан Георгиев Василев

 

член

73

Ботевград

260700009

Добринка Тодорова Павловска - Георгиева

 

председател

74

Ботевград

260700009

Вероника Мирославова Христова

 

зам.- председател

75

Ботевград

260700009

Елена Пепиева Драганска

 

секретар

76

Ботевград

260700009

Василена Детелинова Дюлгерска

 

член

77

Ботевград

260700009

Ивелина Василева Пеева

 

член

78

Ботевград

260700009

Цеца Маринова Цекова

 

член

79

Ботевград

260700009

Цветанка Данова Банкова

 

член

80

Ботевград

260700009

Мариана Илиева Йолова

 

член

81

Ботевград

260700009

Йорданка Петкова Зланкова

 

член

82

Ботевград

260700010

Надежда Руменова Менгова

 

председател

83

Ботевград

260700010

Велислава Петрова Дилова

 

зам.-председател

84

Ботевград

260700010

Пенка Маринова Вълкова

 

секретар

85

Ботевград

260700010

Иванка Димитрова Деянова

 

член

86

Ботевград

260700010

Станимира Георгиева Макавеева

 

член

87

Ботевград

260700010

Йорданка Василева Великовска

 

член

88

Ботевград

260700010

Борянка Анчова Кръстева

 

член

89

Ботевград

260700010

Иванка Николова Георгиева

 

член

90

Ботевград

260700010

Миглена Георгиева Василева

 

член

91

Ботевград

260700011

Йоана Алекова Димитрова

 

председател

92

Ботевград

260700011

Миглена Найденова Тодорова

 

зам.- председател

93

Ботевград

260700011

Наталия Пламенова Георгиева

 

секретар

94

Ботевград

260700011

Петя Александрова Александрова

 

член

95

Ботевград

260700011

Инна Дианова Боновска

 

член

96

Ботевград

260700011

Паолина Цветанова Стойчовска

 

член

97

Ботевград

260700011

Христенка Георгиева Вардарева

 

член

98

Ботевград

260700011

Цветемила Николова Янинска

 

член

99

Ботевград

260700011

Ивка Богданова Петкова

 

член

100

Ботевград

260700012

Николина Йорданова Тодорова

 

председател

101

Ботевград

260700012

Весела Маринова Ангелова

 

зам.-председател

102

Ботевград

260700012

Цветослава Василева Найденова

 

секретар

103

Ботевград

260700012

Веселин Ивайлов Христов

 

член

104

Ботевград

260700012

Петьо Станев Станев

 

член

105

Ботевград

260700012

Галя Петрова Нинова

 

член

106

Ботевград

260700012

Даяна Христославова Тинева

 

член

107

Ботевград

260700012

Паулина Викторова Христова

 

член

108

Ботевград

260700012

Иванка Петрова Симеонова

 

член

109

Ботевград

260700013

Цеца Милчева Илиева-Стойчовска

 

председател

110

Ботевград

260700013

Ивайло Илиев Христов

 

зам.- председател

111

Ботевград

260700013

Татяна Банкова Николова

 

секретар

112

Ботевград

260700013

Виолета Кръстева Йорданова

 

член

113

Ботевград

260700013

Маргарита Христова Медарска

 

член

114

Ботевград

260700013

Иванка Николова Василева

 

член

115

Ботевград

260700013

Петко Красимиров Тончев

 

член

116

Ботевград

260700013

Нели Василева Колева

 

член

117

Ботевград

260700013

Савина Истилиянова Мирчева

 

член

118

Ботевград

260700014

Христина Цветанова Стоянова

 

председател

119

Ботевград

260700014

Цветелина Василева Николова

 

зам.-председател

120

Ботевград

260700014

Анелия Светлозарова Григорова

 

секретар

121

Ботевград

260700014

Виктория Петрова Христова

 

член

122

Ботевград

260700014

Йоанна Пламенова Стоянова

 

член

123

Ботевград

260700014

Малина Петрова Петкова

 

член

124

Ботевград

260700014

Тодорка Василева Николова

 

член

125

Ботевград

260700014

Веселина Христова Петкова

 

член

126

Ботевград

260700014

Катя Петрова Каменова

 

член

127

Ботевград

260700015

Десислава Руменова Василева

 

председател

128

Ботевград

260700015

Нели Тодорова Танчовска

 

зам.- председател

129

Ботевград

260700015

Христина Маринова Христова

 

секретар

130

Ботевград

260700015

Радослава Цветанова Борисова

 

член

131

Ботевград

260700015

Иванчо Георгиев Медарски

 

член

132

Ботевград

260700015

Захари Коцев Василев

 

член

133

Ботевград

260700015

Веселка Петрова Микова

 

член

134

Ботевград

260700015

Калинка Веселинова Нитова

 

член

135

Ботевград

260700015

Методи Михайлов Миков

 

член

136

Ботевград

260700016

Наташа Янкова Орманджиева

 

председател

137

Ботевград

260700016

Янка Йорданова Терзиева

 

зам.-председател

138

Ботевград

260700016

Иванка Ангелова Атанасова

 

секретар

139

Ботевград

260700016

Елена Василева Иванова

 

член

140

Ботевград

260700016

Петко Борисов Петков

 

член

141

Ботевград

260700016

Васил Георгиев Василев

 

член

142

Ботевград

260700016

Иванка Ангелова Василева

 

член

143

Ботевград

260700016

Габриела Николаева Николова

 

член

144

Ботевград

260700016

Иванка Христова Лалова

 

член

145

Ботевград

260700017

Вергиния Христова Стоянова

 

председател

146

Ботевград

260700017

Детелин Александров Атанасов

 

зам.- председател

147

Ботевград

260700017

Анета Георгиева Димитрова

 

секретар

148

Ботевград

260700017

Лиляна Ангелова Вълчева

 

член

149

Ботевград

260700017

Веска Тодорова Атанасова

 

член

150

Ботевград

260700017

Веселин Благоев Наков

 

член

151

Ботевград

260700017

Генка Тодорова Димитрова

 

член

152

Ботевград

260700017

Венцислав Иванов Пейчинов

 

член

153

Ботевград

260700017

Велка Николова Петрова

 

член

154

Ботевград

260700018

Силвия Маринова Георгиева

 

председател

155

Ботевград

260700018

Йордан Николов Йорданов

 

зам.- председател

156

Ботевград

260700018

Ирина Валентинова Василева

 

секретар

157

Ботевград

260700018

Поля Дианова Дакова

 

член

158

Ботевград

260700018

Недялко Ангелов Делчев

 

член

159

Ботевград

260700018

Борислав Стоянов Медарски

 

член

160

Ботевград

260700018

Георги Василев Данов

 

член

161

Ботевград

260700018

Гергана Николова Найденова

 

член

162

Ботевград

260700018

Рени Йорданова Деянова

 

член

163

Ботевград

260700019

Галя Иванова Томова

 

председател

164

Ботевград

260700019

Теодора Николаева  Колева

 

зам.- председател

165

Ботевград

260700019

Владислав Христов Филипов

 

секретар

166

Ботевград

260700019

Иван Цанов Боновски

 

член

167

Ботевград

260700019

Антонио Маруан Аталах

 

член

168

Ботевград

260700019

Галина Иванова Цолова-Доцинска

 

член

169

Ботевград

260700019

Грета Петкова Фампарска - Нинова

 

член

170

Ботевград

260700019

Поля Маринова Василева

 

член

171

Ботевград

260700019

Камелия Китиева Йорданова-Андреева

 

член

172

Ботевград

260700020

Ивелина Петкова Иванова

 

председател

173

Ботевград

260700020

Мария Николаева Пейчинова

 

зам.- председател

174

Ботевград

260700020

Цветелина Иванова Григорова

 

секретар

175

Ботевград

260700020

Виктория Радославова Методиева

 

член

176

Ботевград

260700020

Стоян Маринов Доцински

 

член

177

Ботевград

260700020

Цветилена Цветанова Чавдарова - Негушевска

 

член

178

Ботевград

260700020

Любомир Христов Стефанов

 

член

179

Ботевград

260700020

Младенка Димитрова Иванова

 

член

180

Ботевград

260700020

Николинка Петкова Антонова

 

член

181

Ботевград

260700021

Миглена Руменова Вълкова

 

председател

182

Ботевград

260700021

Цветелина Иванова Танова

 

зам.-председател

183

Ботевград

260700021

Валерия Кръстева Сариянис

 

секретар

184

Ботевград

260700021

Мариела Младенова Тодорова

 

член

185

Ботевград

260700021

Даниела Василева Методиева

 

член

186

Ботевград

260700021

Мариета Илиева Димитрова

 

член

187

Ботевград

260700021

Дамян Цветелинов Цветков

 

член

188

Ботевград

260700021

Евгения Бончева Ананиева

 

член

189

Ботевград

260700021

Мария Николова Станева

 

член

190

Ботевград

260700022

Мелиса Момчилова Маркова

 

председател

191

Ботевград

260700022

Ценка Василева Клисурска

 

зам.-председател

192

Ботевград

260700022

Методи Руменов Методиев

 

секретар

193

Ботевград

260700022

Ивелина Йорданова Христова

 

член

194

Ботевград

260700022

Марианка Димитрова Лалова

 

член

195

Ботевград

260700022

Мария Илиева Балтова Йовкова

 

член

196

Ботевград

260700022

Ивелина Христова Иванова

 

член

197

Ботевград

260700022

Галя Иванова Ангелова

 

член

198

Ботевград

260700022

Таня Светлозарова Божилова

 

член

199

Ботевград

260700023

Радко Иванов Гетов

 

председател

200

Ботевград

260700023

Десислава Маринова Минова

 

зам.-председател

201

Ботевград

260700023

Николина Василева Стоянова

 

секретар

202

Ботевград

260700023

Радослава Стоянова Желева

 

член

203

Ботевград

260700023

Ива Кирчева Стоянова

 

член

204

Ботевград

260700023

Янка Тодорова Петкова

 

член

205

Ботевград

260700023

Милена Василева Каменова

 

член

206

Ботевград

260700023

Наташа Василева Бончева

 

член

207

Ботевград

260700023

Стефка Иванова Иванова

 

член

208

Рашково

260700024

Павлинка Иванова Маринова

 

председател

209

Рашково

260700024

Галя Милчова Темелкова

 

зам.-председател

210

Рашково

260700024

Силвия Тихомирова Съботинова

 

секретар

211

Рашково

260700024

Петко Димитров Петков

 

член

212

Рашково

260700024

Ивайло Танев  Динков

 

член

213

Рашково

260700024

Калинка Тодорова Милчева

 

член

214

Рашково

260700024

Надежда Иванова Йорданова

 

член

215

Трудовец

260700025

Ваня Драганова Иванова

 

председател

216

Трудовец

260700025

Петя Ценова Георгиева

 

зам.- председател

217

Трудовец

260700025

Правда Йорданова Илиева

 

секретар

218

Трудовец

260700025

Иванка Георгиева Димитрова

 

член

219

Трудовец

260700025

Цвета Павлова Павлова

 

член

220

Трудовец

260700025

Костадин Йорданов Мишев

 

член

221

Трудовец

260700025

Симеонка Велкова Божинова-Маринова

 

член

222

Трудовец

260700025

Марияна Петкова Маринова

 

член

223

Трудовец

260700025

Нели Маринова Цекова

 

член

224

Трудовец

260700026

Магдалина Василева Янкова

 

председател

225

Трудовец

260700026

Снежана Иванова Първанова

 

зам.- председател

226

Трудовец

260700026

Николай Викторов Цанов

 

секретар

227

Трудовец

260700026

Димитър Василев Димитров

 

член

228

Трудовец

260700026

Димитринка Иванова Цолова

 

член

229

Трудовец

260700026

Даниела Пешева Иванова

 

член

230

Трудовец

260700026

Боянка Христова Иванова

 

член

231

Трудовец

260700026

Светла Маринова Петкова

 

член

232

Трудовец

260700026

Елинка Димитрова Маринова

 

член

233

Трудовец

260700027

Илиян Борисов Ламбашки

 

председател

234

Трудовец

260700027

Красимир Христов Нинов

 

зам.-председател

235

Трудовец

260700027

Цветанка Лазарова Велева

 

секретар

236

Трудовец

260700027

Габриела Луканова Сулева

 

член

237

Трудовец

260700027

Соня Атанасова Маринова

 

член

238

Трудовец

260700027

Венера Благоева Георгиева

 

член

239

Трудовец

260700027

Маринела Красимирова Дамянова

 

член

240

Трудовец

260700028

Мария Атанасова Андонова

 

председател

241

Трудовец

260700028

Валя Тодорова Тодорова

 

зам.- председател

242

Трудовец

260700028

Марина Рачева Тихолова

 

секретар

243

Трудовец

260700028

Йотка Богданова Тодорова

 

член

244

Трудовец

260700028

Венизар Цветославов Дамянов

 

член

245

Трудовец

260700028

Радостин Василев Иванов

 

член

246

Трудовец

260700028

Камелия Тошкова Якова

 

член

247

Трудовец

260700028

Венислав Иванов Иванов

 

член

248

Трудовец

260700028

Веселина Василева Димитрова

 

член

249

Скравена

260700029

Ваня Стефанова Микова

 

председател

250

Скравена

260700029

Пенка Иванова Пушкарова

 

зам.- председател

251

Скравена

260700029

Йоана Иванова Вутова-Цолова

 

секретар

252

Скравена

260700029

Гергана Василева Минкова

 

член

253

Скравена

260700029

Иванка Иванова Петрова

 

член

254

Скравена

260700029

Даниел Милчов Бързашки

 

член

255

Скравена

260700029

Тотка Иванова Иванова

 

член

256

Скравена

260700029

Петя Христова Нейчева

 

член

257

Скравена

260700029

Пенка Илиева Мирчева

 

член

258

Скравена

260700030

Бисерка Павлова Димитрова

 

председател

259

Скравена

260700030

Истилиян Владимиров Мирчев

 

зам.-председател

260

Скравена

260700030

Марийка Илиева Семкова

 

секретар

261

Скравена

260700030

Даниела Иванова Каменова

 

член

262

Скравена

260700030

Мария Драгомирова Димитрова

 

член

263

Скравена

260700030

Веселина Христова Топалска

 

член

264

Скравена

260700030

Ирена Тошкова Георгиева

 

член

265

Скравена

260700030

Николай Иванов Вутов

 

член

266

Скравена

260700030

Богомила Иванова Василева

 

член

267

Новачене

260700031

Антоанета Иванова Иванова

 

председател

268

Новачене

260700031

Йоана Василева Жекова

 

зам.-председател

269

Новачене

260700031

Атанаса Тодорова Филипова

 

секретар

270

Новачене

260700031

Иванка Димитрова Филипова

 

член

271

Новачене

260700031

Тотка Тодорова Петкова

 

член

272

Новачене

260700031

Катя Маркова Цветанова

 

член

273

Новачене

260700031

Теодора Ганчева Радулова

 

член

274

Новачене

260700031

Милка Митова Тодорова

 

член

275

Новачене

260700031

Петя Миткова Павлова

 

член

276

Новачене

260700032

Николай Димитров Георгиев

 

председател

277

Новачене

260700032

Веселин Георгиев Ангелов

 

зам.-председател

278

Новачене

260700032

Екатерина Иванова Костадинова

 

секретар

279

Новачене

260700032

Мариана Кръстева Дойнова

 

член

280

Новачене

260700032

Ганка Гроздева Семкова

 

член

281

Новачене

260700032

Гинка Петкова Димитрова

 

член

282

Новачене

260700032

Руска Томова Илиева - Петкова

 

член

283

Боженица

260700033

Иван Данаилов Петров

 

председател

284

Боженица

260700033

Иван Тониев Влахов

 

зам.-председател

285

Боженица

260700033

Иванка Иванова Янинска

 

секретар

286

Боженица

260700033

Иван Константинов Иванов

 

член

287

Боженица

260700033

Росица Димитрова Барбушева - Арабаджиева

 

член

288

Боженица

260700033

Димитър Христов Христов

 

член

289

Боженица

260700033

Маргарита Василева Петрова

 

член

290

Липница

260700034

Тихомир Иванов Василев

 

председател

291

Липница

260700034

Веселин Йотов Йотов

 

зам.-председател

292

Липница

260700034

Иванка Георгиева Минева

 

секретар

293

Липница

260700034

Венета Иванова Тодорова

 

член

294

Липница

260700034

Лиляна Иванова Георгиева - Петрова

 

член

295

Липница

260700034

Митко Иванов Нецов

 

член

296

Липница

260700034

Генади Красимиров Гергов

 

член

297

Елов дол

260700035

Борислав Иванов Иванов

 

председател

298

Елов дол

260700035

Кунка Христова Тодорова

 

зам.- председател

299

Елов дол

260700035

Иван Цветанов Иванов

 

секретар

300

Елов дол

260700035

Паулина Вериславова Иванова

 

член

301

Елов дол

260700035

Йордан Георгиев Томов

 

член

302

Елов дол

260700035

Нели Василева Чиновска

 

член

303

Елов дол

260700035

Росица Иванова Илчева - Дончева

 

член

304

Литаково

260700036

Пенка Ангелова Георгиева

 

председател

305

Литаково

260700036

Диана Василева Цекова

 

зам.-председател

306

Литаково

260700036

Василка Петкова Караджова - Георгиева

 

секретар

307

Литаково

260700036

Радка Стоева Величкова

 

член

308

Литаково

260700036

Мирела Василева Коцева

 

член

309

Литаково

260700036

Асен Георгиев Асенов

 

член

310

Литаково

260700036

Мария Недкова Недкова

 

член

311

Литаково

260700036

Георги Петров Иванов

 

член

312

Литаково

260700036

Олга Христославова Христова

 

член

313

Литаково

260700037

Мария Илиева Георгиева - Цековска

 

председател

314

Литаково

260700037

Неда Георгиева Георгиева

 

зам.-председател

315

Литаково

260700037

Григор Калинов Григоров

 

секретар

316

Литаково

260700037

Веселка Николаева Ачкова

 

член

317

Литаково

260700037

Нели Накова Димитрова

 

член

318

Литаково

260700037

Станка Христова Доцинска

 

член

319

Литаково

260700037

Пламен Весков Петков

 

член

320

Литаково

260700037

Пенка Кръстева Георгиева

 

член

321

Литаково

260700037

Полина Милчова Дилова

 

член

322

Гурково

260700038

Цветелин Калоянов Кръстанов

 

председател

323

Гурково

260700038

Виолетка Найденова Ценева

 

зам.- председател

324

Гурково

260700038

Венелерин Иванов Петров

 

секретар

325

Гурково

260700038

Весела Йонесиева Драганова

 

член

326

Гурково

260700038

Тодорка Петкова Драганова

 

член

327

Гурково

260700038

Радка Цветкова Иванова

 

член

328

Гурково

260700038

Петър Григоров Симеонов

 

член

329

Краево

260700039

Христина Димитрова Димитрова

 

председател

330

Краево

260700039

Антония Валентинова Найденова

 

зам.-председател

331

Краево

260700039

Васил Маринов Василев

 

секретар

332

Краево

260700039

Цветанка Петрова Динкова

 

член

333

Краево

260700039

Бойка Найденова Иванова

 

член

334

Краево

260700039

Даниела Захариева Василева

 

член

335

Краево

260700039

Кирил Иванов Вълков

 

член

336

Радотина

260700040

Емилия Димитрова Енчева

 

председател

337

Радотина

260700040

Стефана Иванова Цекова

 

зам.-председател

338

Радотина

260700040

Весела Василева Груева-Томова

 

секретар

339

Радотина

260700040

Маргарита Павлова Димитрова

 

член

340

Радотина

260700040

Виолетка Димитрова Борисова

 

член

341

Радотина

260700040

Цветомил Темелков Темелков

 

член

342

Радотина

260700040

Емилия Дамянова Петрова

 

член

343

Врачеш

260700041

Илияна Микова Минковска

 

председател

344

Врачеш

260700041

Цветелина Кръстева Филкова

 

зам.- председател

345

Врачеш

260700041

Милчо Маринов Михайлов

 

секретар

346

Врачеш

260700041

Виолета Маринова Бончовска

 

член

347

Врачеш

260700041

Райна Христова Павлова

 

член

348

Врачеш

260700041

Павлина Василева Илиева

 

член

349

Врачеш

260700041

Ивет Георгиева Йотова

 

член

350

Врачеш

260700041

Светла Спасова Станковска

 

член

351

Врачеш

260700041

Даниел Красимиров Витков

 

член

352

Врачеш

260700042

Камелия Христова Велева

 

председател

353

Врачеш

260700042

Елена Пламенова Александрова

 

зам.- председател

354

Врачеш

260700042

Йорданка Тодорова Пешинска

 

секретар

355

Врачеш

260700042

Васка Петрова Филкова

 

член

356

Врачеш

260700042

Павлина Димитрова Коларска

 

член

357

Врачеш

260700042

Мария Цветанова Василовска

 

член

358

Врачеш

260700042

Маргарита Тодорова Станковска

 

член

359

Врачеш

260700042

Даниела Николова Василева

 

член

360

Врачеш

260700042

Йордан Цанков Дамянов

 

член

361

Врачеш

260700043

Димка Тодорова Клисурска

 

председател

362

Врачеш

260700043

Йорданка Иванова Танковска

 

зам.- председател

363

Врачеш

260700043

Мая Тодорова Коловска

 

секретар

364

Врачеш

260700043

Милена Павлова Раковска

 

член

365

Врачеш

260700043

Светла Иванова Влахова

 

член

366

Врачеш

260700043

Елена Петрова Александрова

 

член

367

Врачеш

260700043

Галина Пешева Станковска

 

член

368

Врачеш

260700043

Василка Николова Тодорова

 

член

369

Врачеш

260700043

Натали Иванова Йорданова

 

член

370

Врачеш

260700044

Никола Йорданов Марчовски

 

председател

371

Врачеш

260700044

Георги Стефанов Георгиев

 

зам.- председател

372

Врачеш

260700044

Дечо Димитров Петровски

 

секретар

373

Врачеш

260700044

Галя Маринова Гацовска - Захариева

 

член

374

Врачеш

260700044

Владислав Христов Горчев

 

член

375

Врачеш

260700044

Гина Петкова Станева

 

член

376

Врачеш

260700044

Димитринка Пеева Гацовска

 

член

377

Врачеш

260700044

Никол Адрианова Тодорова

 

член

378

Врачеш

260700044

Ирена Василева Станковска

 

член

379

Ботевград

260700045

Мая Иванова Маркова

 

председател

380

Ботевград

260700045

Николинка Върбанова Цочева

 

зам.- председател

381

Ботевград

260700045

Маргарита Василева Драганова

 

секретар

382

Ботевград

260700045

Бистра Георгиева Георгиева

 

член

383

Ботевград

260700045

Василка Маринова Златева

 

член

384

Ботевград

260700045

Десислава Стефанова Цветкова

 

член

385

Ботевград

260700045

Георги Василев Георгиев

 

член

 1. Утвърждава списъка на резервните членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.03.2023 в 16:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения