Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
София Област, 06.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Горна Малина за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Горна Малина, с вх.№109/02.03.2023г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 24.02.2023г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 48-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС/16.02.2023год. на ЦИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Горна Малина.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1683-НС/16.02.2023 год. на ЦИК, Решение № 9-НС/16.02.2023г. и Решение № 12-НС/19.02.2023г. на РИК - 26,  Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 15 /петнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Горна Малина за изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Горна Малина

261000001

Светла Антонова Цветанова

 

председател

2

Горна Малина

261000001

Наташа Методиева Годжова

 

зам. председател

3

Горна Малина

261000001

Калинка Борисова Топалова

 

секретар

4

Горна Малина

261000001

Дарина Луканова Петрова

 

член

5

Горна Малина

261000001

Христина Асенова Георгиева

 

член

6

Горна Малина

261000001

Даниела Младенова Василева

 

член

7

Горна Малина

261000001

Камелия Недялкова Христова

 

член

8

Горна Малина

261000001

Катя Велинова Борисова-Томова

 

член

9

Горна Малина

261000001

Галя Борисова Асенова

 

член

10

Горна Малина

261000002

Борислава Георгиева Петрова

 

председател

11

Горна Малина

261000002

Емил Георгиев Христов

 

зам. председател

12

Горна Малина

261000002

Гергана Михайлова Янкова

 

секретар

13

Горна Малина

261000002

Първолетка Петкова Янакиева

 

член

14

Горна Малина

261000002

Людмил Емилов Георгиев

 

член

15

Горна Малина

261000002

Десислава Харалампиева Мараченска

 

член

16

Горна Малина

261000002

Петко Василев Евтимов

 

член

17

Горна Малина

261000002

Евангелия Радостинова Маламова

 

член

18

Горна Малина

261000002

Гергана Димитрова Иванова

 

член

19

Белопопци

261000003

Йорданка Стоянова Банова

 

председател

20

Белопопци

261000003

Ангелина Илиева Йорданова

 

зам. председател

21

Белопопци

261000003

Йоана Стоилова Добрева

 

секретар

22

Белопопци

261000003

Йордан Ненов Ненов

 

член

23

Белопопци

261000003

Румен Ивайлов Герчев

 

член

24

Белопопци

261000003

Марио Йорданов Димитров

 

член

25

Белопопци

261000003

Мария Златкова Райчева

 

член

26

Байлово

261000004

Красимира Христова Николова

 

председател

27

Байлово

261000004

Теодор Йорданов Димитров

 

зам. председател

28

Байлово

261000004

Наталия Борисова Трайкова

 

секретар

29

Байлово

261000004

Денис Христов Манчев

 

член

30

Байлово

261000004

Иванка Спасова Димитрова

 

член

31

Байлово

261000004

Росица Иванова Илиева- Николова

 

член

32

Байлово

261000004

Мария Григорова Иванова

 

член

33

Долна Малина

261000005

Пламен Маринов Джантов

 

председател

34

Долна Малина

261000005

Ана Савова Бонева

 

зам. председател

35

Долна Малина

261000005

Анелия Димитрова Пешова

 

секретар

36

Долна Малина

261000005

Силвия Ангелова Недкова

 

член

37

Долна Малина

261000005

Маргарита Петрова Пешева

 

член

38

Долна Малина

261000005

Ива Димитрова Стоянова

 

член

39

Долна Малина

261000005

Станко Русев Иванов

 

член

40

Априлово

261000006

Илиана Райчева Костова

 

председател

41

Априлово

261000006

Петранка Грозданова Петрова

 

зам. председател

42

Априлово

261000006

Траянка Трайкова Найденова

 

секретар

43

Априлово

261000006

Валентина Борисова Мишева

 

член

44

Априлово

261000006

Куна Катева Емануилова

 

член

45

Априлово

261000006

Милена Симеонова Найденова

 

член

46

Априлово

261000006

Цветелина Валентинова Апостолова

 

член

47

Априлово

261000006

Нели Христова Стоилова

 

член

48

Априлово

261000006

Костадин Недков Кирилов

 

член

49

Гайтанево

261000007

Иван Цветанов Михайлов

 

председател

50

Гайтанево

261000007

Анелия Иванова Димитрова

 

зам. председател

51

Гайтанево

261000007

Райна Йорданова Босакова- Петкова

 

секретар

52

Гайтанево

261000007

Милка Бонева Павлова

 

член

53

Гайтанево

261000007

Анелия Андреева Стоянова

 

член

54

Гайтанево

261000007

Веселка Иванова Маринова

 

член

55

Гайтанево

261000007

Димитър Иванов Димитров

 

член

56

Негушево

261000008

Диляна Славова Балевска

 

председател

57

Негушево

261000008

Росица Ваньова Иванова

 

зам. председател

58

Негушево

261000008

Лилия Миткова Пенкова

 

секретар

59

Негушево

261000008

Стоянка Йорданова Георгиева

 

член

60

Негушево

261000008

Петър Огнянов Янев

 

член

61

Негушево

261000008

Стоянка Иванова Илиева

 

член

62

Негушево

261000008

Албена Борисова Янева

 

член

63

Осойца

261000009

Станислава Миткова Тодорова

 

председател

64

Осойца

261000009

Николай Петров Кръстев

 

зам. председател

65

Осойца

261000009

Гергина Георгиева Илиева

 

секретар

66

Осойца

261000009

Александра Кирилова Иванова

 

член

67

Осойца

261000009

Людмила Иванова Иванова

 

член

68

Осойца

261000009

Десислава Николова Кръстева

 

член

69

Осойца

261000009

Ваня Петрова Георгиева

 

член

70

Саранци

261000010

Даниела Емилова Донева

 

председател

71

Саранци

261000010

Вилма Георгиева Начева

 

зам. председател

72

Саранци

261000010

Маргарита Петрова Петкова

 

секретар

73

Саранци

261000010

Атанаска Никифорова Маджарова

 

член

74

Саранци

261000010

Пенка Иванова Алексиева

 

член

75

Саранци

261000010

Зоя Георгиева Николова

 

член

76

Саранци

261000010

Виолета Иванова Димитрова

 

член

77

Чеканчево

261000011

Маргарита Георгиева Атанасова

 

председател

78

Чеканчево

261000011

Ангелина Василева Петрова

 

зам. председател

79

Чеканчево

261000011

Димитра Цветкова Серафимова

 

секретар

80

Чеканчево

261000011

Димитрина Петрова Делчева

 

член

81

Чеканчево

261000011

Мартин Людмилов Лазаров

 

член

82

Чеканчево

261000011

Камелия Паскалева Малинова

 

член

83

Чеканчево

261000011

Петко Маринов Петков

 

член

84

Макоцево

261000012

Радостина Атанасова Борисова

 

председател

85

Макоцево

261000012

Христина Иванова Йовчева

 

зам. председател

86

Макоцево

261000012

Латина Цветанова Цветанова

 

секретар

87

Макоцево

261000012

Стефка Йорданова Иванова

 

член

88

Макоцево

261000012

Миглена Димитрова Георгиева

 

член

89

Макоцево

261000012

Венелина Андрианова Найденова

 

член

90

Макоцево

261000012

Милка Стефанова Таскова

 

член

91

Долно Камарци

261000013

Мария Георгиева Лесова

 

председател

92

Долно Камарци

261000013

Цветанка Георгиева Петрова

 

зам. председател

93

Долно Камарци

261000013

Евгения Иванова Пенчева

 

секретар

94

Долно Камарци

261000013

Ана Михайлова Мутафчиева

 

член

95

Долно Камарци

261000013

Цветана Димитрова Кацарова

 

член

96

Долно Камарци

261000013

Ива Христова Нанкова

 

член

97

Долно Камарци

261000013

Петър Николов Петров

 

член

98

Стъргел

261000014

Таня Цветанова Гергушка

 

председател

99

Стъргел

261000014

Гена Стоянова Делчева

 

зам. председател

100

Стъргел

261000014

Василка Василева Мишева

 

секретар

101

Стъргел

261000014

Атанас Иванов Иванов

 

член

102

Стъргел

261000014

Христо Иванов Иванов

 

член

103

Стъргел

261000014

Иван Иванов Тасков

 

член

104

Стъргел

261000014

Николай Костадинов Георгиев

 

член

105

Горно Камарци

261000015

Стоянка Алионова Дончева

 

председател

106

Горно Камарци

261000015

Илия Трайков Дончев

 

зам. председател

107

Горно Камарци

261000015

Цветелина Траянова Милушева

 

секретар

108

Горно Камарци

261000015

Илиана Ангелова Неделчева

 

член

109

Горно Камарци

261000015

Юлия Василева Димитрова

 

член

110

Горно Камарци

261000015

Райна Сандова Стефанова

 

член

111

Горно Камарци

261000015

Нелина Наталиева Миткова

 

член

 1. Утвърждава списъка на резервните членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 06.03.2023 в 15:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения