Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 84-НС
София Област, 21.03.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Своге за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Своге, с вх. № 191/20.03.2023 г. , до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, за извършване на промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Своге.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промени в поименните състави на СИК на територията на община Своге, както следва:

Освобождава:

Номер на СИК

Три имена

ЕГН

Длъжност

1

264300001

Николай Ивелинов Георгиев

 

член

2

264300001

Славка Симеонова Тодорова

 

секретар

3

264300001

Зоя Рангелова Цветкова

 

член

4

264300002

Станислав Божилов Божилов

 

член

5

264300002

Велина Пешева Спасова

 

секретар

6

264300002

Албена Бориславова Коцева

 

зам.-председател

7

264300003

Цветанка Димитрова Колева

 

член

8

264300003

Румяна Трифонова Димитрова-Зорова

 

секретар

9

264300003

Живко Митков Колев

 

зам.-председател

10

264300003

Незабравка Димитрова Митрова

 

член

11

264300004

Елеонора Панталеева Димитрова

 

председател

12

264300004

Мартин Венциславов Петков

 

член

13

264300005

Георги Митов Григоров

 

член

14

264300005

Ренета Стефанова Кръстанова

 

зам.-председател

15

264300005

Ирина Бончева Маринкова

 

член

16

264300007

Мартин Росенов Благоев

 

член

17

264300007

Маргарита Петрова Ценова

 

председател

18

264300007

Даниела Христова Гълъбова

 

член

19

264300007

Росица Владимирова Атанасова

 

зам.-председател

20

264300007

Диана Веселинова Димитрова

 

секретар

21

264300008

Магдалена Борисова Величкова

 

член

22

264300008

Елвира Христова Илиева

 

секретар

23

264300009

Лили Малинова Димитрова

 

зам.-председател

24

264300009

Параскева Богданова Георгиева

 

член

25

264300010

Мария-Магдалена Велиславова Иванова

 

член

26

264300011

Марио Младенов Димитров

 

зам.-председател

27

264300011

Славчо Златков Митров

 

секретар

28

264300012

Цветанка Николаева Маринкова

 

член

29

264300013

Янчо Тодоров Борисов

 

член

30

264300013

Надя Бориславова Тодоринова

 

член

31

264300014

Елена Венциславова Янкова

 

зам.-председател

32

264300014

Елена Добрева Илиева-Василева

 

председател

33

264300015

Иван Харампиев Петров

 

член

34

264300016

Цветелина Велиславова Иванова

 

член

35

264300016

Георги Андреев Величков

 

зам.-председател

36

264300016

Емил Станиславов Горанов

 

член

37

264300016

Емилия Димитрова Георгиева

 

член

38

264300017

Гергана Бонева Ценова

 

член

39

264300017

Марияна Любенова Кацарова

 

член

40

264300017

Антоанета Лазарова Илиева

 

секретар

41

264300018

Цветан Борисов Величков

 

член

42

264300018

Стефани Стефанова Николова

 

зам.-председател

43

264300019

Бориславка Христова Петрова

 

член

44

264300020

Валентина Борисова Тонева

 

член

45

264300021

Аня Миленова Ганева

 

член

46

264300022

Митко Любенов Андреев

 

член

47

264300022

Мая Нисторова Петкова

 

секретар

48

264300022

Николай Петров Петров

 

член

49

264300023

Маргарита Стоянова Петрова

 

член

50

264300023

Антоанета Станиславова Пешева

 

член

51

264300023

Здравко Светлозаров Христофоров

 

секретар

52

264300024

Силвия Кирилова Иванова

 

член

53

264300024

Марина Георгива Величкова

 

член

54

264300025

Ивелина Ивайлова Илиева

 

зам.-председател

55

264300025

Ангел Николов Величков

 

член

56

264300026

Румен Димитров Владинов

 

секретар

57

264300026

Бисерка Славчова Иванова

 

член

58

264300027

Катя Петрова Петрова

 

член

59

264300028

Людмил Момчилов Алексов

 

секретар

60

264300028

Снежанка Петрова Георгиева

 

председател

61

264300029

Илиана Стоянова Кръстанова

 

зам.-председател

62

264300030

Цветанка Маркова Игнатова

 

член

63

264300030

Зорница Юлиева Дръндарова

 

член

64

264300031

Валентин Митов Григоров

 

член

65

264300031

Валентина Стоянова Първанова

 

член

66

264300032

Георги Иванов Първанов

 

член

67

264300035

Александър Алeксандров Георгиев

 

член

68

264300036

Васко Божилов Владимиров

 

член

69

264300036

Йордан Евгениев Канчелов

 

секретар

70

264300037

Веселин Стефанов Георгиев

 

член

71

264300038

Дарина Емилова Дикова

 

член

72

264300038

Тодор Божидаров Петров

 

председател

73

264300039

Ваня Евгениева Първанова

 

член

74

264300040

Иванка Асенова Илиева

 

член

75

264300040

Радмила Ромилова Пенкова

 

член

76

264300040

Александър Георгиев Първанов

 

зам.-председател

Назначава:

Номер на СИК

Три имена

ЕГН

Длъжност

1

264300001

Христина Георгиева Коцева

 

секретар

2

264300001

Мария Илиева Тодорова

 

член

3

264300001

Eвелин Йорданова Пешева

 

член

4

264300002

Яна Димитрова Григорова

 

зам.-председател

5

264300002

Розалина Цветкова Петкова

 

секретар

6

264300002

Магдалена Борисова Величкова

 

член

7

264300003

Албена Бориславова Коцева

 

секретар

8

264300003

Диана Веселинова Димитрова

 

член

9

264300003

Росица Владимирова Атанасова

 

зам.-председател

10

264300003

Елена Руменова Белчевва

 

член

11

264300004

Веселин Стефанов Георгиев

 

председател

12

264300004

Елеонора Панталеева Димитрова

 

член

13

264300005

Даниела Христова Гълъбова

 

член

14

264300005

Елисавета Антонова Маринкова

 

зам.-председател

15

264300005

Мариана Христова Илиева

 

член

16

264300007

Жаклин Ангелова Руменова

 

зам.-председател

17

264300007

Александър Александров Георгиев

 

председател

18

264300007

Ирина Бончева Маринкова

 

член

19

264300007

Юлиана Иванова Илиева

 

секретар

20

264300007

Петьо Виолинов Манолов

 

член

21

264300008

Максим Крумов Найденов

 

секретар

22

264300008

Зорница Георгиева Атанасова

 

член

23

264300009

Ваня Евгениева Първанова

 

зам.-председател

24

264300009

Зоя Данчева Тодорова

 

член

25

264300010

Мирослав Руменов Ангелов

 

член

26

264300011

Албена Тошкова Злакьова

 

секретар

27

264300011

Цветанка Николаева Маринкова

 

зам.-председател

28

264300012

Мартин Росенов Благоев

 

член

29

264300013

Зорница Юлиева Дръндарова

 

член

30

264300013

Антоанета Замфирова Антова - Златкова

 

член

31

264300014

Маргарита Ангелова Ангелова

 

председател

32

264300014

Валентина Стоянова Първанова

 

зам.-председател

33

264300015

Калоян Георгиев Недялков

 

член

34

264300016

Вероника Емилова Месалска

 

член

35

264300016

Адриана Богомилова Благоева

 

член

36

264300016

Петя Тошкова Стоянова

 

член

37

264300016

Мая Петрова Рангелова

 

зам.-председател

38

264300017

Цветелина Николаева Апостолова

 

член

39

264300017

Вяра Ангелова Благоева

 

член

40

264300017

Людмил Момчилов Алексов

 

секретар

41

264300018

Ралица Станиславова Иванова

 

член

42

264300018

Катя Петрова Петрова

 

зам.-председател

43

264300019

Гергин Антонов Минев

 

член

44

264300020

Татяна Славова Йорданова

 

член

45

264300021

Николай Ивелинов Георгиев

 

член

46

264300022

Петрана Стефанова Цветкова

 

секретар

47

264300022

Дафинка Иванова Цекова

 

член

48

264300022

Лили Малинова Димитрова

 

член

49

264300023

Георги Иванов Първанов

 

секретар

50

264300023

Анка Величкова Петрова

 

член

51

264300023

Цено Петров Иванов

 

член

52

264300024

Венислава Венциславова Иванова

 

член

53

264300024

Цветелина Велиславова Иванова

 

член

54

264300025

Костадин Велинов Симеонов

 

зам.-председател

55

264300025

Илиана Миланова Найденова

 

член

56

264300026

Борислав Антонов Иванов

 

член

57

264300026

Ивайло Ангелов Иванов

 

секретар

58

264300027

Зоя Рангелова Цветкова

 

член

59

264300028

Александра Лъчезарова Нейчева

 

секретар

60

264300028

Петрозара Петрозарова Алексова

 

председател

61

264300029

Елена Венциславова Янкова

 

зам.-председател

62

264300030

Йоанна Тошкова Петрова

 

член

63

264300030

Ивайло Александров Димитров

 

член

64

264300031

Димитър Рангелов Митов

 

член

65

264300031

Алисия Делчева Стоянова

 

член

66

264300032

Емил Станиславов Горанов

 

член

67

264300035

Анастасия Бисерова Крумова

 

член

68

264300036

Илияна Стоянова Кръстанова

 

секретар

69

264300036

Пена Пешова Дилова

 

член

70

264300037

Сълзица Руменова Петрова

 

член

71

264300038

Денис Емилов Златков

 

член

72

264300038

Стефани Стефанова Николова

 

председател

73

264300039

Станислав Бориславов Петров

 

член

74

264300040

Василена Емилова Андреева

 

член

75

264300040

Цветомира Цветомирова Иванова

 

член

76

264300040

Евгени Венциславов Мишев

 

зам.-председател

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и е обявено на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

 

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 21.03.2023 в 16:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения