Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
София Област, 21.03.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в община Самоков за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Самоков с вх.№ 211/21.03.2023г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за промени в съставите на секционни избирателни комисии в община Самоков.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименните състави на СИК на територията на община Самоков, както следва:

Освобождава:

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

длъжност

1

263900002

Екатерина Любомирова Кабранска

 

зам. председател

2

263900003

Виолетка Димитрова Георгиева

 

зам. председател

3

263900004

Иван Антонов Дойчинов

 

член

4

263900005

Лалка Методиева Атанасова

 

член

5

263900006

Атанаска Василева Маринкова

 

член

6

263900007

Иван Христов Йовев

 

член

7

263900008

Катя Аспарухова Михайлова

 

член

8

263900010

Десислава Кирилова Тушевска

 

член

9

263900012

Кристияна Димитрова Димова

 

член

10

263900014

Ирен Владимирова Стефкина

 

член

11

263900015

Борислава Петрова Янева

 

член

12

263900019

Николай Ангелов Стаменов

 

член

13

263900020

Гергана Василева Минкова

 

член

14

263900023

Елена Ивановна Кичева

 

член

15

263900024

Иван Владов Киров

 

член

16

263900025

Галина Орлинова Николова

 

член

17

263900027

Божидара Делянова Бончева

 

член

18

263900029

Мариела Георгиева Кирилова

 

член

19

263900030

Ивета Иванова Никова

 

член

20

263900032

Сашка Янкова Иванова

 

секретар

21

263900032

Иванка Миткова Методиева

 

член

22

263900033

Мария Янкова Стоянова

 

зам. председател

23

263900033

Румен Юлиянов Радославов

 

член

24

263900034

Таня Христова Методиева

 

зам. председател

25

263900034

Емилия Ицова Янкова

 

член

26

263900035

Искра Янкова Райчева

 

секретар

27

263900035

Васил Йорданов Сугарев

 

член

28

263900035

Боряна Янкова Борисова

 

член

29

263900036

Анета Николова Кощрова

 

зам. председател

30

263900036

Нели Петрова Таскова

 

член

31

263900036

Петя Крумова Таскова

 

член

32

263900037

Коста Илиев Пириов

 

зам. председател

33

263900041

Радостина Георгиева Маскальова

 

секретар

34

263900059

Росица Иванова Александрова

 

секретар

35

263900003

Николай Георгиев Морунов

 

секретар

36

263900008

Зорница Василева Атанасова

 

секретар

37

263900011

Славе Василев Бързанов

 

зам. председател

38

263900012

Ирина Валентинова Караджинова

 

секретар

39

263900013

Емилия Петрова Темелкова

 

зам. председател

40

263900014

Гергана Петрова Петрова

 

секретар

41

263900014

Силвия Бориславова Занева

 

член

42

263900019

Галя Йорданова Кирилова

 

секретар

43

263900020

Севдалин Ников Драганов

 

секретар

44

263900021

Ягода Георгиева Петрова

 

зам. председател

45

263900026

Николета Атанасова Борисова

 

член

46

263900027

Гергана Иванова Гелова

 

секретар

47

263900028

Олга Георгиева Джамбазова

 

зам. председател

48

263900029

Евгени Ангелов Кенанов

 

зам. председател

49

263900030

Белослава Николова Розенбергер

 

секретар

50

263900033

Илиян Димитров Дунчев

 

секретар

51

263900034

Вера Павлова Стаевска

 

секретар

52

263900035

Биляна Светославова Фингарска

 

зам. председател

53

263900036

Елена Милчова Адиркова

 

секретар

54

263900038

Илона Илиева Догазанова

 

член

55

263900039

Валери Костадинов Чипов

 

председател

56

263900040

Димитрина Дончева Йосифова

 

член

57

263900043

Лилия Павлова Колева

 

член

58

263900046

Ирина Любенова Кузманова

 

зам. председател

59

263900047

Марина Тенева Попова

 

секретар

60

263900048

Христо Стоянов Георгиев

 

зам. председател

61

263900050

Виктория Емил Георгиева

 

член

62

263900051

Величка Борисова Пътникова

 

член

63

263900052

Анна Димитрова Димитрова

 

секретар

64

263900054

Елка Димитрова Златева

 

зам. председател

65

263900054

Димитър Николаев Караджинов

 

член

66

263900060

Даниела Георгиева Димитрова

 

член

67

263900061

Доротея Василева Дулева

 

секретар

68

263900062

Емилия Иванова Сталева

 

зам. председател

69

263900063

Детелина Рангелова Баратлиева

 

секретар

70

263900064

Албена Ангелова Николова

 

член

71

263900065

Наталия Павлова Змиярова

 

член

72

263900021

Марина Огнянова Владимирова

 

член

73

263900038

Георги Иванов Генов

 

секретар

74

263900053

Даниела Георгиева Даганова

 

член

75

263900059

Боян Александров Маринков

 

член

76

263900062

Мария Николова Йорданова

 

секретар

77

263900003

Вяра Николова Кованова

 

председател

78

263900009

Емилия Милчова Митева

 

член

79

263900013

Паола Павел Делибашева

 

председател

80

263900013

Любомир Иванов Иванов

 

член

81

263900016

Деяна Тодорова Петкова

 

председател

82

263900019

Радостин Ангелов Ангелов

 

Председател

83

263900019

Михаил Димчов Тодоров

 

член

84

263900020

Елена Ангелова Гиздова

 

зам. председател

85

263900021

Ваня Димитрова Делибашева

 

председател

86

263900024

Снежанка Георгиева Цветанова

 

председател

87

263900025

Мадлен Христова Христова

 

председател

88

263900028

Ваня Георгиева Николчова

 

секретар

89

263900032

Христина Димитрова Керефейна

 

председател

90

263900032

Чавдар Петров Тричков

 

член

91

263900033

Виктория Димитрова Узунова

 

председател

92

263900034

Ина Димитрова Керефейна-Въжарова

 

председател

93

263900035

Мариета Димитрова Узунова

 

председател

94

263900036

Антоанета Антонова Узунова

 

председател

95

263900037

Катя Венциславова Тодорова

 

председател

96

263900041

Веселин Георгиев Ников

 

зам. председател

97

263900042

Милена Иванова Павлова

 

председател

98

263900042

Антонио Руменов Ангелов

 

член

99

263900045

Яна Николова Бужева

 

председател

100

263900048

Димчо Милчов Тодоров

 

председател

101

263900052

Първолета Методиева Илчова

 

председател

102

263900053

Цветанка Иванова Николова

 

член

103

263900055

Иванка Христова Пешкова

 

председател

104

263900055

Георги Георгиев Кацарски

 

член

105

263900059

Светослав Александров Светославов

 

председател

106

263900002

Елвира Любославова Аначкова

 

член

 Назначава:

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

длъжност

1

263900002

Катя Аспарухова Михайлова

 

зам. председател

2

263900003

Ирен Владимирова Стефкина

 

зам. председател

3

263900004

Иванка Арангелова Терзийска-Кабранска

 

член

4

263900005

Любомир Георгиев Кабрански

 

член

5

263900006

Виолетка Димитрова Георгиева

 

член

6

263900007

Екатерина Любомирова Кабранска

 

член

7

263900008

Антон Димитров Славчев

 

член

8

263900010

Иван Христов Йовев

 

член

9

263900012

Еленка Йорданова Вукова

 

член

10

263900014

Радослав Георгиев Николов

 

член

11

263900015

Величка Борисова Пътникова

 

член

12

263900019

Мира Владимирова Гаврилова

 

член

13

263900020

Христинка Николова Костова

 

член

14

263900023

Иво Христов Симеонов

 

член

15

263900024

Никол Христова Симеонова

 

член

16

263900025

Петя Василева Пейчинова

 

член

17

263900027

Йорданка Георгиева Гончева

 

член

18

263900029

Иванка Василева Николова

 

член

19

263900030

Лиляна Евтимова Сотирова

 

член

20

263900032

Росен Арсов Асенов

 

секретар

21

263900032

Александър Владимиров Малинов

 

член

22

263900033

Мариета Александрова Асенова

 

зам. председател

23

263900033

Иван Василев Атанасов

 

член

24

263900034

Веселина Иванова Радославова

 

зам. председател

25

263900034

Боряна Янкова Борисова

 

член

26

263900035

Стоил Яворов Асенов

 

секретар

27

263900035

Николина Славова Атанасова

 

член

28

263900035

Савина Стефанова Василева

 

член

29

263900036

Нели Петрова Таскова

 

зам. председател

30

263900036

Сашка Александрова Михайлова

 

член

31

263900036

Марияна Георгиева Иванова

 

член

32

263900037

Михаил Йорданов Марков

 

зам. председател

33

263900041

Христина Стоянова Коматова

 

секретар

34

263900059

Светослав Александров Светославов

 

секретар

35

263900003

Иван Василев Иванов

 

секретар

36

263900008

Магдалена Георгиева Борисова

 

секретар

37

263900011

Александър Александров Войнов

 

зам. председател

38

263900012

Ива Иванова Пирчева

 

секретар

39

263900013

Таня Веселинова Павлова

 

зам. председател

40

263900014

Катя Василева Савова

 

секретар

41

263900014

Даниела Георгиева Даганова

 

член

42

263900019

Уляна Викторова Савова

 

секретар

43

263900020

Кирил Добринов Ангелков

 

секретар

44

263900021

Екатерина Василева Василева

 

зам. председател

45

263900026

Николета Атнасова Борисова

 

член

46

263900027

Елена Тонева Пирчева

 

секретар

47

263900028

Зорница Божидарова Стоянова

 

зам. председател

48

263900029

Валентин Кирилов Карабонев

 

зам. председател

49

263900030

Денислав Виталиев Добревски

 

секретар

50

263900033

Нина Цанкова Околска

 

секретар

51

263900034

Ралица Йорданова Минева

 

секретар

52

263900035

Ани Кирилова Георгиева

 

зам. председател

53

263900036

Силвия Василева Вардарова

 

секретар

54

263900038

Иванка Вълчева Лобутова

 

член

55

263900039

Валентин Стилиянов Стоянов

 

председател

56

263900040

Надя Николова Деянчева

 

член

57

263900043

Ангел Иванов Добрев

 

член

58

263900046

Виталий Добрев Добревски

 

зам. председател

59

263900047

Магдалена Любомирова Алинска

 

секретар

60

263900048

Ивета Иванова Кенанова

 

зам. председател

61

263900050

Лилия Бориславова Андреева

 

член

62

263900051

Илиян Сашев Илиев

 

член

63

263900052

Славейка Василева Балабанова

 

секретар

64

263900054

Василка Христова Георгиева

 

зам. председател

65

263900054

Кристияна Димитрова Димова

 

член

66

263900060

Атанас Петров Икономов

 

член

67

263900061

Ирина Любенова Кузманова

 

секретар

68

263900062

Цветелина Димитрова Коцева

 

зам. председател

69

263900063

Миртон Авдил Шабан

 

секретар

70

263900064

Надежда Александрова Крумова

 

член

71

263900065

Георги Николаев Околски

 

член

72

263900021

Милена Вескова Божичкова

 

член

73

263900038

Огнян Василев Ихтимански

 

секретар

74

263900053

Надежда Борисова Борисова

 

член

75

263900059

Богданка Петрова Николова

 

член

76

263900062

Николай Иванов Велков

 

секретар

77

263900003

Северина Алдинова Искова

 

председател

78

263900009

Вяра Николова Кованова

 

член

79

263900013

Габриела Руменова Атанасова

 

председател

80

263900013

Емилия Христова Симеонова

 

член

81

263900016

Севастиян Костадинов Ковачки

 

председател

82

263900019

Първолета Методиева Илчова

 

председател

83

263900019

Димчо Милчов Тодоров

 

член

84

263900020

Мадлен Христова Христова

 

зам. председател

85

263900021

Иван Павлов Делибашев

 

председател

86

263900024

Деяна Тодорова Петкова

 

председател

87

263900025

Лора Кирилова Кирилова

 

председател

88

263900028

Александрина Георгиева Джоргова

 

секретар

89

263900032

Сашка Янкова Иванова

 

председател

90

263900032

Наталия Александрова Даринова

 

член

91

263900033

Мария Янкова Стоянова

 

председател

92

263900034

Емилия Ицова Янкова

 

председател

93

263900035

Искра Янкова Райчева

 

председател

94

263900036

Анета Николова Кощрова

 

председател

95

263900037

Виктория Димитрова Узунова

 

председател

96

263900040

Цветелина Георгиева Велинова

 

член

97

263900042

Роза Павлова Терзийска

 

председател

98

263900042

Латинка Василева Стойчева

 

член

99

263900045

Стоянчо Тимев Гормев

 

председател

100

263900048

Елвира Любославова Аначкова

 

председател

101

263900052

Аделина Ивайлова Пенева

 

председател

102

263900053

Ваня Георгиева Николчова

 

член

103

263900055

Мариянка Любенова Вучова

 

председател

104

263900055

Иванка Христова Пешкова

 

член

105

263900059

Елена Ангелова Гиздова

 

председател

106

263900002

Божидара Делянова Бончева

 

член

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 21.03.2023 в 16:38 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения