Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
София Област, 24.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски е постъпил списък № 1, с упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, заведени с вх. № 250/24.03.2023 г. на РИК 26, Софийска област, за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. Списъкът е подписан Младен Найденов Маринов, упълномощен от Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията.

Предлагат се за публикуване 187 /сто осемдесет и седем/ упълномощени представители. След извършена проверка са констатирани 3 /три/ несъответствия в Списък № 1 от предложените упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, съгласно Решение № 1723 - НС/02.03.2023 г. на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, и Решение № 1723- НС/02.03.2023 г.

РЕШИ:

 1. Публикува списък № 1 с 184 /сто осемдесет и четири/ упълномощени представители на  Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

№ по ред

име, презиме и фамилия

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Снежана Илиева Георгиева-Гергова

 

200/21.03.2023 г.

2

Цветан Цветанов Цветанов

 

201/21.03.2023 г.

3

Елена Николаева Милева

 

202/21.03.2023 г.

4

Цветина Цветанова Цветкова

 

203/21.03.2023 г.

5

Недялка Ангелова Огнянова

 

204/21.03.2023 г.

6

Таня Русланова Джонгова

 

205/21.03.2023 г.

7

Румен Силвиев Марков

 

206/21.03.2023 г.

8

Иван Генков Жотев

 

207/21.03.2023 г.

9

Калин Боянов Милетков

 

208/21.03.2023 г.

10

Мария Маринова Симеонова

 

209/21.03.2023 г.

11

Венцислав Добромиров Грозев

 

210/21.03.2023 г.

12

Цветанка Стоилова Стефанова

 

211/21.03.2023 г.

13

Васил Димитров Бабински

 

212/21.03.2023 г.

14

Веселина Георгиева Илиева

 

213/21.03.2023 г.

15

Димитър Руменов Романов

 

214/21.03.2023 г.

16

Зорница Станчова Ташева

 

215/21.03.2023 г.

17

Иван Пенков Гълъбов

 

216/21.03.2023 г.

18

Силвия Миткова Кушева - Маринова

 

217/21.03.2023 г.

19

Нели Иванова Василева

 

218/21.03.2023 г.

20

София Морфиева Николаус

 

219/21.03.2023 г.

21

Николай Пламенов Стоянов

 

220/21.03.2023 г.

22

Меглена Иванова Радославова

 

221/21.03.2023 г.

23

Радослав Василев Асенов

 

222/21.03.2023 г.

24

Надя Велкова Сотирова

 

223/21.03.2023 г.

25

Никол Николаева Христова

 

224/21.03.2023 г.

26

Петьо Борисов Иванов

 

225/21.03.2023 г.

27

Надя Асенова Тодорова

 

226/21.03.2023 г.

28

Мария Лукова Владимирова

 

227/21.03.2023 г.

29

Николай Атанасов Стоилов

 

228/21.03.2023 г.

30

Любимка Филкова Стоилова

 

229/21.03.2023 г.

31

Ивайло Митков Илиев

 

230/21.03.2023 г.

32

Владимир Николов Джамбазов

 

231/21.03.2023 г.

33

Красимир Костадинов Тодоров

 

232/21.03.2023 г.

34

Лиляна Ангелова Драганова

 

233/21.03.2023 г.

35

Огнян Славейков Добрев

 

234/21.03.2023 г.

36

Радослав Владимиров Джамбазов

 

235/21.03.2023 г.

37

Филип Борисов Джамбазов

 

236/21.03.2023 г.

38

Явор Йорданов Саздов

 

237/21.03.2023 г.

39

Благовест Цонев Цонев

 

238/21.03.2023 г.

40

Благой Ангелков Благоев

 

239/21.03.2023 г.

41

Борислав Василев Стойчев

 

240/21.03.2023 г.

42

Венцислав Любенов Цветанов

 

241/21.03.2023 г.

43

Вяра Стефанова Вучкова

 

242/21.03.2023 г.

44

Григор Тодоров Тодоров

 

243/21.03.2023 г.

45

Димитър Кирилов Спасов

 

244/21.03.2023 г.

46

Евгени Александров Генев

 

245/21.03.2023 г.

47

Илиян Бонев Милатинов

 

246/21.03.2023 г.

48

Йорданка Благоева Ганиева

 

247/21.03.2023 г.

49

Милиян Илиев Илиев

 

248/21.03.2023 г.

50

Стефан Петров Стоилов

 

249/21.03.2023 г.

51

Светлана Маринова Трендафилова

 

250/21.03.2023 г.

52

Тодор Виолетов Величков

 

251/21.03.2023 г.

53

Цветелин Красимиров Добрев

 

252/21.03.2023 г.

54

Йордан Методиев Ночев

 

253/21.03.2023 г.

55

Иванка Димитрова Борисова

 

254/21.03.2023 г.

56

Венета Радославова Гергова

 

255/21.03.2023 г.

57

Васил Николов Шишков

 

256/21.03.2023 г.

58

Деница Донкова Иванова

 

257/21.03.2023 г.

59

Христо Цветанов Андреев

 

258/21.03.2023 г.

60

Линко Иванов Лилов

 

259/21.03.2023 г.

61

Николай Маринов Иванов

 

260/21.03.2023 г.

62

Надка Николова Ничева

 

261/21.03.2023 г.

63

Петя Тодорова Чолакова

 

262/21.03.2023 г.

64

Антония Григорова Бързакова

 

263/21.03.2023 г.

65

Димитър Георгиев Ланков

 

264/21.03.2023 г.

66

Галина Петрова Райкова

 

265/21.03.2023 г.

67

Виолета Алексиева Прокопиева

 

266/21.03.2023 г.

68

Ягода Иванова Дрънчилова

 

267/21.03.2023 г.

69

Цветелина Илиева Бързакова

 

268/21.03.2023 г.

70

Стефан Иванов Ангелов

 

269/21.03.2023 г.

71

Иван Станойчев Станойчев

 

270/21.03.2023 г.

72

Михаил Михаилов Дуински

 

271/21.03.2023 г.

73

Анелия Георгиева Спасова

 

272/21.03.2023 г.

74

Снежанка Иванова Терзийска

 

273/21.03.2023 г.

75

Димитринка Стоянова Георгиева

 

274/21.03.2023 г.

76

Павел Миланов Георгиев

 

275/21.03.2023 г.

77

Димитрина Любенова Попова

 

276/21.03.2023 г.

78

Радослав Илиев Церовски

 

277/21.03.2023 г.

79

Вита Йорданова Дерменджийска

 

278/21.03.2023 г.

80

Георги Ангелов Дамянов

 

279/21.03.2023 г.

81

Малин Мирославов Димитров

 

280/21.03.2023 г.

82

Деница Илчова Младенова

 

281/21.03.2023 г.

83

Кристияна Николаева Златева

 

282/21.03.2023 г.

84

Гинка Славова Илиева

 

283/21.03.2023 г.

85

Иванка Борисова Калискова

 

284/21.03.2023 г.

86

Ралица Цветанова Николова

 

286/21.03.2023 г.

87

Стефан Миленов Миладинов

 

287/21.03.2023 г.

88

Йорданка Владимирова Медарска

 

288/21.03.2023 г.

89

Ивайло Вергилов Стоянов

 

289/21.03.2023 г.

90

Йоанна Стоянова Найденова

 

290/21.03.2023 г.

91

Спас Руменов Стоянов

 

291/21.03.2023 г.

92

Радослав Ангелов Павлов

 

292/21.03.2023 г.

93

Валентин Цветанов Манолов

 

293/21.03.2023 г.

94

Даниела Георгиева Арангелова

 

294/21.03.2023 г.

95

Лиляна Нейкова Христова

 

295/21.03.2023 г.

96

Цветанка Петкова Иванова

 

296/21.03.2023 г.

97

Ангел Пламенов Пелтеков

 

297/21.03.2023 г.

98

Рашко Георгиев Стоянов

 

298/21.03.2023 г.

99

Красимир Георгиев Василев

 

299/21.03.2023 г.

100

Виктория Валентинова Йорданова

 

300/21.03.2023 г.

101

Валентина Димчова Станоева

 

301/21.03.2023 г.

102

Йордан Веселинов Ружинов

 

302/21.03.2023 г.

103

Йорданка Манчева Шатърова

 

303/21.03.2023 г.

104

Ивета Емилова Джорова

 

304/21.03.2023 г.

105

Вергиния Христова Паунчева

 

305/21.03.2023 г.

106

Светла Миткова Кангалова

 

306/21.03.2023 г.

107

Цветанка Иванова Василева

 

307/21.03.2023 г.

108

Йоанна Мирославова Ангелова

 

308/21.03.2023 г.

109

Йоана Димитрова Стоичкова

 

309/21.03.2023 г.

110

Димитър Георгиев Стоичков

 

310/21.03.2023 г.

111

Калоян Руменов Благоев

 

311/21.03.2023 г.

112

Зоя Димитрова Миликина

 

312/21.03.2023 г.

113

Зоя Атанасова Данина

 

313/21.03.2023 г.

114

Светослав Иванов Добрев

 

315/21.03.2023 г.

115

Анка Василева Йорданова

 

316/21.03.2023 г.

116

Стоянка Славова Григорова

 

317/21.03.2023 г.

117

Иван Ангелов Керемидаров

 

318/21.03.2023 г.

118

Камелия Димитрова Велкова

 

319/21.03.2023 г.

119

Цветанка Величкова Павлова

 

320/21.03.2023 г.

120

Тони Генчев Теофилов

 

321/21.03.2023 г.

121

Галя Борисова Велинова

 

322/21.03.2023 г.

122

Жаклин Пламенова Костадинова

 

323/21.03.2023 г.

123

Андрей Трайков Младенов

 

324/21.03.2023 г.

124

Петър Емилов Димитров

 

325/21.03.2023 г.

125

Георги Виденов Георгиев

 

326/21.03.2023 г.

126

Величка Василева Божилова

 

327/21.03.2023 г.

127

Лиляна Красимирова Иванова

 

328/21.03.2023 г.

128

Тодор Цветанов Петров

 

329/21.03.2023 г.

129

Емил Петров Венков

 

330/21.03.2023 г.

130

Иван Никифоров Иванов

 

331/21.03.2023 г.

131

Венета Димитрова Славова

 

332/21.03.2023 г.

132

Иван Цветков Михов

 

333/21.03.2023 г.

133

Малин Минков Димитров

 

334/21.03.2023 г.

134

Изабелла Цветанова Иванова

 

335/21.03.2023 г.

135

Христо Иванов Зеков

 

336/21.03.2023 г.

136

Маргарита Петрова Сотирова

 

337/21.03.2023 г.

137

Людмила Гълъбова Михалкова

 

338/21.03.2023 г.

138

Огнян Симеонов Огнянов

 

339/21.03.2023 г.

139

Лидия Петрова Йорданова

 

340/21.03.2023 г.

140

Мария Димитрова Иванова

 

341/21.03.2023 г.

141

Александър Емилов Ненов

 

342/21.03.2023 г.

142

Александър Александров Кроснев

 

343/21.03.2023 г.

143

Борислав Георгиев Бошняков

 

344/21.03.2023 г.

144

Васил Симеонов Благоев

 

345/21.03.2023 г.

145

Веса Станилова Петрова

 

346/21.03.2023 г.

146

Евгения Андонова Коцова

 

347/21.03.2023 г.

147

Емилия Георгиева Атанасова

 

348/21.03.2023 г.

148

Ива Петрова Дамянова

 

349/21.03.2023 г.

149

Иван Боянов Илчов

 

350/21.03.2023 г.

150

Миролюба Ташова Ташова

 

351/21.03.2023 г.

151

Надка Георгиева Янакиева

 

352/21.03.2023 г.

152

Румен Иванов Белчински

 

353/21.03.2023 г.

153

Даниел Йорданов Стоянов

 

354/21.03.2023 г.

154

Христо Георгиев Кочов

 

355/21.03.2023 г.

155

Христо Иванов Стамболийски

 

356/21.03.2023 г.

156

Цветан Здравков Теофанов

 

357/21.03.2023 г.

157

Цветан Емилов Сичанов

 

358/21.03.2023 г.

158

Славчо Иванов Божков

 

359/21.03.2023 г.

159

Велизар Крумов Крумов

 

360/21.03.2023 г.

160

Дарио Василев Стоичков

 

361/21.03.2023 г.

161

Деян Валентинов Борисов

 

362/21.03.2023 г.

162

Иво Петров Мерджанов

 

363/21.03.2023 г.

163

Мартин Людмилов Николов

 

364/21.03.2023 г.

164

Христо Георгиев Йовов

 

365/21.03.2023 г.

165

Мартин Ванев Ценов

 

366/21.03.2023 г.

166

Миглена Венелинова Иванова

 

367/21.03.2023 г.

167

Николай Константинов Миланов

 

368/21.03.2023 г.

168

Петър Георгиев Петров

 

369/21.03.2023 г.

169

Жанета Методиева Лозанова

 

371/21.03.2023 г.

170

Латиния Тодорова Петрова

 

372/21.03.2023 г.

171

Валентина Кирилова Мартинова

 

373/21.03.2023 г.

172

Таня Иванова Иванова

 

374/21.03.2023 г.

173

Елка Николова Георгиева

 

375/21.03.2023 г.

174

Дарина Симеонова Стоилова

 

376/21.03.2023 г.

175

Роберто Миленов Спасов

 

377/21.03.2023 г.

176

Таня Руменова Петрова

 

378/21.03.2023 г.

177

Жени Иванова Иванова

 

379/21.03.2023 г.

178

Джулия Ивова Георгиева

 

380/21.03.2023 г.

179

Димитър Тонев Борисов

 

381/21.03.2023 г.

180

Стефан Богомилов Първанов

 

382/21.03.2023 г.

181

Захаринка Михайлова Илкова

 

383/21.03.2023 г.

182

Олга Асенова Петрова

 

384/21.03.2023 г.

183

Румен Димитров Петров

 

385/21.03.2023 г.

184

Младен Иванчев Недков

 

386/21.03.2023 г.

 1. Отказва да публикува 3 /трима/ предложени упълномощени представители на  Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Верка Живкова Найденова

 

285/21.03.2023 г.

2

Гергана Йорданова Керемидарова

 

314/21.03.2023 г.

3

Милена Миткова Христова

 

370/21.03.2023 г.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и е обявено на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 24.03.2023 в 13:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения