Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 103 - ПВР/НС
София Област, 05.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на единния номер, разпределяне на местата в ръководството и местата за членовете в секционна избирателна комисия лечебно заведение –„СБР-НК“ЕАД, филиал Момин проход, община Костенец, за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С писмо Вх. № 191/30.10.2021 г. в Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски е постъпила Заповед № РД-04-756/29.10.2021 год. на Кмета на Община Костенец, с която е образувана секция в лечебно заведение –„СБР-НК“ЕАД, филиал Момин проход, община Костенец . Утвърдена е номерацията – 262500021.

На основание чл. 8, ал. 8, чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 год. на ЦИК, Решение № 844-ПВР/НС на 02.11.2021год. на ЦИК, Решение № 10-ПВР/НС от 02.10.2021 год. и Решение № 13-ПВР/НС от 02.10.2021год. на РИК-26 и в изпълнение на изискванията на чл. 92, ал. 3 и ал.6 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия, двадесет и шести изборен Район-Софийски

Р Е Ш И:

 1. Определя единния номер на секционна избирателна комисия в лечебно заведение –„СБР-НК“ЕАД, филиал Момин проход, община Костенец, както следва:

 №

община

населено място

№ на ПСИК

1.

Костенец

Момин проход

262500021

        2. Утвърждава разпределение на членовете в секционна ибирателна комисия в лечебно заведение –„СБР-НК“ЕАД, филиал Момин проход, община Костенец по партии и коалиции, както следва:

 • За Коалиция „ГЕРБ-СДС“     -1 бр.;
 • ПП „ ИМА ТАКЪВ НАРОД“   -2 бр.;
 • За Коалиция „БСП за България”   -1 бр.;
 • За Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” -1 бр.;
 • За Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ -1 бр.;
 • За ПП „Движение за права и свободи ” -1 бр.;
 1. Утвърждава разпределение на местата в ръководството на секционна избирателна комисия в лечебно заведение - „СБР-НК“ ЕАД, филиал Момин проход, община Костенец по партии и коалиции, както следва:
 • За Коалиция  „ГЕРБ-СДС” – 1 място ;
 • ПП „ ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 място ;
 • За Коалиция „БСП за България” – 1 място ;
 1. Да се издадат удостоверения на назначените членове

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения