12.11.2021

Секции определени за гласуване на хора с увреждания

Община Населено място № на СИК Адрес
БОЖУРИЩЕ ГР.БОЖУРИЩЕ 260600006 СУ "Летец Хр.Топракчиев" - гр.Божурище, ул. "Здравец" №5
БОТЕВГРАД ГР.БОТЕВГРАД 260700010 Читалище "Христо Ботев" - централен вход, пл. "Освобождение" № 12
ГОДЕЧ ГР.ГОДЕЧ 260900004 СУ "Проф. д-р Асен Златаров" (База 2), ул. "Асен Златаров" № 8
ГОРНА МАЛИНА С.ГОРНА МАЛИНА 261000001 РИТУАЛЕН ДОМ
ДРАГОМАН ГР.ДРАГОМАН 261600002 Туристически информационен център - ул. "Христо Ботев" № 66
ЕЛИН ПЕЛИН ГР.ЕЛИН ПЕЛИН 261700001 НУ "ХРИСТО БОТЕВ", пл. "Независимост" № 3
ЕТРОПОЛЕ ГР.ЕТРОПОЛЕ 261800008 ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР ПЕЕВ-1871 г".
ИХТИМАН ГР.ИХТИМАН 262000003 СУ "ХРИСТО БОТЕВ"-кл.стая I-ви етаж
КОПРИВЩИЦА ГР.КОПРИВЩИЦА 262400001 Посетителски център "Богдан", бул. "Хаджи Ненчо Дончев Палавеев" № 77 б
КОПРИВЩИЦА ГР.КОПРИВЩИЦА 262400002 Ритуална зала на община Копривщица, ул."Любен Каравелов"№16
КОПРИВЩИЦА ГР.КОПРИВЩИЦА 262400003 Старото у-ще "Св.Св.Кирил и Методий", ул. "Любен Каравелов" №17
КОСТЕНЕЦ ГР.КОСТЕНЕЦ 262500003 Спортен комплекс "Бенковски"-кафе сладкарница, ул. "Свети Георги" № 42
КОСТЕНЕЦ ГР.КОСТЕНЕЦ 262500006 ПГ "Георги Сава Раковски"- кабинет по биология, ул."Кирил и Методий"№5
КОСТЕНЕЦ ГР.МОМИН ПРОХОД 262500011 НЧ "Гео Милев-1954" - малък салон, ул."Хр.Ботев"№23
КОСТЕНЕЦ С.КОСТЕНЕЦ 262500014 ОУ "Константин Костенечки" - кабинет по музика, ул."Инчовица"№3
КОСТИНБРОД ГР.КОСТИНБРОД 262600006 ІІ-ри район, Нов клуб на пенсионера, ул."Георги Сава Раковски"1
КОСТИНБРОД ГР.КОСТИНБРОД 262600007 ІІ-ри район, НЧ "ИВАН ВАЗОВ" -малък салон, ул."Охрид"№11
ПРАВЕЦ ГР.ПРАВЕЦ 263400002 Бивше Сити Юнивърсити-ляво крило, пл."Тодор Живкив" №4
САМОКОВ ГР.САМОКОВ 263900003 ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул."Македония" №25
САМОКОВ ГР.САМОКОВ 263900004 ОУ"Христо Максимов", ул. "Христо Максимов" №1
САМОКОВ ГР.САМОКОВ 263900011 ПГ"Константин Фотинов", ул."Цар Борис III" №47
САМОКОВ ГР.САМОКОВ 263900021 СОУ "Отец Паисий",ул."Булаир"№2
САМОКОВ ГР.САМОКОВ 263900026 ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4
САМОКОВ С.ШИПОЧАНЕ 263900037 Комбинирана сграда
САМОКОВ С.НОВО СЕЛО 263900038 Читалището
САМОКОВ С.ЗЛОКУЧЕНЕ 263900039 Ритуална зала
САМОКОВ С.ГОРНИ ОКОЛ 263900040 Кметството
САМОКОВ С.ДОЛНИ ОКОЛ 263900041 Комбинирана сграда
САМОКОВ С.ШИРОКИ ДОЛ 263900042 Комбинирана сграда
САМОКОВ С.ГУЦАЛ 263900043 Кметство
САМОКОВ С.ЯРЛОВО 263900044 Училището в с. Ярлово
САМОКОВ С.КОВАЧЕВЦИ 263900045 Читалището в с.Ковачевци
САМОКОВ С.ПОПОВЯНЕ 263900046 Бивша сграда на РПК
САМОКОВ С.АЛИНО 263900047 Здравна служба
САМОКОВ С.БЕЛЧИН 263900048 Кметството на с. Белчин
САМОКОВ С.КЛИСУРА 263900049 Читалище 
САМОКОВ С.РАЙОВО 263900051 Читалището
САМОКОВ С.ПРОДАНОВЦИ 263900053 Младежки дом
САМОКОВ С.ДОСПЕЙ 263900054 Читалището
САМОКОВ С.ГОВЕДАРЦИ 263900055 Клуб на пенсионера
САМОКОВ С.МАДЖАРЕ 263900057 Комбинирана сграда
САМОКОВ С.МАЛА ЦЪРКВА 263900058 Централна сграда, с.Мала Църква 
САМОКОВ С.БЕЛИ ИСКЪР 263900059 Читалището
САМОКОВ С.РАДУИЛ 263900060 Читалището
САМОКОВ С.МАРИЦА 263900062 Ритуален дом
САМОКОВ с. Драгушинова 263900063 Младежки дом
Сливница ГР.СЛИВНИЦА 264500008 СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, пл."Съединение" № 1, ет.1
Сливница С.АЛДОМИРОВЦИ 264500012 КМЕТСТВОТО-I ЕТАЖ
СВОГЕ ГР.СВОГЕ 264300001 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",ул."Цар Симеон"№29
СВОГЕ ГР.СВОГЕ 264300004 СУ"ИВАН ВАЗОВ",ул."Звънче"№2
ЗЛАТИЦА ГР.ЗЛАТИЦА 264700002 ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",пл."Македония"№2
АНТОН С.АНТОН 265400001 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - I етаж, ул. "България" №47
АНТОН С.АНТОН 265400002 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - I етаж, ул. "България" №47
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500001 ул."Георги Бенковски" № 24
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500002 ул. "Цар Освободител" № 72
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500005 ул. "Златьовица" № 2
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500007 ул. "Димитър Савов" № 41
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500008 ул. "Стефан Стамболов" № 99
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500009 ул. "Димитър Савов" № 41
ПИРДОП ГР.ПИРДОП 265500010 ул. "Цар Освободител" № 72
МИРКОВО С.МИРКОВО 265600002 ул."Св.Св.Кирил и Методий"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ЧАВДАР С.ЧАВДАР 265700001 ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Христо Ботев" №5
ЧАВДАР С.ЧАВДАР 265700002 ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Христо Ботев" №5
ЧЕЛОПЕЧ С.ЧЕЛОПЕЧ 265800001 пл.Освобождение №1, Адм.сграда на ОбА - заседателна зала
ЧЕЛОПЕЧ С.ЧЕЛОПЕЧ 265800002 ул."Г.Раковски" №16, Спортен комплекс "Хармония"
ДОЛНА БАНЯ ГР.ДОЛНА БАНЯ 265900003 ЦНСТ "Констанца Ляпчева"- в сградата на ЦОП, ул."Рилско шосе" № 7
       
01.11.2021

График за провеждане на обучения на СИК в 26-ти изборен район

община

дата/час

членове от РИК 26

Антон

04.11.2021г.- 15:00 ч.

(в Община Пирдоп)

Е. Клечкова, Т. Геков

Божурище

06.11.2021г.- 17:00 ч.

Д.Димитров, К. Балов, А. Христов

Ботевград

04.11.2021г.- 17:00 ч.

Д. Димитров, С. Сивенова

Годеч

06.11.2021г.- 10:00 ч.

Е.Клечкова, Е. Николова

Горна Малина

05.11.2021г.- 9:00 ч.

Е. Клечкова, С. Сивенова, К. Балов

Долна Баня

08.11.2021г.- 12:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов, Н. Иванов

Драгоман

06.11.2021г.- 13:30 ч.

Е. Клечкова, С. Въжарова

Елин Пелин

07.11.2021г.- 11:00 ч.

Е. Клечкова, С. Сивенова, Е.Николова

Етрополе

03.11.2021г.- 12:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов

Златица

04.11.2021г.- 17:30 ч.

Е. Клечкова, А. Христов

Ихтиман

05.11.2021г.- 11:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов, Я. Кичев

Копривщица

09.11.2021г.- 17:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов, Т. Геков

Костенец

07.11.2021г.- 11:00 ч.

Д. Димитров, Н. Иванов

Костинброд

07.11.2021г.- 15:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов, Т. Атанасов

Мирково

04.11.2021г.- 13:00 ч.

E. Клечкова, П. Георгиев

Пирдоп

04.11.2021г.- 15:00 ч.

Е. Клечкова, Ал. Христов

Правец

08.11.2021г.- 14:00 ч.

Е. Клечкова, Т. Атанасов

Самоков

03.11.2021г.- 16:00 ч.

Е. Клечкова, Я. Кичев

Своге

06.11.2021г.- 11:00 ч.

Д. Димитров , И. Белитов

Сливница

06.11.2021г.- 15:30 ч.

Е. Клечкова, С. Въжарова

Чавдар

04.11.2021г.- 17:30 ч.

(в Община Златица)

Е. Клечкова, П. Георгиев

Челопеч

04.11.2021г.- 17:30 ч.

(в Община Златица)

Е. Клечкова, Т. Геков

05.10.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – София приема документи на кандидати за народни представители за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 30 септември 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на:

Предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат

Забележка: Изборните книжа са образци одобрени с решение на ЦИК и не се преправят или изтриват части от тях. 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения