Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 104 - НС
София Област, 05.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На 05.11.2021 г. в 09.12 ч. в РИК 26 е постъпило заявление входирано под № 1 в регистъра на РИК 26 от Николина Панайотова Ангелкова в качеството й на упълномощен представител от представляващия Коалиция „ГЕРБ-СДС“ – Бойко Методиев Борисов, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция  „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени изискуемите се от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 127 (сто двадесет и седем) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 127 (сто двадесет и седем) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК не са констатирани несъответствия и е установено, че са изпълнени изискванията на чл.117 и чл. 118 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС от 11 октомври 2021 г. г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия 26 район – София област

 РЕШИ:

  1. Регистрира 127 (сто двадесет и седем) застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложен списък:

№ по ред

Cобствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Силвия Батица Стоянович

 

2

Летка Лозанова Джолева

 

3

Мариана Георгиева Стоянович

 

4

Боян Георгиев Кефалов

 

5

Виолета Огнянова Иванова-Ахмед

 

6

Горан Мохамед Ахмед

 

7

Стойна Живкова Кефалова

 

8

Силвия Иванова Митова

 

9

Петър Валентинов Митов

 

10

Воля Георгиева Димитрова

 

11

Владислава Чавдарова Говедарска

 

12

Венелин Константинов Костадинов

 

13

Кристиян Емилов Стоянов

 

14

Маргарита Антониева Стоймирова

 

15

Цветанка Симеонова Кьосева

 

16

Соня Кирилова Станчева

 

17

Красимира Петкова Петрова

 

18

Теменужка Стоянова Савова

 

19

Елеонора Богданова Никифорова

 

20

Николай Атанасов Борисов

 

21

Анка Никифорова Станева

 

22

Стефка Костадинова Трайкова

 

23

Моника Бойкова Маркова

 

24

Ивайло Ичов Христов

 

25

Ралица Станимирова Йорданова

 

26

Мария Найденова Александрова

 

27

Марияна Петрова Тодорова

 

28

Венцислав Димитров Иванов

 

29

Григор Латинчов Манов

 

30

Цветанка Петкова Филипова

 

31

Василен Пламенов Димитров

 

32

Камелия Георгиева Христова

 

33

Славка Варадинова Димитрова

 

34

Марияна Методиева Петрова

 

35

Райна Боянова Петрова

 

36

Цветан Иванов Цветков

 

37

Богданка Димитрова Андреева

 

38

Светлана Йорданова Николова

 

39

Георги Ангелов Дамянов

 

40

Аделина Руменова Ценева

 

41

Иванка Николова Стоянова

 

42

Гергана Любомирова Барова

 

43

Любомира Георгиева Спасова

 

44

Йорданка Борисова Балабанова

 

45

Мариана Георгиева Цинцарска

 

46

Нина Томова Алексиева

 

47

Веселка Стоянова Тодорова

 

48

Павлинка Кирилова Гергова

 

49

Стефан Иванов Ангелов

 

50

Малин Мирославов Димитров

 

51

Стоян Димитров Паничаров

 

52

Павлина Филипова Иванова

 

53

Гинка Славова Илиева

 

54

Борис Кирилов Стоянов

 

55

Росица Йорданова Божилова

 

56

Даниела Георгиева Петрова

 

57

Доарета Иванова Котова

 

58

Йорданка Владимирова Медарска

 

59

Цветанка Костадинова Илиева

 

60

Александър Александров Арангелов

 

61

Силвия Веселинова Арангелова-Павлова

 

62

Светла Григорова Лазова

 

63

Мариела Атанасова Бонева

 

64

Валентина Стоянова Христова

 

65

Атанас Христов Божичков

 

66

Анка Петрова Михайлова

 

67

Росица Петрова Стойнова

 

68

Шериф Красимиров Ботев

 

69

Ани Димитрова Попгенова

 

70

Борислава Бориславова Караджова

 

71

Красимира Венциславова  Караджова

 

72

Ангел Александров Шатъров

 

73

Диана Методиева Колибарова

 

74

Анна Георгиева Костадинова

 

75

Виктория Валентинова Йорданова

 

76

Йордан Веселинов Ружинов

 

77

Здравка Бончева Дакова

 

78

Йорданка Георгиева Сиракова

 

79

Гергана Цветанова Вучова

 

80

Даниела Николова Петринина

 

81

Петя Методиева Дървенякова

 

82

Пламен Иванов Йорданов

 

83

Цветанка Ангелова Янкова

 

84

Димитринка Николайчова Миликина

 

85

Анелия Спасова Филипова

 

86

Венцислав Иванов Димитров

 

87

Пламен Борисов Савов

 

88

Емилия Ивайлова Асенова

 

89

Цветанка Величкова Павлова

 

90

Биляна Василева Костадинова

 

91

Галя Борисова Велинова

 

92

Николета Венциславова Григорова

 

93

Донка Георгиева Борисова

 

94

Николай Стойчков Нацков

 

95

Жаклин Пенкова Петрова

 

96

Сандра Тодорович

 

97

Деяна Михайлова Павлова

 

98

Николай Иванов Радков

 

99

Албена Проданова Ганчева

 

100

Александър Андреев Станков

 

101

Венета Димитрова Славова

 

102

Димитър Иванов Нейков

 

103

Никола Златков Тодоров

 

104

Даниела Владимирова Григорова

 

105

Йоанна Димитрова Асенова

 

106

Венелина Иванова Манкова

 

107

Мария Кирилова Джанкушева

 

108

Силвия Александрова Василева

 

109

Румяна Георгиева Миланова

 

110

Димитър Валериев Влъчков

 

111

Петър Георгиев Петров

 

112

Гергана Петрова Георгиева

 

113

Наташа Рангелова Първанова

 

114

Десислава Петрова Гълъбова

 

115

Валентина Кирилова Мартинова

 

116

Габриела Младенова Костадинова

 

117

Георги Бориславов Борисов

 

118

Ренета Красимирова Савова

 

119

Милен Стефанов Кръстев

 

120

Милена Илиянова Томова

 

121

Лия Асенова Иванова

 

122

Димитър Тонев Борисов

 

123

Ивайло Лозанов Лозанов

 

124

Марио Любомиров Миланов

 

125

Славка Любомирова Виденова

 

126

Васил Емилов Георгиев

 

127

Румен Димитров Петров

 

     2. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

     3. Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения