Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 105 - НС
София Област, 05.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на Коалиция „ГЕРБ - СДС“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК - Софийски.

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък № 1 с упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ - СДС“, заведен с вх. № 274/05.11.2021 г. на РИК 26, Софийски, за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Списъкът е подписан от Николина Панайотова Ангелкова – упълномощена от  представляващия коалицията Бойко Методиев Борисов.

След извършена проверка са констатирани съответствия за 216 /двеста и шестнадесет/ представители, съгласно Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 на Централната избирателна комисия. За 1 /един/ от предложените представител се установи несъответствие, което не позволява посоченото лице да бъде публикувано на страницата на РИК-26.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс,

РЕШИ:

  1. Публикува списъка на 216 /двеста и шестнадесет/ упълномощени представители на  Коалиция „ГЕРБ - СДС“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021год. на интернет страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва:

№ по ред

Cобствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Памела Милкова Стефанова

 

617/05.11.2021

2

Десислава Иванова Велкова

 

618/05.11.2021

3

Лилия Крумова Владиславова

 

619/05.11.2021

4

Мая Горанова Станева

 

620/05.11.2021

5

Емил Владов Ценов

 

621/05.11.2021

6

Мартин Ахмад Истанбули

 

622/05.11.2021

7

Лъчезар Петров Спасов

 

623/05.11.2021

8

Емил Любчов Лазаров

 

624/05.11.2021

9

Калин Боянов Милетков

 

625/05.11.2021

10

Ана Петрова Драгоева

 

626/05.11.2021

11

Лиляна Александрова Никифорова

 

627/05.11.2021

12

Венцислав Цанков Миланов

 

628/05.11.2021

13

Пламен Иванов Маринов

 

629/05.11.2021

14

София Морфиева Николаус

 

630/05.11.2021

15

Силвия Миткова Кушева-Маринова

 

631/05.11.2021

16

Незабравка Тодорова Пешева

 

632/05.11.2021

17

Евгения Василева Димитрова

 

633/05.11.2021

18

Зорница Станчова Ташева

 

634/05.11.2021

19

Мария Христова Кръстева

 

635/05.11.2021

20

Николай Лазаров Наков

 

636/05.11.2021

21

Веселина Георгиева Илиева

 

637/05.11.2021

22

Иван Пенков Гълъбов

 

638/05.11.2021

23

Димитър Руменов Романов

 

639/05.11.2021

24

Григорий Иванов Илиев

 

640/05.11.2021

25

Васил Димитров Бабински

 

641/05.11.2021

26

Йотка Богданова Тодорова

 

642/05.11.2021

27

Стефан Иванов Николов

 

643/05.11.2021

28

Лили Асенова Павлова

 

644/05.11.2021

29

Мелинда Димитрова Николаева

 

645/05.11.2021

30

Никол Николаева Христова

 

646/05.11.2021

31

Петьо Борисов Иванов

 

647/05.11.2021

32

Симона Николаева Василева - Георгиева

 

648/05.11.2021

33

Надя Велкова Сотирова

 

649/05.11.2021

34

Радослав Василев Асенов

 

650/05.11.2021

35

Коци Младенов Костадинов

 

651/05.11.2021

36

Кристина Руменова Цветанова

 

652/05.11.2021

37

Йорданка Николова Джамбазова

 

653/05.11.2021

38

Красимир Костадинов Тодоров

 

654/05.11.2021

39

Лиляна Ангелова Драганова

 

655/05.11.2021

40

Огнян Славейков Добрев

 

656/05.11.2021

41

Радослав Владимиров Джамбазов

 

657/05.11.2021

42

Филип Борисов Джамбазов

 

658/05.11.2021

43

Явор Йорданов Саздов

 

659/05.11.2021

44

Димитър Иванов Божичков

 

660/05.11.2021

45

Стамболка Игнатова Гюрова

 

661/05.11.2021

46

Данка Илиева Велева

 

662/05.11.2021

47

Верка Стоянова Димитрова

 

663/05.11.2021

48

Любка Цветанова Димитрова

 

664/05.11.2021

49

Росен Петров Модев

 

665/05.11.2021

50

Богдана Димитрова Ставрева

 

666/05.11.2021

51

Емилия Иванова Костова

 

667/05.11.2021

52

Соня Лозанова Милчева

 

668/05.11.2021

53

Зоя Йорданова Борисова

 

669/05.11.2021

54

Камен Димитров Иванов

 

670/05.11.2021

55

Дафина Младенова Манова

 

671/05.11.2021

56

Недка Константинова Рангелова

 

672/05.11.2021

57

Бойко Ангелов Петров

 

673/05.11.2021

58

Владимир Василев Йосифов

 

674/05.11.2021

59

Анета Николова Стефанова

 

675/05.11.2021

60

Димитрина Малинова Петрова

 

676/05.11.2021

61

Анка Велкова Георгиева

 

677/05.11.2021

62

Цветанка Иванова Андреева

 

678/05.11.2021

63

Цветанка Борисова Маринова

 

679/05.11.2021

64

Бойко Свиленов Лепоев

 

680/05.11.2021

65

Благовест Цонев Цонев

 

681/05.11.2021

66

Благой Ангелков Благоев

 

682/05.11.2021

67

Борислав Василев Стойчев

 

683/05.11.2021

68

Васил Цветков Цветков

 

684/05.11.2021

69

Венцислав Павлов Георгиев

 

685/05.11.2021

70

Вяра Стефанова Вучкова

 

686/05.11.2021

71

Георги Пламенов Крумов

 

687/05.11.2021

72

Григор Тодоров Тодоров

 

688/05.11.2021

73

Димитър Кирилов Спасов

 

689/05.11.2021

74

Евгени Александров Генев

 

690/05.11.2021

75

Илиян Бонев Милатинов

 

691/05.11.2021

76

Йорданка Благоева Ганиева

 

692/05.11.2021

77

Милиян Илиев Илиев

 

693/05.11.2021

78

Стефан Петров Стоилов

 

694/05.11.2021

79

Тодор Виолетов Величков

 

695/05.11.2021

80

Цветелин Красимиров Добрев

 

696/05.11.2021

81

Красимир Божидаров Янински

 

697/05.11.2021

82

Живка Стоянова Тошева

 

698/05.11.2021

83

Емилиана Валентинова Стойчева

 

699/05.11.2021

84

Богданка Георгиева Коприварова

 

700/05.11.2021

85

Снежанка Иванова Терзийска

 

701/05.11.2021

86

Димитринка Стоянова Георгиева

 

702/05.11.2021

87

Павел Миланов Георгиев

 

703/05.11.2021

88

Кирил Василев Грънчаров

 

704/05.11.2021

89

Здравка Георгиева Кьосева

 

705/05.11.2021

90

Сергей Митков Митев

 

706/05.11.2021

91

Румен Георгиев Белчинов

 

707/05.11.2021

92

Красимир Ангелов Ботев

 

708/05.11.2021

93

Добромир Георгиев Налбантов

 

709/05.11.2021

94

Николай Стефанов Стоилов

 

710/05.11.2021

95

Радка Георгиева Илиева

 

711/05.11.2021

96

Евдокия Стоилова Петрова

 

712/05.11.2021

97

Кръстю Иванов Радев

 

713/05.11.2021

98

Запринка Методиева Аткова

 

714/05.11.2021

99

Радослав Любенов Кюпелийски

 

715/05.11.2021

100

Ангел Иванов Вучев

 

716/05.11.2021

101

Ивайло Вергилов Стоянов

 

717/05.11.2021

102

Стела Спасова Георгиева

 

718/05.11.2021

103

Габриела Спасова Деспотова

 

719/05.11.2021

104

Диана Любенова Михайлова

 

720/05.11.2021

105

Снежана Стойчева Арангелова

 

721/05.11.2021

106

Надя Христова Николова

 

722/05.11.2021

107

Райна  Костадинова Добрева

 

723/05.11.2021

108

Цвета Божкова Панова

 

724/05.11.2021

109

Марийка Николова Пенчева

 

725/05.11.2021

110

Рашко Георгиев Стоянов

 

726/05.11.2021

111

Камелия Йорданова Пенкова

 

727/05.11.2021

112

Виктория Василева Николова

 

728/05.11.2021

113

Йорданка Манчева Шатърова

 

729/05.11.2021

114

Радостина Иванова Стоева

 

730/05.11.2021

115

Мария Стефанова Попова

 

731/05.11.2021

116

Мирослав Ангелов Гелев

 

732/05.11.2021

117

Калоян Руменов Благоев

 

733/05.11.2021

118

Снежана Трайкова Паунова

 

734/05.11.2021

119

Изабела Георгиева  Бухова

 

735/05.11.2021

120

Васил Петров Стайков

 

736/05.11.2021

121

Виктория Георгиева Бонева-Дюлгерова

 

737/05.11.2021

122

Зоя Димитрова Миликина

 

738/05.11.2021

123

Ирена Ангелова Иванова

 

739/05.11.2021

124

Стефан Иванов Миликин

 

740/05.11.2021

125

Живка Живкова Йорданова

 

741/05.11.2021

126

Георги  Стоянов Пенджуров

 

742/05.11.2021

127

Светослав Иванов Добрев

 

743/05.11.2021

128

Лилия Георгиева Ангелова

 

744/05.11.2021

129

Йорданка Димитрова Минчева

 

745/05.11.2021

130

Силвия Михайлова Власайкова

 

746/05.11.2021

131

Огнян Цветков Димов

 

747/05.11.2021

132

Тони Генчев Теофилов

 

748/05.11.2021

133

Ицо Янков Тодоров

 

749/05.11.2021

134

Здравка Матова Петкова

 

750/05.11.2021

135

Петър Симеонов Милушев

 

751/05.11.2021

136

Мая Красимирова Ставрева

 

752/05.11.2021

137

Георги Виденов Георгиев

 

753/05.11.2021

138

Мая Христова Тончева

 

754/05.11.2021

139

Костадин Огнянов Атанасов

 

755/05.11.2021

140

Борислав Иванов Станков

 

756/05.11.2021

141

Емил Петров Венков

 

757/05.11.2021

142

Иван Никифоров Иванов

 

758/05.11.2021

143

Ванеса Асенова Донкова

 

759/05.11.2021

144

Иван Цветков Михов

 

760/05.11.2021

145

Малин Минков Димитров

 

761/05.11.2021

146

Силва Драгойчева Илиева

 

762/05.11.2021

147

Христо Иванов Зеков

 

763/05.11.2021

148

Маргарита Петрова Сотирова

 

764/05.11.2021

149

Людмила Гълъбова Михалкова

 

765/05.11.2021

150

Огнян Симеонов Огнянов

 

766/05.11.2021

151

Галина Александрова Костадинова

 

767/05.11.2021

152

Елена Маринова Миланова

 

768/05.11.2021

153

Симеон Емилов Гергов

 

769/05.11.2021

154

Иван Станев Йотов

 

770/05.11.2021

155

Костадин Величков Богалинов

 

771/05.11.2021

156

Никола Гергинов Нитов

 

772/05.11.2021

157

Александър Александров Кроснев

 

773/05.11.2021

158

Боян Страхилов Методиев

 

774/05.11.2021

159

Васил Симеонов Благоев

 

775/05.11.2021

160

Евгения Андонова Коцова

 

776/05.11.2021

161

Емилия Георгиева Атанасова

 

777/05.11.2021

162

Ива Петрова Дамянова

 

778/05.11.2021

163

Иван Боянов Илчов

 

779/05.11.2021

164

Надка Георгиева Янакиева

 

780/05.11.2021

165

Мартин Велинов Георгиев

 

781/05.11.2021

166

Методи Стефанов Методиев

 

782/05.11.2021

167

Миролюба Ташова Ташова

 

783/05.11.2021

168

Паола Павел Делибашева

 

784/05.11.2021

169

Пенка Василева Даганова

 

785/05.11.2021

170

Румен Иванов Белчински

 

786/05.11.2021

171

Стефан Методиев Стефанов

 

787/05.11.2021

172

Христо Георгиев Кочов

 

788/05.11.2021

173

Христо Иванов Стамболийски

 

789/05.11.2021

174

Цветан Здравков Теофанов

 

790/05.11.2021

175

Цветелин Ангелов Атанасов

 

791/05.11.2021

176

Янко Бисеров Николов

 

792/05.11.2021

177

Александра Александрова Младенова

 

793/05.11.2021

178

Велизар Крумов Крумов

 

794/05.11.2021

179

Венцислав Георгиев Недков

 

795/05.11.2021

180

Георги Ваньов Вълканов

 

796/05.11.2021

181

Даниел Антонов Веселинов

 

797/05.11.2021

182

Дарио Василев Стоичков

 

798/05.11.2021

183

Деян Валентинов Борисов

 

799/05.11.2021

184

Деян Валериев Димитров

 

800/05.11.2021

185

Евгени Йорданов Божилов

 

801/05.11.2021

186

Зинаида Емилова Димитрова

 

802/05.11.2021

187

Иво Петров Мерджанов

 

803/05.11.2021

188

Калоян Стефанов Зарков

 

804/05.11.2021

189

Кристиян Божидаров Йорданов

 

805/05.11.2021

190

Лили Пламенова Спасова

 

806/05.11.2021

191

Марио Милчев Вутов

 

807/05.11.2021

192

Мартин Ванев Ценов

 

808/05.11.2021

193

Мартин Людмилов Николов

 

809/05.11.2021

194

Милен Димитров Вачев

 

810/05.11.2021

195

Надя Ванева Янкулова - Йовова

 

811/05.11.2021

196

Петър Рангелов Петков

 

813/05.11.2021

197

Светлана Михайлова Колева-Съботинова

 

814/05.11.2021

198

Тони Пламенова Тодорова

 

815/05.11.2021

199

Христо Георгиев Йовов

 

816/05.11.2021

200

Кристиан Миланов Миланов

 

817/05.11.2021

201

Таня Иванова Иванова

 

818/05.11.2021

202

Галя Емилова Илиева

 

819/05.11.2021

203

Асен Милчов Бушняшки

 

820/05.11.2021

204

Ваня Трайкова Григорова

 

821/05.11.2021

205

Роберто Миленов Спасов

 

822/05.11.2021

206

Надя Руменова Павлова

 

823/05.11.2021

207

Дарина Симеонова Стоилова

 

824/05.11.2021

208

Велизар Петров Евлогиев

 

825/05.11.2021

209

Никол Георгиева Арсова

 

826/05.11.2021

210

Робертино Валентинов Петров

 

827/05.11.2021

211

Камен Тодоров Иванов

 

828/05.11.2021

212

Джулия Ивова Георгиева

 

829/05.11.2021

213

Стефан Богомилов Първанов

 

830/05.11.2021

214

Радослава Бойчова Владимирова

 

831/05.11.2021

215

Олга Асенова Петрова

 

832/05.11.2021

216

Василка Славчева Георгиева

 

833/05.11.2021

      2. Отказва да публикува в списъка на упълномощените представители на  Коалиция „ГЕРБ - СДС“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 год. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

Николай Константинов Миланов

 

812/05.11.2021

 Списъкът да се публикува на интернет-страницата на РИК-26.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения