Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 108 - ПВР/НС
София Област, 05.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Ихтиман, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 267/05.11.2021 г за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Ихтиман.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Ихтиман , както следва:

1.1.Освобождава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262000004

Елица Петрова Гъдева

 

член

2

262000014

Николай Евгениев Апостолов

 

член

3

262000017

Десислава Стоянова Юрукова

 

член

4

262000028

Катя Енчева Узунова

 

член

5

262000029

Светозар Панайотов Терзийски

 

секретар

 1.2. Назначава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262000004

Йоана Трендафилова Трендафилова

 

член

2

262000014

Божидар Кирилов Брандайски

 

член

3

262000017

Силвия Красимирова Хаджистоянова

 

член

4

262000028

Стефан Недков Узунов

 

член

5

262000029

Анна Романова Михайлова

 

секретар

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения