Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 111 - ПВР/НС
София Област, 05.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Самоков, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпили писма с вх.№ 268/05.11.2021г. и вх.№ 269/05.11.2021г за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК  и промени в подвижна секционна избирателна комисия – ПСИК на територията на Община Самоков.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК и ПСИК на територията на Община Самоков , както следва:

1.1.Освобождава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

263900003

Христо Иванов Рътаров

 

секретар

2

263900043

Мария Димитрова Рътарова

 

секретар

3

263900028

Лидия Спасова Атанасова

 

член

4

263900001

Борислава Петрова Янева

 

секретар

5

263900001

Антон Петров Вуков

 

член

6

263900002

Галя Артинова Тодрова

 

член

7

263900003

Елена Розенова Николова

 

член

8

263900004

Анета Николова Кощрова

 

член

9

263900005

Ива Георгиева Борисова

 

член

10

263900005

Ася Севделинова Веселинова

 

член

11

263900008

Антон Димитров Славчев

 

член

12

263900009

Елена Ясенова Петрова

 

секретар

13

263900010

Виолетка Димитрова Георгиева

 

член

14

263900011

Борянка Стайкова Кибарова

 

зам. председател

15

263900012

Никол Димитрова Казанджиева

 

член

16

263900013

Славейка Христова Георгиева

 

секретар

17

263900014

Йордан Димитров Секулов

 

член

18

263900015

Доротея Василева Дулева

 

член

19

263900017

Джесика Петрова Груева

 

член

20

263900019

Веско Емилов Чучуков

 

член

21

263900021

Искра Янкова Райчева

 

член

22

263900022

Владислав Пламенов Динев

 

зам. председател

23

263900023

Ангел Ивов Иванов

 

член

24

263900024

Мария Николaeва Чапкънова-Атанасова

 

член

25

263900026

Павел Емилов Искровски

 

член

26

263900027

Момчил Любенов Атанасов

 

член

27

263900032

Ивайло Методиев Янков

 

секретар

28

263900035

Христо Славев Мартинов

 

член

29

263900036

Миглена Мариова Методиева

 

секретар

30

263900036

Боян Асенов Кашъмов

 

член

31

263900038

Александър Яворов Асенов

 

секретар

32

263900039

Надка Иванова Христова

 

зам. председател

33

263900040

Николина Славева Атанасова

 

секретар

34

263900044

Стоянчо Тимев Груев

 

председател

35

263900047

Тинка Чавдарова Калпачка

 

зам. председател

36

263900048

Катя Венциславова Тодорова

 

член

37

263900058

Стефка Георгиева Павлина

 

секретар

38

263900060

Тотка Петкова Арангелова

 

член

39

263900061

Албена Стоянова Богоева

 

зам. председател

40

263900063

Валентина Димитрова Никова

 

зам. председател

41

263900063

Милчо Стоянова Дитов

 

член

42

263900064

Светлана Тодорова Колева

 

зам. председател

43

263900029

Петя Василева Пейчинова

 

член

44

263900032

Росен Арсов Асенов

 

член

45

263900034

Митко Мартинов Мартинов

 

член

46

263900035

Христо Мартинов Мартинов

 

член

47

263900036

Христина Димитрова Керефейнова

 

член

48

263900044

Васил Димитров Драганов

 

член

49

263900048

Ани Кирилова Георгиева

 

председател

50

263900061

Емилия Борисова Димитрова

 

член

51

263900063

Василка Стоянова Пенева

 

член

52

263900068

Стоян Събев Иванов

 

председател

 1.2. Назначава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

263900003

Мария Димитрова Рътарова

 

секретар

2

263900043

Христо Иванов Рътаров

 

секретар

3

263900028

Василка Методиева Гайдарова

 

член

4

263900001

Павел Емилов Искровски

 

секретар

5

263900001

Ани Кирилова Георгиева

 

член

6

263900002

Милка Георгиева Павлова

 

член

7

263900003

Костадин Христов Йовичин

 

член

8

263900004

Благовестка Иванова Вукова

 

член

9

263900005

Христинка Николова Костова

 

член

10

263900005

Анета Николова Кощрова

 

член

11

263900008

Ива Трайкова Ивайлова

 

член

12

263900009

Борислава Петрова Янева

 

секретар

13

263900010

Джесика Петрова Груева

 

член

14

263900011

Владислав Пламенов Динев

 

зам. председател

15

263900012

Елена Христова Филипова

 

член

16

263900013

Теменужка Василева Крамарска

 

секретар

17

263900014

Ирен Владимирова Стефкина

 

член

18

263900015

Станислава Георгиева Попова

 

член

19

263900017

Бойко Юрий Петров

 

член

20

263900019

Елка Ангелова Бързанова

 

член

21

263900021

Спас Павлов Додов

 

член

22

263900022

Антон Красимиров Иванов

 

зам. председател

23

263900023

Стефан Красимиров Вангелов

 

член

24

263900024

Петя Василева Павлова

 

член

25

263900026

Мария Николaeва Чапкънова-Атанасова

 

член

26

263900027

Радостина Георгиева Маскальова

 

член

27

263900032

Росен Арсов Асенов

 

секретар

28

263900035

Румен Юлиянов Радославов

 

член

29

263900036

Боян Асенов Кашъмов

 

секретар

30

263900036

Миглена Мариова Методиева

 

член

31

263900038

Елза Иванова Недкова

 

секретар

32

263900039

Марин Георгиев Ников

 

зам. председател

33

263900040

Виктория Валентинова Иванова

 

секретар

34

263900044

Васил Димитров Драганов

 

председател

35

263900047

Анна Александрова Дечева

 

зам. председател

36

263900048

Антон Петров Вуков

 

член

37

263900058

Александрина Георгиева Джоргова

 

секретар

38

263900060

Емилия Борисова Димитрова

 

член

39

263900061

Тотка Петкова Арангелова

 

зам. председател

40

263900063

Василка Стоянова Пенева

 

зам. председател

41

263900063

Димитър Петров Милушев

 

член

42

263900064

Петя Василева Пейчинова

 

зам. председател

43

263900029

Марияна Георгиева Джимбова

 

член

44

263900032

Сашка Янкова Иванова

 

член

45

263900034

Минчо Стоилов Минчов

 

член

46

263900035

Румен Юлиянов Радославов

 

член

47

263900036

Николина Славева Атанасова

 

член

48

263900044

Галя Николаева Петрова

 

член

49

263900048

Катя Венциславова Тодорова

 

председател

50

263900061

Албена Стоянова Богоева

 

член

51

263900063

Росица Николова Пенева

 

член

52

263900068

Неделчо Боянов Димов

 

председател

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:24 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения