Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 112 - НС
София Област, 05.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Сливница, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпили писма с вх.№ 252/03.11.2021г. и вх.№ 271/05.11.2021г за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Сливница.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Сливница , както следва:

1.1.Освобождава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264500001

Йордан Георгиев Асенов

 

секретар

2

264500006

Вяра Иванова Костадинова

 

зам.председател

3

264500007

Паолина Спасова Вангелова

 

председател

 1.2. Назначава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264500001

Милена Миткова Христова

 

секретар

2

264500006

Марияна Кирилова Венева

 

зам.председател

3

264500007

Вяра Иванова Костадинова

 

председател

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения