Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 116 - ПВР/НС
София Област, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Драгоман, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх. № 179/28.10.2021 г. и 284/08.11.2021 г. за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Драгоман.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Драгоман, както следва:

1.1.Освобождава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261600002

Иван Енчов Спасов

 

секретар

2

261600005

Магда Цветанова Стоилова

 

член

3

261600008

Анастасия Миланова Анева

 

член

4

261600011

Димитър Асенов Иванов

 

член

5

261600012

Любчо Иванов Георгиев

 

член

6

261600019

Райна Станиславова Радкова

 

зам.председател

7

261600020

Димитър Трендафилов Радков

 

председател

8

261600001

Димитър Петров Чуклев

 

член

9

261600009

Гинка Костадинова Георгиева

 

член

1.2. Назначава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261600002

Мария Йорданова Денкова

 

секретар

2

261600005

Райна Станиславова Радкова

 

член

3

261600008

Нелина Валентинова Григорова

 

член

4

261600011

Силвия Миронова Владимирова

 

член

5

261600012

Пламен Иванова Герасимов

 

член

6

261600019

Десислав Кирилов Анастасов

 

зам.председател

7

261600020

Росица Руменова Първанова

 

председател

8

261600001

Боряна Емилова Атанасова

 

член

9

261600009

Росен Иванов Златков

 

член

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения