Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 117 - ПВР/НС
София Област, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Долна баня, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх. № 286/08.11.2021г. 294/08.11.2021 г. за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Долна баня.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Долна баня, както следва:

1.1.Освобождава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

265900001

Елена Александрова Петрова

 

член

2

265900001

Митко Ивелинов Антов

 

член

3

265900002

Ангелина Стефанова Драганова

 

секретар

4

265900002

Таня Василева Филипова

 

член

5

265900002

Христина Божкова Александрова

 

член

6

265900003

Мирослав Светозаров Светозаров

 

член

7

265900003

Марио Тодоров Величков

 

член

8

265900004

Велислава Божидарова Александрова

 

член

9

265900004

Лорина Димитрова Начева

 

член

10

265900005

Радул Младенов Чавдаров

 

член

11

265900006

Тихомир Борисов Драганов

 

член

12

265900006

Васил Владленов Борисов

 

член

13

265900008

Росен Методиев Тодоров

 

член

14

265900003

Антон Йорданов Нончев

 

член

15

265900006

Иван Георгиев Шарков

 

член

 1.2. Назначава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

265900001

Ралица Василева Нончева

 

член

2

265900001

Цветелина Апостолова Апостолова

 

член

3

265900002

Георги Кирилов Грънчаров

 

секретар

4

265900002

Димитър Йорданов Нончев

 

член

5

265900002

Румен Руменов Балабанов

 

член

6

265900003

Елена Василева Нончева

 

член

7

265900003

Антоанета Златкова Андонова

 

член

8

265900004

Лъчезар Иванов Стоилов

 

член

9

265900004

Любомир Руменов Балабанов

 

член

10

265900005

Васил Христов Стоянов

 

член

11

265900006

Георги Георгиев Спасов

 

член

12

265900006

Георги Георгиев Стойчев

 

член

13

265900008

Андон Златков Андонов

 

член

14

265900003

Иван Георгиев Шарков

 

член

15

265900006

Антон Йорданов Нончев

 

член

      2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения