Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 118 - ПВР/НС
София Област, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Костенец, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски са постъпили писма с вх.№ 275/05.11.2021г. и , вх.№ 289/08.11.2021г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Костенец.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Костенец, както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262500002

Ирена Цанкова Касова

 

зам.-председател

2

262500003

Сашка Ангелова Цветкова

 

член

3

262500005

Деян Атанасов Георгиев

 

член

4

262500006

Даниела Пешова Бандрова

 

член

5

262500012

Зоя Бойкова Солина

 

член

6

262500018

Светлана Симеонова Леополдова

 

член

7

262500008

Маринела Йорданова Ангелкова

 

член

8

262500009

Ани Стойнова Стойнова

 

член

9

262500012

Даниела Иванова Димитрова

 

секретар

10

262500018

Виолета Стоянова Лазарова

 

председател

11

262500019

Емилия Йорданова Фильова

 

зам.-председател

   1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262500002

Сашка Ангелова Цветкова

 

зам.-председател

2

262500003

Ирена Цанкова Касова

 

член

3

262500005

Даниела Пешова Бандрова

 

член

4

262500006

Деян Атанасов Георгиев

 

член

5

262500012

Даниела Иванова Ненчева

 

член

6

262500018

Любка Кръстева Николова

 

член

7

262500008

Ани Стойнова Стойнова

 

член

8

262500009

Анна-Мария Ангелова Ангелкова

 

член

9

262500012

Маринела Йорданова Ангелкова

 

секретар

10

262500018

Дарина Ангелова Велчева

 

председател

11

262500019

Атанас Ангелов Калдъшев

 

зам.-председател

       2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения