Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 119 - ПВР/НС
София Област, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Елин Пелин, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 292/08.11.2021г. за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Елин Пелин.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Елин Пелин , както следва:

1.1.Освобождава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261700002

Петър Пламенов Петков

 

председател

2

261700013

Ивелина Борисова Петкова

 

зам.-председател на сик

3

261700017

Цветослав Славиев Цветанов

 

член

4

261700019

Радостина Александрова Методиева

 

секретар

5

261700021

Кремена Емилова Константинова

 

зам.-председател на сик

6

261700027

Христо Петров Стоянов

 

секретар

7

261700030

Валери Николаев Войнов

 

секретар

8

261700033

Митко Георгиев Колев

 

член

  1.2. Назначава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261700002

Веселка Георгиева Сестримска

 

председател

2

261700013

Тодор Илчов Георгиев

 

зам.-председател на сик

3

261700017

Мариета Славиева Цветанова

 

член

4

261700019

Невена Венциславова Танева

 

секретар

5

261700021

Натали Ивайлова Ценова

 

зам.-председател на сик

6

261700027

Спаска Георгиева Ленкова

 

секретар

7

261700030

Николай Пламенов Петров

 

секретар 

8

261700033

Даниел Георгиев Босилков

 

член

       2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 18:56 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения