Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 121 - ПВР/НС
София Област, 10.11.2021

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 118-ПВР/НС от 08.11.2021год. относно промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Костенец, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

След извършена повторна проверка на решенията си и състава на секционните избирателни комисии за община Костенец, Районната избирателна комисия установе, че в Решение № 118-ПВР/НС от 08.11.2021год. се направени промени в състава на секции, за които вече има взето решение. Поради това се налага изменение на решението.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

 1. Изменя № 118-ПВР/НС от 08.11.2021год. на РИК-26, както следва:
  • Заличава в мотивите на решението текста „вх.№ 275/05.11.2021г. и“.

1.2. Заличава в таблицата в т.1.1. със заглавие „освобождава“ имената от т.1 до т.6, а именно:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262500002

Ирена Цанкова Касова

 

зам.председател

2

262500003

Сашка Ангелова Цветкова

 

член

3

262500005

Деян Атанасов Георгиев

 

член

4

262500006

Даниела Пешова Бандрова

 

член

5

262500012

Зоя Бойкова Солина

 

член

6

262500018

Светлана Симеонова Леополдова

 

член

            1.3. Заличава в таблицата в т.1.2. със заглавие „назначава“ имената от т.1 до т.6, а именно:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262500002

Сашка Ангелова Цветкова

 

зам.председател

2

262500003

Ирена Цанкова Касова

 

член

3

262500005

Даниела Пешова Бандрова

 

член

4

262500006

Деян Атанасов Георгиев

 

член

5

262500012

Даниела Иванова Ненчева

 

член

6

262500018

Любка Кръстева Николова

 

член

       Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 10.11.2021 в 18:22 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения