Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 130 - ПВР/НС
София Област, 10.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Ихтиман, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпили писма с вх.№ 300/09.11.2021 г., вх. № 328/10.11.2021г. и вх.№ 350/10.11.2021г. за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Ихтиман.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Ихтиман , както следва:

1.1.Освобождава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262000008

Михаил Стефанов Миладинов

 

член

2

262000005

Виолета Стоянова Лафчийска

 

член

3

262000005

Габриела Любчова Русенина

 

член

4

262000006

Николинка Здравкова Стоянова

 

председател

5

262000024

Лазарина Стоянова Стоилкова

 

секретар

6

262000019

Плянго Найденов Горанов

 

член

 1.2. Назначава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

262000008

Иван Каменов Миладинов

 

член

2

262000005

Йорданка Петрова Петкова

 

член

3

262000005

Живка Красимирова Дупаринова

 

член

4

262000006

Росица Христова Дупаринова

 

председател

5

262000024

Калина Николова Деянова

 

секретар

6

262000019

Райчо Илиев Сакарев

 

член

     2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 10.11.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения