Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 133 - ПВР/НС
София Област, 10.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Етрополе, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 342/10.11.2021г. за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Етрополе.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

     1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Етрополе, както следва:

 1.1.Освобождава:

 

№ на секция

Освобождава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

1

261800004

Светла Илиева Йорданова

 

член

2

261800018

Цветанка Колева Кръстева

 

член

3

261800006

Капка Тодорова Трифонова

 

секретар

4

261800016

Пламен Бориславов Панов

 

секретар

5

261800018

Светла Илиева Йорданова

 

член

6

261800019

Десислава Евгениева Данаилова

 

член

7

261800003

Михаил Стоянов Борисов

 

член

8

261800004

Йонка Христова Данаилова

 

член

9

261800006

Вергиния Борисова Драганова

 

член

10

261800013

Радка Цветанова Продьова

 

секретар

11

261800014

Камелия Дикова Иванова

 

член

12

261800017

Галина Христова Иванова

 

зам. председател

13

261800020

Стоян Митков Стаменов

 

член

14

261800021

Мартин Цветанов Маринов

 

член

15

261800001

Мария Иванова Григорова

 

член

16

261800004

Първолетка Цанкова Маринова

 

член

17

261800013

Ивелина Павлинова Павлова

 

член

18

261800005

Илияна Николова Крумова

 

член

19

261800013

Станислава Стефчова Транчева

 

секретар

20

261800016

Кристине Василева Георгиева

 

член

21

261800021

Атанаска Параскевова Цолова

 

член

22

261800012

Наталия Стефанова Бойкова

 

член

23

261800006

Христинка Чавдарова Крачунова

 

зам. председател

24

261800018

Катя Митова Стаменова

 

секретар

25

261800005

Иванка Павлова Лазарова

 

председател

26

261800012

Пенка Петкова Василева-Станева

 

председател

27

261800016

Ивон Иванова Иванова

 

член

28

261800018

Цветомир Лазаров Иванов

 

член

29

261800020

Нели Павлинова Иванова

 

член

 1.2. Назначава:

 

№ на секция

 

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

1

261800004

Станислава Георгиева Тодорова-Мишева

 

член

2

261800018

Светла Илиева Йорданова

 

член

3

261800006

Пламен Бориславов Панов

 

секретар

4

261800016

Капка Тодорова Трифонова

 

секретар

5

261800018

Стоил Лазаров Кацаров

 

член

6

261800019

Валентина Братанова Христова

 

член

7

261800003

Магдалена Светославова Цветкова

 

член

8

261800004

Димитринка Христова Петкова

 

член

9

261800006

Емилия Митова Иванова

 

член

10

261800013

Станислава Стефчова Транчева

 

секретар

11

261800014

Радка Цветанова Продьова

 

член

12

261800017

Цветина Симеонова Николова

 

зам. председател

13

261800020

Камелия Дикова Иванова

 

член

14

261800021

Михаил Стоянов Борисов

 

член

15

261800001

Светла Василева Цветкова

 

член

16

261800004

Ивелина Павлинова Павлова

 

член

17

261800013

Марга Тодорова Кацарова

 

член

18

261800005

Кристине Василева Георгиева

 

член

19

261800013

Вергиния Борисова Драганова

 

секретар

20

261800016

Стоян Митков Стаменов

 

член

21

261800021

Наталия Стефанова Бойкова

 

член

22

261800012

Калинка Николова Чинова

 

член

23

261800006

Симона Симеонова Борисова

 

зам. председател

24

261800018

Константин Куртев Пенчев

 

секретар

25

261800005

Пенка Петкова Василева-Станева

 

председател

26

261800012

Цветина Руменова Петрова

 

председател

27

261800016

Никол Николаева Николова

 

член

28

261800018

Василка Гергова Кръстева

 

член

29

261800020

 Лазарина Генчева Генчева

 

член

  1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 10.11.2021 в 18:47 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения