Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 135 - ПВР/НС
София Област, 10.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Движение за права и свободи – ДПС“ в изборите за президент и вицепрезидент, и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В РИК 26 – Софийски са постъпили списък № 1 и списък №2, с упълномощени представители на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Движение за права и свободи – ДПС“, заведени с вх. № 304/09.11.2021г. и вх. № 305/09.11.2021г  на РИК 26, Софийски, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент, и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Списъците са подписани от Диана Тонева Панайотова – упълномощена от Цветан Иванов Енчев, упълномощен от  представляващия партията Мустафа Сали Карадайъ.

След извършена проверка са констатирани съответствия за 58 /петдесет и осем/ представители, съгласно Решение №832-ПВР/НС/29.10.2021 на Централната избирателна комисия. За останалите 4 /четирима/ представители се установиха несъответствия, което не позволява посочените лица да бъдат публикувани на страницата на РИК-26.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс,

РЕШИ:

 1. Публикува списък с 58 /петдесет и осем/ упълномощени представители на  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Движение за права и свободи – ДПС“ в изборите за президент и вицепрезидент, и за народни представители на 14 ноември 2021год. на интернет страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва:

 

 

 

Cобствено, бащино и фамилно име

 

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Никола Методиев Николов

 

1/04.11.2021г.

2

Виолета Иванова Владимирова

 

2/04.11.2021г.

3

Младен Цветанов Страхилов

 

3/04.11.2021г.

4

Михаил Стефанов Миладинов

 

4/04.11.2021г.

5

Асен Михайлов Янков

 

5/04.11.2021г.

6

Николай Николаев Аргиров

 

6/04.11.2021г.

7

Борислав Найденов Попов

 

7/04.11.2021г.

8

Северин Момчилов Александров

 

9/04.11.2021г.

9

Запрян Андреев Асенов

 

10/04.11.2021г.

10

Иван Каменов Миладинов

 

11/04.11.2021г.

11

Атанас Кирилов Ангелов

 

12/04.11.2021г.

12

Николай Борисов Аргиров

 

13/04.11.2021г.

13

Райчо Илиев Сакарев

 

14/04.11.2021г.

14

Васил Бориславов Петров

 

15/04.11.2021г.

15

Александър Янков Александров

 

16/04.11.2021г.

16

Живко Росенов Асенов

 

17/04.11.2021г.

17

Соня Михайлова Миладинова

 

18/04.11.2021г.

18

Альоша Альошов Дунавски

 

19/04.11.2021г.

19

Йордан Михайлов Миладинов

 

20/04.11.2021г.

20

Сашо Найденов Давидов

 

21/04.11.2021г.

21

Николай Евгениев Аргиров

 

22/04.11.2021г.

22

Асен Васков Данчов

 

23/04.11.2021г.

23

Борис Ангелов Стоилов

 

24/04.11.2021г.

24

Иван Бориславов Рабаджиев

 

25/04.11.2021г.

25

Младен Каменов Миладинов

 

26/04.11.2021г.

26

Росен Данков Митев

 

27/04.11.2021г.

27

Златко Сашов Митев

 

28/04.11.2021г.

28

Андрей Маринов Ботев

 

29/04.11.2021г.

29

Иван Василев Атанасов

 

31/04.11.2021г.

30

Александър Иванов Василев

 

32/04.11.2021г.

31

Янко Бойчов Радославов

 

33/04.11.2021г.

32

Христо Василев Христов

 

34/04.11.2021г.

33

Бойчо Янков Радославов

 

35/04.11.2021г.

34

Румен Красимиров Петров

 

36/04.11.2021г.

35

Лазар Трайков Илиев

 

37/04.11.2021г.

36

Асен Янков Стойчев

 

38/04.11.2021г.

37

Янко Михайлов Момчилов

 

39/04.11.2021г.

38

Марио Людмилов Методиев

 

40/04.11.2021г.

39

Милан Трайков Янков

 

41/04.11.2021г.

40

Людмил Христов Методиев

 

42/04.11.2021г.

41

Мирчо Божилов Мирчев

 

43/04.11.2021г.

42

Симеон Божилов Мирчев

 

44/04.11.2021г.

43

Ангел Здравков Петров

 

45/04.11.2021г.

44

Ангел Асенов Ангелов

 

46/04.11.2021г.

45

Валентин Велков Петров

 

47/04.11.2021г.

46

Асен Георгиев Василев

 

48/04.11.2021г.

47

Стефан Велков Петров

 

50/04.11.2021г.

48

Стоил Димитров Методиев

 

51/04.11.2021г.

49

Спас Данаилов Асенов

 

52/04.11.2021г.

50

Георги Райчов Янков

 

53/08.11.2021г.

51

Асен Георгиев Янков

 

54/08.11.2021г.

52

Серги Димитров Димитров

 

55/08.11.2021г.

53

Георги Николов Димчев

 

56/08.11.2021г.

54

Борислав Петров Коцев

 

57/08.11.2021г.

55

Ангел Янков Радков

 

58/08.11.2021г.

56

Пламен Цветанов Клисарски

 

59/08.11.2021г.

 1. Отказва да публикува списък с 4 /четирима/ упълномощени представители на  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Движение за права и свободи – ДПС“ в изборите за президент и вицепрезидент, и за народни представители на 14 ноември 2021год. на интернет страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва:

 

 

 

Cобствено, бащино и фамилно име

 

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Милчо Ваньов Александров

 

8/04.11.2021г.

2

Златко Любенов Ангелов

 

30/04.11.2021г.

3

Живко Юлианов Стефанов

 

49/04.11.2021г.

4

Георги Марков Георгиев

 

60/08.11.2021г.

 

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 10.11.2021 в 18:49 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения