Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 136 - ПВР/НС
София Област, 10.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък с упълномощени представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, заведен с вх. № 306/09.11.2021 г. на РИК 26, Софийски, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Списъкът е подписан от Николай Андреев Борисов – упълномощен от  представляващия партията Красимир Дончев Каракачанов.

След извършена проверка са констатирани съответствия за 219 /двеста и деветнадесет/ представители, съгласно Решение №832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на Централната избирателна комисия. За останалите 2/двама/ представители се установиха несъответствия, което не позволява посочените лица да бъдат публикувани на страницата на РИК-26.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс,

РЕШИ:

  1. Публикува списъка с 219 /двеста и деветнадесет/ упълномощени представители на  ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Йордан Димитров Йорданов

 

1/03.11.2021г.

2

Елиас Георгиев Георгиев

 

2/03.11.2021г.

3

Симеон Венциславов Венков

 

3/03.11.2021г.

4

Любомир Венциславов Венков

 

4/03.11.2021г.

5

Бисер Георгиев Иванов

 

5/03.11.2021г.

6

Петър Николаев Алексов

 

6/03.11.2021г.

7

Симона Иванова Бранкова

 

7/03.11.2021г.

8

Григор Илиев Стойчев

 

8/03.11.2021г.

9

Теодора Атанасова Здравкова

 

9/03.11.2021г.

10

Алекс Илиянов Илиев

 

10/03.11.2021г.

11

Катрин Радостинова Йорданова

 

11/03.11.2021г.

12

Емил Неделчев Димитров

 

12/03.11.2021г.

13

Светлана Вельова Трендафилова

 

13/03.11.2021г.

14

Николай Иванов Плещов

 

14/03.11.2021г.

15

Стоян Маринов Жидов

 

15/03.11.2021г..

16

Александър Викторов Станоев

 

16/03.11.2021г.

17

Георги Михайлов Мичев

 

17/03.11.2021г.

18

Стоимен Славейков Арангелов

 

18/03.11.2021г.

19

Михаил Тодоров Панев

 

19/03.11.2021г.

20

Лъчезар Йорданов Убчев

 

20/03.11.2021г.

21

Владимир Райков Петрушев

 

21/03.11.2021г.

22

Радослав Кирилов Стоименов

 

22/03.11.2021г.

23

Иван Захаринов Иванов

 

23/03.11.2021г.

24

Никола Петков Резов

 

24/03.11.2021г.

25

Георги Владимиров Илиев

 

25/03.11.2021г.

26

Мария Атанасова Русинова-Черешарова

 

26/03.11.2021г.

27

Дияна Иванова Попова-Паякова

 

27/03.11.2021г.

28

Валери Красимиров Дахминов

 

28/03.11.2021г.

29

Лиляна Димитрова Александрова

 

29/ 03.11.2021г.

30

Гергана Михайлова Александрова

 

30/03.11.2021г.

31

Минчо Енчев Николов

 

31/03.11.2021г.

32

Трайко Атанасов Танов

 

32/03.11.2021г.

33

Радослав Иванов Петров

 

33/03.11.2021г.

34

Николай Иванов Братанов

 

34/03.11.2021г.

35

Юлиана Семкова Грозева

 

35/03.11.2021г.

36

Християна Генадиева Грозева

 

36/03.11.2021г.

37

Пламен Павлинов Кунчев

 

37/03.11.2021г.

38

Красимир Петков Тончев

 

38/03.11.2021г.

39

Гошо Тодоров Николов

 

39/03.11.2021г.

40

Николай Иванов Вутов

 

40/03.11.2021г.

41

Венетка Кръстева Якова

 

41/03.11.2021г.

42

Димитър Каменов Йончев

 

42/03.11.2021г.

43

Иванка Петкова Попова

 

43/03.11.2021г.

44

Цветанка Георгиева Мустакерска

 

44/03.11.2021г.

45

Михаил Георгиев Михов

 

45/03.11.2021г.

46

Христина Пламенова Панова

 

46/03.11.2021г.

47

Петя Димитрова Накова

 

47/03.11.2021г.

48

Пенка Тодорова Калчева

 

48/03.11.2021г.

49

Марийка Алексиева Томева

 

49/03.11.2021г.

50

Мариана Борисова Стефанова

 

50/03.11.2021г.

51

Дончо Цвятков Делчов

 

51/03.11.2021г.

52

Галина Николаева Николова

 

52/03.11.2021г.

53

Диана Гергинова Кънева

 

53/03.11.2021г.

54

Невена Живкова Нинова

 

54/03.11.2021г.

55

Стоянка Симеонова Петрова

 

55/03.11.2021г.

56

Ралица Мариянова Маринова

 

56/03.11.2021г.

57

Росица Тодорова Тонтурова

 

57/03.11.2021г.

58

Венета Божкова Николова

 

58/03.11.2021г.

59

Станислава Николаева Додекова

 

59/03.11.2021г.

60

Милка Стоянова Старошалиева

 

61/03.11.2021г.

61

Ефтимилияна Николова Додекова

 

62/03.11.2021г.

62

Райна Димитрова Минева

 

63/03.11.2021г.

63

Георги Цветков Кънчев

 

64/03.11.2021г.

64

Валентина Делчова Домусчиева

 

65/03.11.2021г.

65

Григор Димитров Григоров

 

66/03.11.2021г.

66

Лиляна Христова Шентова

 

67/03.11.2021г.

67

Илия Иванов Должев

 

68/03.11.2021г.

68

Борислав Атанасов Петров

 

69/03.11.2021г.

69

Радослав Владимиров Ваклин

 

70/03.11.2021г.

70

Павлин Иванов Йоневски

 

71/03.11.2021г.

71

Николай Василев Наджаков

 

72/03.11.2021г.

72

Николай Александров Василев

 

73/03.11.2021г.

73

Бончо Стефанов Кацаров

 

74/03.11.2021г.

74

Светлин Георгиев Стоянов

 

75/03.11.2021г.

75

Йоана Александрова Захариева

 

76/03.11.2021г.

76

Кирил Владимиров Данин

 

77/03.11.2021г.

77

Мая Мишева Мишева

 

78/03.11.2021г.

78

Иван Димов Гайдаров

 

79/03.11.2021г.

79

Христо Иванов Нанков

 

80/03.11.2021г.

80

Димитър Петров Луканов

 

81/03.11.2021г.

81

Елена Костадинова Танева

 

82/03.11.2021г.

82

Младен Любенов Младенов

 

83/03.11.2021г.

83

Йорданка Илиева Велева

 

84/03.11.2021г.

84

Емануела Юлиянова Евлогиева

 

85/03.11.2021г.

85

Деян Дойчев Симеонов

 

86/03.11.2021г.

86

Димитър Петров Динев

 

87/03.11.2021г.

87

Цветан Петров Григоров

 

88/03.11.2021г.

88

Любен Младенов Велев

 

89/03.11.2021г.

89

Тихомир Кирилов Иванов

 

90/03.11.2021г.

90

Ангел Петров Григоров

 

91/03.11.2021г.

91

Чавдар Петков Чонов

 

92/03.11.2021г.

92

Стоян Ангелов Гелев

 

93/03.11.2021г.

93

Клавдия  Милчева Петрова

 

94/03.11.2021г.

94

Емилия Димитрова Цветанова

 

95/03.11.2021г.

95

Елеонора Иванова Александрова

 

96/03.11.2021г.

96

Станислава Тошкова Симеонова

 

97/03.11.2021г.

97

Цветан Славейков Христов

 

98/03.11.2021г.

98

Александър Данаилов Неделчев

 

99/03.11.2021г.

99

Алекси Никодимов Недялков

 

100/03.11.2021г.

100

Димитър Младенов Димитров

 

101/03.11.2021г.

101

Атанаска Станева Григорова

 

102/03.11.2021г.

102

Илина Тодорова Вилкова

 

103/03.11.2021г.

103

Вергиния Цанкова Якимова

 

104/03.11.2021г.

104

Иван Костадинов Кирков

 

105/03.11.2021г.

105

Иван Костадинов Петров

 

106/03.11.2021г.

106

Теменуга Дойчинова Димитрова

 

107/03.11.2021г.

107

Венцислав Славчев Крумов

 

108/03.11.2021г.

108

Даниела Рашкова Ставрева

 

109/03.11.2021г.

109

Цветанка Григорова Атанасова

 

110/03.11.2021г.

110

Вангелия Георгиева Танева

 

111/03.11.2021г.

111

Мария Анастасова Георгиева

 

112/03.11.2021г.

112

Лалка Спасова Тодорова

 

113/03.11.2021г.

113

Светогорка Григорова Григорова

 

114/03.11.2021г.

114

Пламен Венциславов Стоянов

 

115/03.11.2021г.

115

Ани Петрова Кирилова

 

116/03.11.2021г.

116

Петранка Николова Накова

 

117/03.11.2021г.

117

Стефка Георгиева Василева

 

118/03.11.2021г.

118

Борислав Иванов Стоянов

 

119/03.11.2021г.

119

Адриана Адриянова Михайлова

 

120/03.11.2021г.

120

Снежанка Янкова Гацева

 

121/03.11.2021г.

121

Аделина Иванова Лозанова

 

122/03.11.2021г.

122

Ангел Аспарухов Иванов

 

123/03.11.2021г.

123

Соня Асенова Радоева

 

124/03.11.2021г.

124

Надя Василева Михайлова

 

125/03.11.2021г.

125

Методи Георгиев Методиев

 

126/03.11.2021г.

126

Цветелина Петрова Методиева

 

127/03.11.2021г.

127

Борислав Григоров Илиев

 

128/03.11.2021г.

128

Росен Асенов Стратиев

 

129/03.11.2021г.

129

Ваня Трайчева Асенова

 

130/03.11.2021г.

130

Ирена Димитрова Тодорова-Аспарухова

 

131/03.11.2021г.

131

Райна Манолова Евтимова

 

132/03.11.2021г.

132

Валентин Милчов Вътов

 

133/03.11.2021г.

133

Виолета Кирилова Василева

 

134/03.11.2021г.

134

Румяна Тодорова Лепоева

 

135/03.11.2021г.

135

Бойка Петрова Младенова

 

136/03.11.2021г.

136

Маргарита Цанова Кескинова

 

137/03.11.2021г.

137

Красимир Лазаров Георгиев

 

138/03.11.2021г.

138

Надежда Борисова Илиева

 

139/03.11.2021г.

139

Христиана Маринова Кубетска

 

140/03.11.2021г.

140

Светослав Маринов Кубетски

 

141/03.11.2021г.

141

Николай Христов Нинов

 

142/03.11.2021г.

142

Георги Динев Зашев

 

143/03.11.2021г.

143

Георги Кирилов Стефанов

 

144/03.11.2021г.

144

Иван Спасов Благоев

 

145/03.11.2021г.

145

Атанас Любенов Джоргов

 

146/03.11.2021г.

146

Екатерина Георгиева Джоргова

 

147/03.11.2021г.

147

Йордан Георгиев Ярев

 

148/03.11.2021г.

148

Надка Христова Зашева

 

149/03.11.2021г.

149

Десислава Стоянова Гълъбова

 

150/03.11.2021г.

150

Тодор Станков Тодоров

 

151/03.11.2021г.

151

Нели Борисова Тодорова

 

152/03.11.2021г.

152

Юлия Иванова Василева

 

153/03.11.2021г.

153

Петър Божидаров Петров

 

154/03.11.2021г.

154

Елена Василева Васова

 

155/03.11.2021г.

155

Станимир Тодоров Тодоров

 

156/03.11.2021г.

156

Полина Георгиева Павлова

 

157/03.11.2021г.

157

Ивета Иванова Венкова

 

158/03.11.2021г.

158

Катерина Василева Атанасова

 

159/03.11.2021г.

159

Десислава Георгиева Николчова-Ярева

 

160/03.11.2021г.

160

Андрей Крумов Домишляров

 

161/03.11.2021г.

161

Георги Йорданов Георгиев

 

162/03.11.2021г.

162

Петър Димитров Скробански

 

163/03.11.2021г.

163

Трънка Георгиева Скробанска

 

164/03.11.2021г.

164

Анелия Стоянова Стефанова

 

165/03.11.2021г.

165

Ирина Томова Стефанова

 

166/03.11.2021г.

166

Нели Георгиева Домишлярова

 

167/03.11.2021г.

167

Даяна Василева Зетова

 

168/03.11.2021г.

168

Никола Георгиев Заваринов

 

169/03.11.2021г.

169

Мирела Василева Щъркелова

 

170/03.11.2021г.

170

Гергана Георгиева Стефанова

 

171/03.11.2021г.

171

Светлана Димитрова Щъркелова

 

172/03.11.2021г.

172

Жени Сидерова Николчова

 

173/03.11.2021г.

173

Нели Илиева Илкова-Ласкина

 

175/03.11.2021г.

174

Моника Даниелова Гелова

 

176/03.11.2021г.

175

Антон Стоянов Тренев

 

177/03.11.2021г.

176

Людмил Николаев Пандурски

 

178/03.11.2021г.

177

Анжелика Николаева Крамарска

 

179/03.11.2021г.

178

Атанас Алеков Кръстевич

 

180/03.11.2021г.

179

Стела Валентинова Василева

 

181/03.11.2021г.

180

Никола Бориславов Стаменов

 

182/03.11.2021г.

181

Мария Христова Драганова

 

183/03.11.2021г.

182

Милена Младенова Свиленова

 

184/03.11.2021г.

183

Анелия Стефанова Антонова

 

185/03.11.2021г.

184

Боян Динчев Виденов

 

186/03.11.2021г.

185

Михаела Михайлова Стоянчова

 

187/03.11.2021г.

186

Маргарита Кирилова Георгиева

 

188/03.11.2021г.

187

Гаврил Костадинов Якаров

 

189/03.11.2021г.

188

Димитрина Гаврилова Якарова-Викторова

 

190/03.11.2021г.

189

Недялко Костадинов Ташев

 

191/03.11.2021г.

190

Моника Красимирова Танчева

 

192/03.11.2021г.

191

Антоан Емилов Павлов

 

193/03.11.2021г.

192

Николай Петров Кръстев

 

194/03.11.2021г.

193

Екатерина Георгиева Стоянова

 

195/03.11.2021г.

194

Снежана Димитрова Стоянчова

 

196/03.11.2021г.

195

Калин Андреев Борисов

 

197/03.11.2021г.

196

Евгения Петрова Николова

 

198/03.11.2021г.

197

Стефани Николаева Николова

 

199/03.11.2021г.

198

Мирослав Григоров Григоров

 

200/03.11.2021г.

199

Силвия Владимирова Борисова

 

201/03.11.2021г.

200

Александър Емил Александров

 

202/03.11.2021г.

201

Антоанета Иванова Райкова

 

203/03.11.2021г.

202

Валя Петрова Павлова

 

204/03.11.2021г.

203

Виктор Красимиров Викторов

 

205/03.11.2021г.

204

Пламен Иванов Петров

 

206/03.11.2021г.

205

Боряна Стефанова Ангелова

 

207/03.11.2021г.

206

Валентин Александров Методиев

 

208/03.11.2021г.

207

Михаил Златков Михайлов

 

209/03.11.2021г.

208

Борка Николаева Петрова

 

210/03.11.2021г.

209

Ваня Тонева Ваньова

 

211/03.11.2021г.

210

Наталия Борисова Петкова

 

212/03.11.2021г.

211

Георги Стоянов Коцев

 

213/03.11.2021г.

212

Поля Николаева Георгиева

 

214/03.11.2021г.

213

Стефка Георгиева Георгиева

 

215/03.11.2021г.

214

Силвия Кирилова Славова

 

216/03.11.2021г.

215

Милена Златева Милушева

 

217/03.11.2021г.

216

Бисер Асенов Георгиев

 

218/03.11.2021г.

217

Ренета Николова Цветкова

 

219/03.11.2021г.

218

Дора Кръстева Борисова

 

220/03.11.2021г.

219

Андрей Матеев Андреев

 

220/03.11.2021г.

      2. Отказва да публикува списъка на 2 /двама/ упълномощени представители на  ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год. на интернет страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва:

 

 

 

Cобствено, бащино и фамилно име

 

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Димитрина Димитрова Бонкова

 

60/03.11.2021г.

2

Галя Йорданова Петрова

 

174/03.11.2021г.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 10.11.2021 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения