Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 142 - ПВР/НС
София Област, 11.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Самоков, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски са постъпило писмо с вх.№ 344/10.11.2021г., писмо с вх.№ 361/11.11.2021г и  вх.№ 372/11.11.2021год. за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Самоков.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Самоков, както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

263900034

Теменужка Асенова Методиева

 

Председател

2

263900003

Аглика Илиева Крушовенска

 

зам. Председател

3

263900043

Екатерина Христова Петруняшева

 

член

4

263900029

Христина Георгиева Христова

 

член

5

263900042

Петър Сашков Славков

 

член

6

263900001

Любослава Борисова Пътникова

 

член

7

263900002

Таня Руменова Вучкова

 

член

8

263900034

Минчо Стоилов Минчов

 

член

9

263900035

Румен Юлиянов Радославов

 

член

10

263900036

Николина Славева Атанасова

 

член

11

263900039

Кристина Иванова Чолакова

 

член

12

263900019

Мая Василева Радуилска

 

секретар

13

263900045

Валерия Петрова Клисарска

 

член

14

263900046

Петър Димитров Клисарски

 

секретар

   1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

 длъжност

1

263900034

Иванка Миткова Методиева

 

Председател

2

263900003

Христо Митков Димитров

 

зам. Председател

3

263900043

Георги Иванов Занев

 

член

4

263900029

Силвана Стоянова Благоина

 

член

5

263900042

Борислав Анатолиев Пушев

 

член

6

263900001

Зорница Бориславова Цветкова

 

член

7

263900002

Екатерина Людмилова Йосифова

 

член

8

263900034

Десислава Славчова Радославова

 

член

9

263900035

Таня Христова Методиева

 

член

10

263900036

Александър Яворов Асенов

 

член

11

263900039

Радка Костадинова Лазарова

 

член

12

263900019

Георги Панайотов Панайотов

 

секретар

13

263900045

Петър Димитров Клисарски

 

член

14

263900046

Валерия Петрова Клисарска

 

секретар

       2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:04 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения