Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 144 - ПВР/НС
София Област, 11.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Златица, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски са постъпили писма с вх.№ 357/10.11.2021 г. и вх. № 358/10.11.2021г. за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Златица.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Златица, както следва:

1.1.Освобождава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264700007

Димитрина Петрова Петрова

 

секретар

2

264700008

Надя Стоянова Нестерова-Керанова

 

член

3

264700009

Розина Петрова Тодорова

 

член

 1.2. Назначава:

Секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

264700007

Силвия Веселинова Лазарова

 

секретар

2

264700008

Емил Захариев Димитров

 

член

3

264700009

Мария Петрова Гайтаневска-Илиева

 

член

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения