Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 15 - НС
София Област, 06.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „Пряка демокрация“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „Пряка демокрация” за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от Петър Николаев Клисаров, в качеството му на представляващ политическа партия „Пряка демокрация”. Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 1  на 02.10.2021 г. в 13,40 ч. във входящ регистър на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на  2 (двама) кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени два  броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на политическа партия „Пряка демокрация” за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски

 

 РЕШИ:

 1. Регистрира кандидатската листа, предложена от политическа партия  „Пряка демокрация” за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва: 

Имена

ЕГН

Петър Николаев Клисаров

 

Борис Цочев Цанков

 

 

 1. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85 от изборните книжа).

  

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 06.10.2021 в 17:19 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения