Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 157 - ПВР/НС
София Област, 11.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване състава на секционна избирателна комисия лечебно заведение СБР-НК - Момин проход в община Костенец за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Костенец, с вх.№ 226/02.11.2021 г. до Районна Избирателна Комисия – 26 ти район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 07.10.2021 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание, включително и за секционна избирателна комисия лечебно заведение СБР-НК - Момин проход.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 год. и приетите към него Методически указания, Решение № 12 - ПВР/НС / 02.10.2021г. и Решение № 13 - ПВР/НС / 02.10.2021г. на РИК-26, Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,  

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Костенец.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 год. на ЦИК, решение № 844-ПВР/НС от 02 ноември 2021г. на ЦИК, Решение № 12 - ПВР/НС / 02.10.2021г. и Решение № 13 - ПВР/НС / 02.10.2021г. на РИК-26,  Районна Избирателна Комисия – 26 ти район, Софийски.

РЕШИ:

  1. Назначава състава на секционна избирателна комисия с № 262500021 на територията на община Костенец за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва: 

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

1

262500021

Иван Димитров Кичуков

 

Председател

2

262500021

Надежда Ангелова Янкова

 

Зам. Преседател

3

262500021

Екатеина Атанасова Спасова

 

Секретар

4

262500021

Йорданка Любенова Величкова

 

Член

5

262500021

Милена Иванова Миркова

 

Член

6

262500021

Василка Стоянова Павлова

 

Член

7

262500021

Лидия Петрова Кошева

 

Член

     2. Издава удостоверения  на новоназначените членове на секционни избирателни комисии.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:43 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения