Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 159-НС
София Област, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На 12.11.2021 г. в 11.20 ч. в РИК 26 е постъпило заявление, входирано под № 3 в регистъра на РИК-26 от Емануил Борисов Христов, преупълномощен от Данаил Валериев Георгиев в качеството му на упълномощен представител от представляващите Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – Мая Божидарова Манолова и Николай Димитров Хаджигенов, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени изискуемите се от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 6 (шест) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 6 (шест) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК не са констатирани несъответствия и е установено, че са изпълнени изискванията на чл.117 и чл. 118 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС от 11 октомври 2021 г. г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

  1. Регистрира 6 (шест) броя застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ за       изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложен списък: 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

НАЙДЕН ЛЕНКОВ МИКОВ

 

2

ВЕНЦИСЛАВ ЦАНКОВ ВАСИЛЕВ

 

3

КОЛЬО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ

 

4

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ХРИСТОВ

 

5

БОРИСЛАВА НАЙДЕНОВА ЛЕНКОВА

 

6

МАРИН ДЕЛЧЕВ МАРИНОВ

 

       3. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 12.11.2021 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения