Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 160-НС
София Област, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На 12.11.2021 г. в 11.32 ч. в РИК 26 е постъпило заявление, входирано под № 4 в регистъра на РИК-26 от Александър Венциславов Манолов, в качеството му на упълномощен представител от представляващия Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – Корнелия Петрова Нинова, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени изискуемите се от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 318 (триста и осемнадесет) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 318 (триста и осемнадесет) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК са констатирани 4 (четири) несъответствия за които е установено, че не са изпълнени изискванията на чл.117 и чл. 118 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС от 11 октомври 2021 г. г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

  1. Регистрира 314 (триста и четиринадесет) застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложен списък: 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Веселка Иванова Георгиева-Златева

 

2

Иван Благоев Иванов

 

3

Борис Георгиев Маринов

 

4

Коцо Василев Коцев

 

5

Веселина Тодорова Кръстева

 

6

Борислав Стефанов Божков

 

7

Галя Иванова Дикова-Иванова

 

8

Михаил Петков Димитров

 

9

Любка Владимирова Бацалова

 

10

Цветелин Николов Цветков

 

11

Иван Петров Илиев

 

12

Светлин Илиев Йотов

 

13

Пламен Цветелинов Иванов

 

14

Петър Младенов Вутов

 

15

Йото Димитров Йотов

 

16

Иван Алеков Кръстевич

 

17

Марияна Младенова Горгачева

 

18

Петя Иванова Генчева

 

19

Минко Василев Узунски

 

20

Цветан Константинов Барбушев

 

21

Иван Василев Редовски

 

22

Христо Маринов Христов

 

23

Нивелина Петрова Герасимова

 

24

Даниела Петрова Цанова

 

25

Рени Новкова Редовска

 

26

Тодор Петков Катеринкин

 

27

Ана-Мария Димитрова Димова-Гешева

 

28

Мария Георгиева Минковска

 

29

Цветанка Георгиева Георгиева

 

30

Светла Цветкова Танковска

 

31

Даниела Велчева Лашкова

 

32

Николай Здравков Донов

 

33

Данаил Георгиев Давидков

 

34

Радка Петрова Петрова

 

35

Иван Евтимов Иванов

 

36

Цветелина Иванова Цолова

 

37

Георги Петров Иванов

 

38

Петя Василева Антонова

 

39

Анна Цветанова Стаменова

 

40

Пламен Тошев Стаменов

 

41

Мартин Николаев Маринов

 

42

Лъчезар Панков Драганов

 

43

Стоян Цветелинов Стоянов

 

44

Десислава Иванова Василева

 

45

Антоанета Нацкова Александрова

 

46

Златка Димитрова Цветанова

 

47

Първан Кирилов Милчев

 

48

Сашо Илиев Тодоров

 

49

Албена Стефанова Ангелова

 

50

Бойка Илиева Борисова

 

51

Мария Тодорова Иванова

 

52

Йорданка Славейкова Методиева

 

53

Александър Асенов Александров

 

54

Пламен Димитров Илиев

 

55

Методий Първанов Кирилов

 

56

Цветодара Велкова Найденова

 

57

Калин Димитров Апостолов

 

58

Трайко Спасов Трайков

 

59

Иван Симеонов Тасков

 

60

Снежанка Димитрова Гьошева

 

61

Ваня Петрова Георгиева

 

62

Стефан Христов Манчев

 

63

Христина Любомирова Луканова

 

64

Бранимир Боянов Найденов

 

65

Милчо Иванов Михайлов

 

66

Костадин Найденов Соколов

 

67

Станко Русев Иванов

 

68

Филип Пламенов Найденов

 

69

Петрана Николова Кърлева

 

70

Калоян Кирилов Пешов

 

71

Ваня Ценкова Кирилова

 

72

Радослава Димитрова Рангелова

 

73

Димитър Петров Тодоров

 

74

Костадинка Григорова Дзипалска

 

75

Стефан Станиславов Борисов

 

76

Анелия Христова Благоева

 

77

Валери Кирилов Владимиров

 

78

Бойка Василева Рашкова

 

79

Десислава Васкова Петрова

 

80

Христо Стефанов Бояджиев

 

81

Иван Кирилов Грънчаров

 

82

Иван Йорданов Станоев

 

83

Александър Любенов Мавров

 

84

Соня Пильова Костова

 

85

Николай Радославов Чернаев

 

86

Христо Стоянов Христов

 

87

Георги Василев Нинов

 

88

Сашо Павлов Апостолов

 

89

Стоян Димитров Вълков

 

90

Диана Николова Павлова

 

91

Стефан Николов Стоев

 

92

Мария Василева Ненчева

 

93

Ангел Кирилов Симеонов

 

94

Любомир Валентинов Димитров

 

95

Марийка Иванова Ботева

 

96

Иванка Димитрова Иванова

 

97

Натали Николаева Николова

 

98

Веселка Цветанова Янинска-Гергова

 

99

Кръстю Маринов Цолов

 

100

Мариан Кръстев Маринов

 

101

Радка Антонова Толева

 

102

Стефан Асенов Борисов

 

103

Ивайло Красимиров Георгиев

 

104

Цонка Тодорова Крачунова

 

105

Виолета Цветанова Димитрова

 

106

Румяна Кирилова Иванова

 

107

Емилия Любомирова Цветкова

 

108

Иванка Златанова Илиева

 

109

Нонка Христова Балова

 

110

Кирил Янакиев Янакиев

 

111

Стоян Петров Цветков

 

112

Любомир Стоянов Цветков

 

113

Галина Христова Цачева

 

114

Валентина Трайкова Виденова

 

115

Люба Борисова Маринкова

 

116

Иван Костантинов Балов

 

117

Георги Иванов Чавеов

 

118

Иван Бориславов Вуков

 

119

Иванко Петров Пандезов

 

120

Борислав Николов Колев

 

121

Таня Климентова Глигова

 

122

Венета Ангелова Колева

 

123

Любомир Василев Чавдаров

 

124

Иванка Данаилова Колева

 

125

Марийка Николова Колева

 

126

Теменуга Христова Лютакова

 

127

Борислав Кръстов Милчев

 

128

Мариана Борисова Милчева

 

129

Николина Христоскова Балджийска

 

130

Милка Иванова Кацарова

 

131

Веселка Христанова Спасова

 

132

Анелия Димитрова Джавезова

 

133

Елица Йорданова Чадарова

 

134

Георги Василев Джонев

 

135

Еленка Стоянова Стоилова

 

136

Венета ИвановаТодорова

 

137

Марияна Добрева Коларска

 

138

Димитър Борисов Петков

 

139

Величка Иванова Беличанска

 

140

Малинка Петрова Стоичкова

 

141

Костадин Методиев Атанасов

 

142

Стоилка Николова Иванова

 

143

Виолета Любчова Стойкова

 

144

Храбър Димитров Дойчев

 

145

Елка Иванова Джоголанова

 

146

Славина Найденова Радомирова

 

147

Цана Христова Тороманова

 

148

Клаудия Ивова Георгиева

 

149

Милка Цветанова Николова

 

150

Константин Василев Великов

 

151

Пламена Асенова Петрова

 

152

Маргарита Бойчева Цветкова

 

153

Румяна Свиленова Толева

 

154

Мая Георгиева Великова

 

155

Валентин Грозданов Димитров

 

156

Янка Димитрова Павлова

 

157

Игнат Гюров Гюров

 

158

Зорка Игнатова Гюрова

 

159

Иван Каменов Лозанов

 

160

Райна Димитрова Димитрова

 

161

Тодор Борисов Колев

 

162

Мирослав Красимиров Христов

 

163

Надя Мариелова Христова

 

164

Емил кирилов Кръстанов

 

165

Мариана Иванова Кръстанова

 

166

Адриана Райкова Миланова

 

167

Зоя Асенова Паскалева

 

168

Боряна Христова Кирилова

 

169

Венеса Игнатова Гюрова

 

170

Стамен Димитров Овчаров

 

171

Йордана Захариева Бояджиева

 

172

Христо Петров Мутафов

 

173

Николинка Радкова Мутафова

 

174

Ивелина Константинова Костова

 

175

Неделка Величкова Мутафова

 

176

Елисавета Димитрова Камберова

 

177

Николина Маринова Панова

 

178

Володя Луканов Черкезки

 

179

Вера Кузманова Павлова

 

180

Красимир Димитров Алдев

 

181

Иван Делчев Иванов

 

182

Петър Иванов Иванов

 

183

Йордан Христов Коленцов

 

184

Делчо Иванов Иванов

 

185

Георги Иванов Чернев

 

186

Нели Петрова Иванова

 

187

Райна Цанова Алдева

 

188

Юрий Илиев Стрелков

 

189

Цеца Василева Георгиева

 

190

Васко Петков Цолов

 

191

Васко Лилов Василев

 

192

Николай Георгиев Неев

 

193

Георги Колев Манчев

 

194

Радка Лазарова Николова

 

195

Васил Иванов Петков

 

196

Марин Георгиев Петров

 

197

Капка Спасова Радева

 

198

Веса Димитрова Цанкова

 

199

Валя Богданова Станева

 

200

Петър Цветанов Петров

 

201

Славко Батюв Иванов

 

202

Елена Ангелова Иванова

 

203

Григор Иванов Григоров

 

204

Антон Митков Антонов

 

205

Емилия Стилиянова Аджикова

 

206

Росица Кънчова Бадемова

 

207

Антоанета Иванова Николова

 

208

Пламен Тодоров Илиев

 

209

Евгения Христова Бандрова

 

210

Константина Томова Иванова

 

211

Радка Христова Ласкина

 

212

Динка Михова Занева

 

213

Васил Димитров  Кирилов

 

214

Християна Василева Николова

 

215

Величка Крумова Яшова

 

216

Моника - Лъки Иванова Радойкова

 

217

Лазар Петров Щъркелов

 

218

Анна Михаилова Тоскова

 

219

Стефка Иванова Тодорова

 

220

Даниел Емилов Велчев

 

221

Александър Емилов Велчев

 

222

Цветелина Сотирова Божичкова

 

223

Александра Емилова Атанасова

 

224

Лиляна Кирилова Чучуганова

 

225

Виолета Иванова Кокалова

 

226

Здравка Иванова Иванова

 

227

Галина Михайлова Николова

 

228

Боянка Стоянова Димова

 

229

Ива-Мария Симеонова Кацова

 

230

Борянка Стайкова Кибарова

 

231

Христо Георгиев Кибаров

 

232

Димитринка Филипова Панекова

 

233

Мартин Александров Михайлов

 

234

Венера Георгиева Иванова

 

235

Любомир Тодоров Янков

 

236

Борис Каменов Илиев

 

237

Румен Методиев Янков

 

238

Крум Александров Димчов

 

239

Георги Пламенов Христов

 

240

Ралица Христова Костадинова

 

241

Кристиян Светославов Атанасов

 

242

Радослав Йорданов Генов

 

243

Пенка Велинова Лазарова

 

244

Николай Иванов Стойнов

 

245

Димчо Стойчов Терзийски

 

246

Димитър Стоянов Петров

 

247

Василка Иванова Механджийска

 

248

Антоанета Иванова Антонова

 

249

Лилия Георгиева Бързанова

 

250

Георги Стайков Ганджулов

 

251

Велислава Костадинова Петрова

 

252

Мая Ангелова Чучукова

 

253

Цанка  Славева Велкова

 

254

Георги Любенов Пейчинов

 

255

Павел Василев Щъркелов

 

256

Димитър Иванов Лобутов

 

257

Кристиян Христов Кьосев

 

258

Юлияна Владимирова Стоянова

 

259

Маряна Спасова Илчева

 

260

Лиляна Арангелова Илиева

 

261

Димитър Александров Цветанов

 

262

Капка Христова Джоргова

 

263

Николай Георгиев Спасов

 

264

Димитър Василев Иванов

 

265

Николай Иванов Велков

 

266

Мариана  Георгиева Димитрова

 

267

Георги Симеонов Николов

 

268

Олга Веселинова Дойнова

 

269

Даниела Ранкова Еленкова

 

270

Петър Асенов Варадинов

 

271

Марияна Живкова Пенкова

 

272

Румен Димитров Владинов

 

273

Васил Иванов Пенков

 

274

Марияна Миткова Маринова

 

275

Славчо Коцев Коцев

 

276

Здравко Димитров Николов

 

277

Диана Николова Величкова

 

278

Огнян Василев Ганев

 

279

Кирилка Иванова Ганева

 

280

Елена Венциславова Манолова

 

281

Бойко Борисов Георгиев

 

282

Зоя Иванова Раденкова

 

283

Бойка Ангелова Ангелова

 

284

Снежана Катеринова Дойчинова

 

285

Добринчо Димчов Георгиев

 

286

Анастасия Дончева Петрова

 

287

Стефан Стефанов Балкански

 

288

Станчо Николов Цветков

 

289

Васил Сашов Тодоров

 

290

Ваня Георгиева Иванова

 

291

Маргарита Любомирова Тошева

 

292

Николай Митров Богданов

 

293

Мирослав Николов Василев

 

294

Стела Андонова  Петрова

 

295

Надя Георгиева Иванова

 

296

Николай Богомилов Апостолов

 

297

Александър Добрев Еленков

 

298

Галина Бориславова Тодоринова

 

299

Мая Гошова Томова

 

300

Борислав Иванов Христов

 

301

Павел Илиев Йорданов

 

302

Славейко Танев Георгиев

 

303

Бойко Христов Йорданов

 

304

Мартин Лазаров Борисов

 

305

Димитър Красимиров Венчев

 

306

Георги Божидаров Андонов

 

307

Цветослав Божидаров Борисов

 

308

Венелин Александров Александров

 

309

Иван Денчев Найденов

 

310

Веселка Георгиева Христова

 

311

Минко Христосков Гинчев

 

312

Васил Маринов Петков

 

313

Цветина Илиева Стойнова

 

314

Стефан Илиев Торолов

 

      2. Отказва регистрация на 4 /четри/ бр. застъпници, както следва: 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Симеонка Велкова Божинова - Маринова

 

2

Зоя Иванова Иванова

 

3

Милена Златева Милушева

 

4

Александър Александров Арангелов

 

       3. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 12.11.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения