Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 169 - ПВР/НС
София Област, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Своге, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски са постъпили писма с вх.№ 386/12.11.2021г. и вх.№407/12.11.2021г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Своге.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Своге, както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

264300010

Иво Николаев Георгиев

 

член

2.

264300039

Миглена Михайлова Велкова

 

председател

3.

264300011

Даниела Спасова Митрова

 

член

4.

264300001

Албена Асенова Богданова

 

член

5.

264300033

Кръстан Илиев Нанчев

 

член

6.

264300033

Веселин Калинов Славков

 

секретар

7.

264300041

Валентина Макавеева Величкова

 

председател

8.

264300042

Радостина Веселинова Христова

 

член

9.

264300023

Кристиян Илиев Радославов

 

член

10.

264300026

Теодор Веселинов Запрянов

 

председател

11.

264300026

Евгения Богомилова Гълъбова

 

член

12.

264300027

Валентин Георгиев Андреев

 

член

13.

264300002

Велина Пешева Спасова

 

зам.-председател

14.

264300043

Росица Георгиева Найденова

 

зам.-председател

15.

264300012

Мария Магдалена Велиславова Иванова

 

председател

16.

264300035

Катя Петрова Гекова

 

член

17.

264300019

Николай Николаев Николов

 

член

18.

264300032

Стефка Евтимова Николова

 

член

19.

264300042

Ива Младенова Такева

 

член

   1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

264300010

Татяна Славейкова Георгиева

 

член

2.

264300039

Ренета Кънчева Антонова

 

председател

3.

264300011

Вероника Спасова Минова

 

член

4.

264300001

Ренета Спасова Кръстанова

 

член

5.

264300033

Веселин Калинов Славков

 

член

6.

264300033

Димитър Григоров Стоянов

 

секретар

7.

264300041

Криси Славчева Иванова

 

председател

8.

264300042

Йорданка Симеонова Петрова

 

член

9.

264300023

Станислав Бориславов Петров

 

член

10

264300026

Евгения Богомилова Гълъбова

 

председател

11.

264300026

Кристиян Илиев Радославов

 

член

12.

264300027

Ива Тодорова Младенова

 

член

13.

264300002

Гергана Веселинова Запрянова

 

зам.-председател

14.

264300043

Албена Бориславова Коцева

 

зам.-председател

15.

264300012

Катя Петрова Гекова

 

председател

16.

264300035

Мария Магдалена Велиславова Иванова

 

член

17.

264300019

Иван Ивайлов Маринков

 

член

18.

264300032

Анита Живкова Павлова

 

член

19.

264300042

Иван Филипов Такев

 

член

       2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 12.11.2021 в 20:33 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения