Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 17 - НС
София Област, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „Партия на зелените“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „Партия на зелените” за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от Валентин Симеонов Симов, упълномощен от представляващия партията Владимир Димитров Николов . Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 3  на 07.10.2021 г. в 12,45 ч. във входящ регистър на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа). Предлагат се зя регистрация на  9 (девет) кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени девет  броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на политическа партия „Партия на зелените” за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

РЕШИ:

  1. Регистрира кандидатската листа, предложена от политическа партия  „Партия на зелените” за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва: 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Васко

Райчинов

Йотов

2

 

Асен

Николов

Караманчев

3

 

Петър

Димитров

Илчов

4

 

Ивелина

Васкова

Йотова

5

 

Върбан

Маринов

Вутов

6

 

Димитър

Стоянов

Вълков

7

 

Мариян

Васков

Йотов

8

 

Евгени

Иванов

Ганчовски

9

 

Калоян

Борисов

Йолов

        2. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

  

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.10.2021 в 13:24 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения