Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 171 - ПВР/НС
София Област, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Самоков, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски са постъпили писма с вх.№ 394/12.11.2021г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Самоков.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Самоков, както следва:

1.1.Освобождава: 

№ на секция

Име, презиме, фамилия

ЕГН

длъжност

1

263900034

Иванка Миткова Методиева

 

Председател

2

263900036

Миглена Мариова Методиева

 

член

3

263900035

Румен Юлиянов Радославов

 

член

4

263900033

Мария Боянова Методиева

 

член

5

263900032

Сашка Янкова Иванова

 

член

6

263900033

Виктория Димитрова Узунова

 

член

7

263900034

Десислава Славчова Радославова

 

член

8

263900035

Таня Христова Методиева

 

член

9

263900036

Александър Яворов Асенов

 

член

10

263900044

Галя Николаева Петрова

 

член

11

263900045

Пламен Николов Станков

 

Председател

12

263900045

Георги Христов Степов

 

член

13

263900046

Верка Василева Конакчийска

 

Председател

14

263900046

Севда Йорданова Гурмева

 

член

15

263900032

Райчо Янков Райчев

 

зам. Председател

16

263900032

Крум Василев Тосков

 

член

17

263900056

Мария Иванова Арангелова

 

секретар

18

263900064

Лиляна Георгиева Стрильова

 

член

19

263900036

Слави Димитров Боянов

 

член

20

263900031

Десислава Георгиева Механджийска

 

член

21

263900036

Георги Асенов Янков

 

Председател

22

263900030

Стоян Боянов Лютачки

 

член

   1.2. Назначава: 

№ на секция

Име, презиме, фамилия

ЕГН

длъжност

1

263900034

Ангел Ивов Иванов

 

Председател

2

263900036

Аелксандър Яворов Асенов

 

член

3

263900035

Таня Христова Методиева

 

член

4

263900033

Десислава Славчова Радославова

 

член

5

263900032

Искра Янкова Райчева

 

член

6

263900033

Петя Крумова Таскова

 

член

7

263900034

Рамона Ангелова Илиева

 

член

8

263900035

Ангел Георгиев Янков

 

член

9

263900036

Нели Петрова Таскова

 

член

10

263900044

Стоянчо Тимев Груев

 

член

11

263900045

Георги Юриев Михайлов

 

Председател

12

263900045

Пламен Николов Станков

 

член

13

263900046

Севда Йорданова Гурмева

 

Председател

14

263900046

Елена Розенова Николова

 

член

15

263900032

Антон Стоянов Велинов

 

зам. Председател

16

263900032

Георги Асенов Янков

 

член

17

263900056

Антоанета Василева Тахова

 

секретар

18

263900064

Кристиян Будьонов Тодоров

 

член

19

263900036

Райко Янков Райчев

 

член

20

263900031

Снежана Борисова Такова

 

член

21

263900036

Крум Василев Тасков

 

Председател

22

263900030

Оля Василева Янкова

 

член

       2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 12.11.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения