Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 189 - ПВР/НС
София Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В РИК 26 – Софийски са постъпили списък № 1 и списък № 2, с упълномощени представители на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ заведени с вх. № 415/13.11.2021г. и Вх.№ 427/13.11.2021г.на РИК 26, Софийски, за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Списъците са подписани от Александър Венциславов Манолов – упълномощен от   представляващия коалицията Корнелия Петрова Нинова.

След извършена проверка  са констатирани несъответствия, съгласно Решение №832-ПВР/НС/29.10.2021 на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс,

РЕШИ:

 1. Публикува списък № 1 с 121 /сто двадесет и един/ упълномощени представители на  Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 год. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата пълн.

1

Петър Димитров Петров

 

8/12.11.2021

2

Илияна Цветанова Тодорова-Паскова

 

9/12.11.2021

3

Спас Богомилов Спасов

 

10/12.11.2021

4

Иван Николов Брънзелов

 

11/12.11.2021

5

Александър Михайлов Мирков

 

12/12.11.2021

6

Румяна Атанасова Стратиева

 

13/12.11.2021

7

Николай Спасов Николов

 

14/12.11.2021

8

Иванка Атанасова Митрева

 

15/12.11.2021

9

Анелия Георгиева Иванова

 

16/12.11.2021

10

Христо Зарков Божилов

 

17/12.11.2021

11

Славчо Стоичков Славчев

 

18/12.11.2021

12

Симеон Върлеянов Господинов

 

19/12.11.2021

13

Михаил Георгиев Лютаков

 

20/12.11.2021

14

Вера Димитрова Димитрова

 

21/12.11.2021

15

Татяна Маринова Михайлова

 

22/12.11.2021

16

Ива Красимирова Пармакова

 

24/12.11.2021

17

Мартина Иванова Методиева

 

25/12.11.2021

18

Атанас Стоименов Янакиев

 

26/12.11.2021

19

Антоанета Здравкова Драганова

 

27/12.11.2021

20

Райна Петрова Кръстева

 

29/12.11.2021

21

Диан Христов Драганов

 

30/12.11.2021

22

Калоян Стаменов Петров

 

31/12.11.2021

23

Грозданка Спасова Иванова

 

32/12.11.2021

24

Спаска Станоева Берова

 

33/12.11.2021

25

Веселка Стефанова Гюрова

 

34/12.11.2021

26

Даниела Любомирова Зорова

 

35/12.11.2021

27

Мария Петрова Тутева

 

36/12.11.2021

28

Стамен Атанасов Стаменов

 

37/12.11.2021

29

Янка Иванова Николова

 

38/12.11.2021

30

Димитрина Василева Янкова

 

39/12.11.2021

31

Занка Иванова Цветанова

 

40/12.11.2021

32

Владимир Иванов Пантов

 

41/12.11.2021

33

Весела Владимирова Иванова-Петрова

 

42/12.11.2021

34

Милко Страхилов Петков

 

43/12.11.2021

35

Страхил Миладинов Петков

 

44/12.11.2021

36

Ивайло Асенов Петров

 

46/12.11.2021

37

Евелина Миткова Иванова

 

47/12.11.2021

38

Бисер Василев Величков

 

48/12.11.2021

39

Евгени Станимиров Сираков

 

49/12.11.2021

40

Тошко Владимиров Петров

 

50/12.11.2021

41

Петя Симеонова Ангелова

 

51/12.11.2021

42

Христо Борисов Терзиев

 

52/12.11.2021

43

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АРАНГЕЛОВ

 

53/12.11.2021

44

НАДЕЖДА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА

 

54/12.11.2021

45

ИВАН НЕЙКОВ ГАНЧЕВ

 

55/12.11.2021

46

ЖИВКА БОРИСОВА СТОИМИРОВА

 

56/12.11.2021

47

АТАНАС ВАСИЛЕВ АРАНГЕЛОВ

 

57/12.11.2021

48

СТРАХИЛ АНГЕЛОВ ПОПОВ

 

58/12.11.2021

49

ЕМИЛ  ХРИСТОВ  ДАСКАЛОВ

 

59/12.11.2021

50

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАНОВ

 

60/12.11.2021

51

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЧОРУКОВА

 

61/12.11.2021

52

РАДКА  АНГЕЛОВА  КАЙТАЗОВА

 

62/12.11.2021

53

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

63/12.11.2021

54

АНГЕЛ ИВАНОВ ИЛЧЕВ

 

64/12.11.2021

55

АНГЕЛ НИКОЛОВ БАНЧЕВ

 

65/12.11.2021

56

МАРИН ЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

 

66/12.11.2021

57

АНГЕЛ ДИМИТРОВ БОЯДЖИЙСКИ

 

67/12.11.2021

58

ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ПАШАЛИЙСКА

 

68/12.11.2021

59

ОЛГА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

 

69/12.11.2021

60

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАНОВА

 

70/12.11.2021

61

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЙЧЕВ

 

71/12.11.2021

62

ЙОРДАНКА БОРИСОВА МОМЧИЛОВА

 

72/12.11.2021

63

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

 

73/12.11.2021

64

Дончо Василев Зашев

 

74/12.11.2021

65

Радослав Ангелов Христов

 

75/12.11.2021

66

Ели Иванова Георгиева

 

76/12.11.2021

67

Тони Христов Константинов

 

77/12.11.2021

68

Йордан Василев Сугарев

 

78/12.11.2021

69

Мартин Славев Мартинов

 

79/12.11.2021

70

Асен Щерьов Славчев

 

80/12.11.2021

71

Асен Янков Славчев

 

81/12.11.2021

72

Янко Щерьов Славчев

 

82/12.11.2021

73

Александър Юлиянов Мишев

 

83/12.11.2021

74

Тома Иванов Илиев

 

84/12.11.2021

75

Иван Николов Димчов

 

85/12.11.2021

76

Здравко Георгиев Живков

 

86/12.11.2021

77

Здравко Георгиев Пенев

 

87/12.11.2021

78

Кристиян Красимиров Здравков

 

88/12.11.2021

79

Емил Иванов Митов

 

90/12.11.2021

80

Гинка Костадинова Георгиева

 

91/12.11.2021

81

Людмила Розева Любомирова

 

92/12.11.2021

82

Валентин Кръстев Величков

 

96/12.11.2021

83

Милена Николова Антова

 

97/12.11.2021

84

Борислав Бойков Георгиев

 

98/12.11.2021

85

Римма Захаривна Иванова

 

99/12.11.2021

86

Видин Йорданов Григоров

 

100/12.11.2021

87

Богомил Славов Йорданов

 

101/12.11.2021

88

Диана Кремчева Николова-Йорданова

 

102/12.11.2021

89

Владимир Трендафилов Минчев

 

103/12.11.2021

90

Лина Димитрова Петкова

 

104/12.11.2021

91

Лиляна Драгоманова Трифонова

 

105/12.11.2021

92

Богомил Павлов Кирилов

 

106/12.11.2021

93

Ангел Георгиев Тошев

 

107/12.11.2021

94

Анка Спасова Павлова

 

108/12.11.2021

95

Петко Николов Петков

 

109/12.11.2021

96

Траянка Манолова Манолова

 

110/12.11.2021

97

Росица Николова Варадинова

 

112/12.11.2021

98

Тодор Емилов Попов

 

113/12.11.2021

99

Веселка Борисова Игнатова

 

114/12.11.2021

100

Катерина Бориславова Митова

 

115/12.11.2021

101

Валентина Кирилова Михайлова

 

116/12.11.2021

102

Любослава Радославова Арсова

 

117/12.11.2021

103

Стефан Димитров Маноилов

 

118/12.11.2021

104

Людмила Георгиева Добрева

 

119/12.11.2021

105

Божурка Петрова Добрева

 

120/12.11.2021

106

Мариана Христова Ставрева

 

121/12.11.2021

107

Петя Петрова Колева

 

122/12.11.2021

108

Снежина Тошкова Кирилова

 

123/12.11.2021

109

Ангел Любомиров Василев

 

124/12.11.2021

110

Христо Светославов Бориславов

 

125/12.11.2021

111

Роза Здравкова Христова

 

126/12.11.2021

112

Даниела Стефанова Боровинова

 

127/12.11.2021

113

Владимир Петров Александров

 

128/12.11.2021

114

Иван Стоилов Челенков

 

129/12.11.2021

115

Цветана Александрова Василева

 

130/12.11.2021

116

Веселка Стоянова Генчева

 

131/12.11.2021

117

Костадин Петров Славков

 

132/12.11.2021

118

Веселин Тодоров Томов

 

133/12.11.2021

119

Станка Василева Димитрова

 

134/12.11.2021

120

Васил Иванов Василев

 

135/12.11.2021

121

Лъчезар Христов Лазаров

 

136/12.11.2021

 1. Публикува списък № 2 с 41 /четиридесет и един/ упълномощени представители на  Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021год. на интернет страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва:

 

Име,  презиме, фамилия

ЕГН

1

Цанко Василев Маринов

 

137/13.11.2021г

2

Иванка Светославова  Димова

 

138/13.11.2021г

3

Йонка Лакова Василева

 

139/13.11.2021г

4

Добри Миков Дачов

 

140/13.11.2021г

5

Павлин Даков Беров

 

141/13.11.2021г

6

Марин Цветанов Маринов

 

142/13.11.2021г

7

Георги Лилов Георгиев

 

143/13.11.2021г

8

Надежда Спасова Петрова

 

144/13.11.2021г

9

Илия Бочев Генков

 

145/13.11.2021г

10

Маринка Димитрова Гергова

 

146/13.11.2021г

11

Веселин Георгиев Тодоров

 

147/13.11.2021г

12

Галина Александрова Георгиева

 

148/13.11.2021г

13

Павлина Маринова Станчева

 

149/13.11.2021г

14

Виолета Братанова Ценова

 

150/13.11.2021г

15

Иван Спасов Иванов

 

151/13.11.2021г

16

Цветана Стефанова Тодорова

 

152/13.11.2021г.

17

Кирил Николов Иванов

 

153/13.11.2021г.

18

Мария Христова Прокопова

 

154/13.11.2021г.

19

Валентина Цветанова Маринова

 

155/13.11.2021г.

20

Любомир Паскалев Бурков

 

156/13.11.2021г.

21

Мариана Макавеева Николова

 

157/13.11.2021г.

22

Цветанка Петрова Бенчева

 

158/13.11.2021г.

23

Васил Петров Иванов

 

159/13.11.2021г.

24

Цонка Христова Мешинска

 

160/13.11.2021г.

25

Борис Добринков Дренов

 

161/13.11.2021г.

26

Найден Николов Найденов

 

162/13.11.2021г.

27

Иво Христов Цветанов

 

163/13.11.2021г.

28

Димитър Андреев Ставриев

 

164/13.11.2021г.

29

Невена Костадинова Алексиева

 

165/13.11.2021г.

30

Ива Розева Любомирова               

 

166/13.11.2021г.

31

Динка Борисова Станимирова   

 

167/13.11.2021г.

32

Евдокия Георгиева Кривошиева

 

168/13.11.2021г.

33

Николай Димитров Станимиров

 

169/13.11.2021г.

34

Димитър Трифунов Станимиров

 

170/13.11.2021г.

35

Силвия Христова Благоева-Димитрова

 

171/13.11.2021г.

36

Ивайло Никифоров Димитров     

 

172/13.11.2021г.

37

Силвия Петрова Костова

 

174/13.11.2021г.

38

Марияна Бенчева Цекова

 

175/13.11.2021г.

39

Благояна Петрова Борисова

 

176/13.11.2021г.

40

Петрана Минчева Узунска

 

177/13.11.2021г.

41

Диан Петков Димитров

 

179/13.11.2021г.

 1. Отказва да публикува в списък с на упълномощени представители на  Коалиция „БСП ЗА БЪГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 год. на интернет страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата пълномощното

1

Христо Стефанов Бояджиев

 

1/12.11.2021

2

Иван Кирилов Грънчаров

 

2/12.11.2021

3

Иван Йорданов Станоев

 

3/12.11.2021

4

Александър Любенов Мавров

 

4/12.11.2021

5

Соня Пирова Костова

 

5/12.11.2021

6

Николай Радославов Чернаев

 

6/12.11.2021

7

Христо Стоянов Христов

 

7/12.11.2021

8

Камен Серьожов Методиев

 

23/12.11.2021

9

Борислава Ненчова Каменова

 

28/12.11.2021

10

Стефан Атанасов Аспарухов

 

45/12.11.2021

11

Ангел Янков Радков

 

89/12.11.2021

12

Елка Иванова Джоголанова

 

93/12.11.2021

13

Славина Найденова Радомирова

 

94/12.11.2021

14

Цана Христова Тороманова

 

95/12.11.2021

15

Асен Георгиев Георгиев

 

111/12.11.2021

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 13.11.2021 в 18:20 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения