Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 19 - НС
София Област, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ,  в качеството му на представляващ Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“. Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 5 на 10.10.2021 г. в 13.55 ч. във входящ регистър на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район Софийски, на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на  11 /единадесет/ кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

             Към предложението са приложени единадесет броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

             Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“   за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

               Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

                                                          Р Е Ш И:

             1. Регистрира кандидатската листа, предложена от Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва: 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Цветан

Иванов

Енчев

2

 

Петър

Пандушев

Чобанов

3

 

Веселина

Иванова

Радославова

4

 

Кристина

Цветанова

Александрова

5

 

Любомир

Огнянов

Апостолов

6

 

Ивелина

Дойчева

Чотова

7

 

Павлин

Иванов

Марков

8

 

Халит

Осман

Сарач

9

 

Яко

Бобев

Банчев

10

 

Росица

Дейстанова

Стефанова

11

 

Сандо

Стефанов

Захариев

            2. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения