Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 190 - НС
София Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък №1, с упълномощени представители на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“, заведени с вх. № 425/13.11.2021г. на РИК 26, Софийски, за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Списъка е подписан от Антонина Минчева Душева– упълномощена от представляващите партията Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов.

След извършена проверка не са констатирани несъответствия , съгласно Решение №832-ПВР/НС/29.10.2021 на Централна избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс,

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 30 /тридесет/ упълномощени представители на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 год. на интернет страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Камелия Василева Пъшева

 

1 от 12.11.2021 г.

2

Любослав Бойков Виденов

 

2 от 12.11.2021 г.

3

Александър Бориславов Рогачев

 

3 от 12.11.2021 г.

4

Елена Атанасова Джикова

 

4 от 12.11.2021 г.

5

Николай Александров Спасов

 

5 от 12.11.2021 г.

6

Коста Илиев Пириов

 

6 от 12.11.2021 г.

7

Пешка Йорданова Георгиева

 

7 от 12.11.2021 г.

8

Димитрина Кирилова Митева

 

8 от 12.11.2021 г.

9

Анка Веселинова Машова

 

9 от 12.11.2021 г.

10

Юлия Иванова Кодова

 

10 от 12.11.2021 г.

11

Живко Стойчов Лобутов

 

12 от 12.11.2021 г.

12

Славилена Ангелова Стоянова

 

13 от 12.11.2021 г.

13

Красимира Георгиева Николчова

 

14 от 12.11.2021 г.

14

Николай Станиславов Чипев

 

15 от 12.11.2021 г.

15

Соня Григорова Радева

 

16 от 12.11.2021 г.

16

Светла Иванова Цакова

 

17 от 12.11.2021 г.

17

Дафинка Василева Ценова

 

18 от 12.11.2021 г.

18

Цветанка Христова Кръстева

 

19 от 12.11.2021 г.

19

Стефан Григоров Николов

 

20 от 12.11.2021 г.

20

Георги Попхристов Димитров

 

21 от 12.11.2021 г.

21

Александра Богомилова Баханова

 

22 от 12.11.2021 г.

22

Нели Иванова Иванова

 

23 от 12.11.2021 г.

23

Латинка Сандова Атанасова

 

24 от 12.11.2021 г.

24

Лалка Георгиева Влашева

 

25 от 12.11.2021 г.

25

Димитър Петров Чуклев

 

26 от 12.11.2021 г.

26

Биляна Георгиева Димитрова

 

27 от 12.11.2021 г.

27

Антонина Минчева Душева

 

28 от 12.11.2021 г.

28

Тодор Петров Петров

 

29 от 12.11.2021 г.

29

Моника Иванова Светломирова

 

30 от 12.11.2021 г.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 13.11.2021 в 18:21 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения