Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 195 - НС
София Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Заличаване от списъка на упълномощените представители на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

На 13.11.2021 в Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район - Софийски е постъпило заявление вх. № 432 от 13.11.2021 г. от Николай Борисов – упълномощен представител на ПП „ВМРО“  на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В заявлението се иска заличаване на един представител от списъка на упълномощените представители за изборите на президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14.11.2021г. на Райна Манолова Евтимова.

 На основание чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – Софийски,

  Р Е Ш И:

       1. ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените представители на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и занародни представители от 14 ноември 2021 г. един упълномощен представител, а именно:

Райна Манолова Евтимова, с ЕГН : .......................

  1. Публикува актуализиран списъка на упълномощените представители на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 13.11.2021 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения