Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 197 - ПВР/НС
София Област, 14.11.2021

ОТНОСНО: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски в 07.15ч. постъпи сигнал от община Сливница, че в СИК № 264500003 машината се е развалила. Повикан е техник. В 07.45ч е подписан констативен протокол /Приложение № 4/, от който е видно,че Специализирано устройство за машинно гласуване с идентификационен № СНСА4В1А00011012  не е стартирало в 7.00ч. Уведомен е колцентърът на „Сиела Норма“.

След проверка на представените протоколи и обстоятелствата довели до спиране на гласуване на машина и след изричното съгласуване с Централната избирателна комисия., Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски следва да вземе решение за преустановяване на гласуването с машина в СИК 264500003 в община Сливница

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, чл.269 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

РЕШИ:

 1. Преустановява гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване с идентификационен № СНСА4В1А00011012 в СИК № 264500003  в община Сливница.
 2. Гласуването в СИК № 264500003 в община Сливница.да продължи с хартиени бюлетини.

    Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 14.11.2021 в 13:01 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения