Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 198 - ПВР/НС
София Област, 14.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Самоков , за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 443/14.11.2021г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Самоков.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Самоков, както следва:

1.1.Освобождава:

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

ЕГН

длъжност

1

263900037

Йорданка Василева Караджинова

 

секретар

2

263900034

Ангел Ивов Иванов

 

председател

3

263900014

Цветелина Петрова Петрова

 

член

4

263900025

Йорданка Ангелова Истилянова

 

член

5

263900044

Магдален Бойчев Нешев

 

зам. -председател

6

263900001

Николай Илиев Христов

 

председател

7

263900006

Виолета Пламенова Миткова

 

председател

8

263900048

Стоян Димитров Лазаров

 

член

9

263900045

Петър Димитров Клисарски

 

член

10

263900046

Валерия Петрова Клисарска

 

секретар

11

263900061

Милена Ангелова Стаматова

 

член

   1.2. Назначава: 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

длъжност

1

263900037

Виктория Димитрова Узунова

 

секретар

2

263900034

Сашка Янкова Иванова

 

председател

3

263900014

Йорданка Ангелова Истилянова

 

член

4

263900025

Цветелина Петрова Петрова

 

член

5

263900044

Александър Бориславов Рогачев

 

зам.- председател

6

263900001

Истилиян Трайков Петров

 

председател

7

263900006

Мая Василева Радуилска

 

Председател

8

263900048

Боян Янков Миланов

 

член

9

263900045

Валерия Петрова Клисарска

 

член

10

263900046

Милка Петрова Кирилова

 

секретар

11

263900061

Стойка Спасова Степова

 

член

       2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 14.11.2021 в 13:02 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения