Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 20 - НС
София Област, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Политическа партия „Български национален съюз – Нова демокрация“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ ” за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от Боян Боянов Станков - Расате, в качеството му на пълномощник на представляващия  политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ ” Борис Филипов Иванов. Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 6  на 10.10.2021 г. в 14.46 ч. във входящ регистър на  Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски, на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на  11 /единадесет/ кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

            Към предложението са приложени:

-единадесет  броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

-пълномощно от представляващия партията.

            Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ ” за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

              Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район-Софийски

РЕШИ:

         1. Регистрира кандидатската листа, предложена от Политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ ” за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва: 

                              Три имена

            ЕГН

1

Петър Христов Виденов

 

2

Илиян Симеонов Симеонов

 

3

Любомир Красимиров Найденов

 

4

Светослав Огнянов Панайотов

 

5

Евтим Цветков Димитров

 

6

Антоанета Петрова Гановска

 

7

Сийка Панайотова Димитрова

 

8

Гергана Димитрова Попова

 

9

Марио Цанков Филев

 

10

Савина Веселинова Луканова

 

11

Марина Орфей Малчева

 

            2. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:43 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения