Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 226 - ПВР
София Област, 17.11.2021

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетините за новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 год. и тираж на бюлетините.

С писмо, изх. № ПВР-15-26/16.11.2021 г., постъпило в РИК по електронна поща и заведено с вх. № 456/16.11.2021 г., ЦИК указва на РИК, след преглед на бюлетината, да одобри графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за новия избор на президент и вицепрезидент на Републиката на 21.11.2021год., съгласно Решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 71, ал.1, т.1, чл. 209, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 617– ПВР/НС от 24.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, и във връзка с писмо Вх.№ 456/16.11.2021г. на Централната избирателна комисия, Районна Избирателна Комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски,

РЕШИ:

 1. Одобрява графичния файл с предпечат на бюлетината за новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката  на 21 ноември 2021 г. за Двадесет и шести изборен район – Софийски.
 2. Одобрява тираж от 194 000 (сто деветдесет и четири хиляди) броя бюлетини за произвеждане на втори тур изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г. за отпечатване за Двадесет и шести изборен район, Софийски.

 

    Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 17.11.2021 в 15:41 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения