Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 227 - ПВР
София Област, 17.11.2021

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН, СОФИЙСКИ, които да приемат от Печатницата на БНБ и на „Демакс“ АД бюлетините и да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините за произвеждане на новият избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН, СОФИЙСКИ, е постъпило писмо с Изх..№ ПВР-15-25/16.11.2021г. на Централната избирателна комисия, с което указват на Районните избирателни комисии, че следва да вземат решение за упълномощаване на двама от членовете на РИК, предложени от различни партии и коалиции, които да приемат бюлетините за произвеждане на изборите за новият избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. от печатницата на БНБ и на „Демакс“АД и съпровождат транспортното средство, което ги превозва  до областния център.

         Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.13 от ИК и Решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021г. на ЦИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН, СОФИЙСКИ

РЕШИ:

 1. Упълномощава Явор Борисов Кичев с ЕГН: ..................... и Теодор Петров Геков с ЕГН: ......................... и при отсъствие на един от определените представители на РИК да бъде заменен от Теодор Бориславов Атанасов с ЕГН: .......................... да приемат съвместно с представителите на областния управител от Печатницата на БНБ и на „Демакс“ АД бюлетините и книжата за провеждане на новият избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. и да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините и книжата до база Ботунец за съхранение.
 2. Упълномощените представители имат право да получат бюлетините и да подпишат съответния приемо-предавателен протокол за РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН, СОФИЙСКИ

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 17.11.2021 в 15:44 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения