Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 233 - ПВР
София Област, 18.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева в новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г.

На 18.11.2021 г. в 11.50 ч. в РИК 26 е постъпило заявление, входирано под № 7 в регистъра на РИК-26 от Камелия Димитрова Вълчева, упълномощена от представляващия ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева – Радомир Петров Чолаков, за регистрация на застъпници на ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева за участие в новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени изискуемите се от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 162 (сто шестдесет и двама) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 162 (сто шестдесет и два) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК не са констатирани несъответствия и е установено, че са изпълнени изискванията на чл.117 и чл. 118 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС от 11 октомври 2021 г. г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

 1. Регистрира 162 (сто шестдесет и два) броя застъпници на кандидатска листа на ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева за участие в новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г., съгласно приложен списък:

№ по ред

Cобствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Силвия Батица Стоянович

 

2

Летка Лозанова Джолева

 

3

Мариана Георгиева Стоянович

 

4

Боян Георгиев Кефалов

 

5

Десислава Иванова Велкова

 

6

Горан Мохамед Ахмед

 

7

Стойна Живкова Кефалова

 

8

Елена Янева Дамянова

 

9

Петър Валентинов Митов

 

10

Воля Георгиева Димитрова

 

11

Микаела Тихомирова Кръстева

 

12

Венелин Константинов Костадинов

 

13

Лили Асенова Павлова

 

14

Мелинда Димитрова Николаева

 

15

Никол Николаева Христова

 

16

Петьо Борисов Иванов

 

17

Симона Николаева Василева-Георгиева

 

18

Надя Велкова Сотирова

 

19

Радослав Василев Асенов

 

20

Васил Димитров Василев

 

21

Кристина Руменова Цветанова

 

22

Даниела Асенова Методиева

 

23

Димитър Иванов Божичков

 

24

Красимир Костадинов Тодоров

 

25

Лиляна Ангелова Драганова

 

26

Огнян Славейков Добрев

 

27

Радослав Владимиров Джамбазов

 

28

Стамболка Игнатова Гюрова

 

29

Данка Илиева Велева

 

30

Верка Стоянова Димитрова

 

31

Любка Цветанова Димитрова

 

32

Росен Петров Модев

 

33

Богдана Димитрова Ставрева

 

34

Емилия Иванова Костова

 

35

Мария Найденова Александрова

 

36

Марияна Петрова Тодорова

 

37

Венцислав Димитров Иванов

 

38

Дафина Младенова Манова

 

39

Цветанка  Петкова Филипова

 

40

Бойко Ангелов Петров

 

41

Владимир Василев Йосифов

 

42

Славка Варадинова Димитрова

 

43

Марияна Методиева Петрова

 

44

Райничка Кирилова Николова

 

45

Цветан Иванов Цветков

 

46

Цветанка Борисова Маринова

 

47

Бойко Свиленов Лепоев

 

48

Благовест Цонев Цонев

 

49

Благой Ангелков Благоев

 

50

Борислав Василев Стойчев

 

51

Васил Цветков Цветков

 

52

Вяра Стефанова Вучкова

 

53

Георги Пламенов Крумов

 

54

Григор Тодоров Тодоров

 

55

Димитър Кирилов Спасов

 

56

Евгени Александров Генев

 

57

Илиян Бонев Милатинов

 

58

Милиян Илиев Илиев

 

59

Светлана Маринова Трендафилова

 

60

Стефан Петров Стоилов

 

61

Тодор Виолетов Величков

 

62

Цветелин Красимиров Добрев

 

63

Красимир Божидаров Янински

 

64

Живка Стоянова Тошева

 

65

Емилиана Валентинова Стойчева

 

66

Гергана Любомирова Барова

 

67

Снежанка Иванова Терзийска

 

68

Димитринка Стоянова Георгиева

 

69

Павел Миланов Георгиев

 

70

Мария Кирилова Грънчарова

 

71

Здравка Георгиева Кьосева

 

72

Мариана Георгиева Цинцарска

 

73

Румен Георгиев Белчинов

 

74

Красимир Ангелов Ботев

 

75

Добромир Георгиев Налбантов

 

76

Николай Стефанов Стоилов

 

77

Радка Георгиева Илиева

 

78

Евдокия Стоилова Петрова

 

79

Росица Йорданова Божилова

 

80

Запринка Методиева Аткова

 

81

Кръстю Иванов Радев

 

82

Ангел Иванов Вучев

 

83

Ивайло Вергилов Стоянов

 

84

Тодор Димитров Михайлов

 

85

Силвия Веселинова Арангелова-Павлова

 

86

Александър Александров Арангелов

 

87

Снежана Стойчева Арангелова

 

88

Стела Спасова Георгиева

 

89

Райна  Костадинова Добрева

 

90

Цвета Божкова Панова

 

91

Марийка Николова Пенчева

 

92

Шериф Красимиров Ботев

 

93

Ани Димитрова Попгенова

 

94

Йорданка Георгиева Сиракова

 

95

Виктория Валентинова Йорданова

 

96

Радостина Иванова Стоева

 

97

Мария Стефанова Попова

 

98

Мирослав Ангелов Гелев

 

99

Калоян Руменов Благоев

 

100

Снежана Трайкова Паунова

 

101

Изабела Георгиева  Бухова

 

102

Васил Петров Стайков

 

103

Гергана Цветанова Вучова

 

104

Стефан Иванов Миликин

 

105

Ирена Ангелова Иванова

 

106

Зоя Димитрова Миликина

 

107

Цветанка Ангелова Янкова

 

108

Георги  Стоянов Пенджуров

 

109

Светослав Иванов Добрев

 

110

Лилия Георгиева Ангелова

 

111

Пламен Борисов Савов

 

112

Красимир Душков Дебеляшки

 

113

Огнян Цветков Димов

 

114

Тони Генчев Теофилов

 

115

Тереза Людмилова Власайкова

 

116

Здравка Матова Петкова

 

117

Петър Симеонов Милушев

 

118

Мая Красимирова Ставрева

 

119

Георги Виденов Георгиев

 

120

Костадин Огнянов Атанасов

 

121

Борислав Иванов Станков

 

122

Емил Петров Венков

 

123

Иван Никифоров Иванов

 

124

Ванеса Асенова Донкова

 

125

Иван Цветков Михов

 

126

Малин Минков Димитров

 

127

Силва Драгойчева Илиева

 

128

Христо Иванов Зеков

 

129

Маргарита Петрова Сотирова

 

130

Людмила Гълъбова Михалкова

 

131

Огнян Симеонов Огнянов

 

132

Парашкева Георгиева Григорова

 

133

Елена Маринова Миланова

 

134

Теодор Лазаров Ташев

 

135

Александра Александрова Младенова

 

136

Велизар Крумов Крумов

 

137

Дарио Василев Стоичков

 

138

Деян Валентинов Борисов

 

139

Евгени Йорданов Божилов

 

140

Иво Петров Мерджанов

 

141

Калоян Стефанов Зарков

 

142

Кристиян Божидаров Йорданов

 

143

Мартин Людмилов Николов

 

144

Надя Ванева Янкулова-Йовова

 

145

Христо Георгиев Йовов

 

146

Петър Георгиев Петров

 

147

Таня Иванова Иванова

 

148

Ваня Трайкова Григорова

 

149

Асен Милчов Бушняшки

 

150

Кристиан Миланов Миланов

 

151

Габриела Младенова Костадинова

 

152

Надя Руменова Павлова

 

153

Дарина Симеонова Стоилова

 

154

Велизар Петров Евлогиев

 

155

Никол Георгиева Арсова

 

156

Робертино Валентинов Петров

 

157

Димитър Тонев Борисов

 

158

Джулия Ивова Георгиева

 

159

Стефан Богомилов Първанов

 

160

Славка Любомирова Виденова

 

161

Олга Асенова Петрова

 

162

Румен Димитров Петров

 

 1. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

 Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения