Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 235 - ПВР
София Област, 18.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Годеч, за произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 495/18.11.2021г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Годеч.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Годеч, както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

260900001

Ралица Емилова Бойчева

 

член

2.

260900005

Илина Иванова Николова

 

секретар

3.

260900007

Валентина Георгиева Георгиева

 

секретар

4.

260900010

Златка Боянова Владимирова

 

председател

 1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

260900001

Анета Дойчева Георгиева

 

член

2.

260900005

Валентина Георгиева Георгиева

 

секретар

3.

260900007

Силвия Василева Стефанова

 

секретар

4.

260900010

Илинва Иванова Николова

 

председател

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:35 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения