Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 236 - ПВР
София Област, 18.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Горна Малина, за произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски са постъпили писма с вх.№ 485/18.11.2021г. и вх.№498/18.11.2021г , за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Горна Малина.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Горна Малина, както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

261000014

Сибил Валентинова Йорданова

 

зам.-председател

2.

261000007

Милка Бонева Павлова

 

член

3.

261000005

Анелия Димитрова Пешова

 

зам.-председател

4.

261000009

Цеко Илиев Цеков

 

член

5.

261000014

Гена Стоянова Делчева

 

член

  1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1.

261000014

Иван Петев Маринов

 

зам.-председател

2.

261000007

Марийка Ангелова Драгомирова

 

член

3.

261000005

Гергана Михайлова Янкова

 

зам.-председател

4.

261000009

Кристина Георгиева Димитрова

 

член

5.

261000014

Илия Трайков Дончев

 

член

 1. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения