Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 239 - ПВР
София Област, 18.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Етрополе, за произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

До Районна избирателна комисия 26 район – Софийски е постъпило писмо с вх.№ 499/18.11.2021г., за извършване на промени в състава на секционните избирателни комисии - СИК на територията на Община Етрополе.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 26 изборен район – Софийски

 РЕШИ:

  1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Етрополе, както следва:

1.1.Освобождава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261800019

Цветина Руменова Петрова

 

председател

2

261800009

Велислава Емилова Маркова

 

член

3

261800006

Симона Симеонова Борисова

 

зам. председател

4

261800007

Мариета Георгиева Христова

 

председател

5

261800009

Детелина Цветанова Димитрова

 

член

6

261800021

Наталия Стефанова Бойкова

 

член

7

261800013

Димитър Николаев Христов

 

зам. председател

8

261800003

Николета Валентинова Николова

 

член

9

261800004

Станислава Георгиева Тодорова-Мишева

 

член

10

261800020

Лазарина Генчева Генчева

 

член

   1.2. Назначава:

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

261800019

Марийка Ганчова Цанова

 

председател

2

261800009

Стоян Петров Илиев

 

член

3

261800006

Христинка Чавдарова Крачунова

 

зам. председател

4

261800007

Наталия Стефанова Бойкова

 

председател

5

261800009

Мариета Георгиева Христова

 

член

6

261800021

Ивелина Петкова Ботева

 

член

7

261800013

Виктория Христова Георгиева

 

зам. председател

8

261800003

Мария Иванова Григорова

 

член

9

261800004

Десислава Евгениева Данаилова

 

член

10

261800020

Цветелина Николаева Петкова

 

член

       2. Анулира издадените удостоверения  на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 290 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 289 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

  • № 288 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения