Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 247 - ПВР
София Област, 19.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова за новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 год.

На 19.11.2021 г. в 09.09 ч. в РИК 26 е постъпило второ заявление, към вече регистрираното заявление, входирано под № 5 в регистъра на РИК-26 от Александър Венциславов Манолов, в качеството му на пълномощник на представляващия ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката – Анна Леонидова Заркова, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова за новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 год.

Към заявлението са приложени изискуемите се от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 81 (осемдесет и един) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 81 (осемдесет и един) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК са констатирани 17 /седемнадесет/ несъответствия за които е установено, че не са изпълнени изискванията на чл.117 и чл. 118 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС от 11 октомври 2021 г. г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

 1. Регистрира 64 (шестдесет и четири) застъпници на кандидатска листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова за новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 год., съгласно приложен списък:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Маряна Спасова Илчева

 

2

Михаил Василев Михайлов

 

3

Юлияна Владимирова Стоянова

 

4

Лазар Петров Щъркелов

 

5

Васил Димитров Кирилов

 

6

Ели Иванова Георгиева

 

7

Йордан Станков Клещанов

 

8

Атанас Димитров Йорданов

 

9

Радослав Ангелов Христов

 

10

Георги Симеонов Големинов

 

11

Антоанета Иванова Николова

 

12

Дончо Василев Зашев

 

13

Мартин Славев Мартинов

 

14

Мартин Серьожев Асенов

 

15

Марио Бисеров Михайлов

 

16

Викторио Сергеев Рангелов

 

17

Галин Захаринов Николов

 

18

Цветко Иванов Цветков

 

19

Цветодара Велкова Найденова

 

20

Калин Димитров Апостолов

 

21

Иван Симеонов Тасков

 

22

Снежанка Димитрова Гьошева

 

23

Ваня Петрова Георгиева

 

24

Стефан Христов Манчев

 

25

Христина Любомирова Луканова

 

26

Милчо Иванов Михайлов

 

27

Костадин Найденов Соколов

 

28

Филип Пламенов Найденов

 

29

Петрана Николова Кърлева

 

30

Калоян Кирилов Пешов

 

31

Стоян Цветелинов Стоянов

 

32

Веселина Тодорова Кръстева

 

33

Михаил Петков Димитров

 

34

Иван Петров Илиев

 

35

Петя Иванова Генчева

 

36

Николай Здравков Донов

 

37

Светла Цветкова Танковска

 

38

Данаил Георгиев Давидков

 

39

Петър Младенов Вутов

 

40

Диан Петков Димитров

 

41

Радка Лазарова Николова

 

42

Васко Петков Цолов

 

43

Михаела Петрова Петрова

 

44

Десислава Васкова Петрова

 

45

Ваня Ценкова Кирилова

 

46

Стефан Станиславов Борисов

 

47

Динка Борисова Станимирова

 

48

Людмила Розева Любомирова

 

49

Юрий Илиев Стрелков

 

50

Вера Кузманова Павлова

 

51

Петър Иванов Иванов

 

52

Райна Цанова Алдева

 

53

Нели Петрова Иванова

 

54

Йордан Христов Коленцов

 

55

Делчо Иванов Иванов

 

56

Николина Маринова Панова

 

57

Елисавета Димитрова Камберова

 

58

Иван Делчев Иванов

 

59

Красимир Димитров Алдев

 

60

Цветина Илиева Стойнова

 

61

Стефан Илиев Торолов

 

62

Иванка Златанова Илиева

 

63

Васил Маринов Петков

 

64

Минко Христосков Гинчев

 

 1. Отказва регистрация на 17 /седемнадесет/ бр. застъпници, както следва: 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Венцислав Василев Бенчев

 

2

Цветанка Ненчева Димитрова

 

3

Пламен Цветков Георгиев

 

4

Таня Христова Тодорова

 

5

Марияна Минчова Цанова

 

6

Николина Димитрова Василева

 

7

Катя Михова Иванова

 

8

Иван Николов Донков

 

9

Силвия Стефанова Станева

 

10

Васил Кръстев Сайменов

 

11

Георги Борисов Цурев

 

12

Владимир Валентинов Малинов

 

13

Димитър Ангелов Прасков

 

14

Бойко Петров Лазаров

 

15

Марлена Николова Станоева

 

16

Мая Дакова Иванова

 

17

Людмил Атанасов Яначков

 

 1. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 19.11.2021 в 12:43 часа

Календар

Решения

 • № 290 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 289 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

 • № 288 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.

всички решения